Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

KIỂM TRA 45 PHÚT - CHƯƠNG III - HINH 11

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Võ Thị Ngọc Ánh (trang riêng)
Ngày gửi: 20h:11' 13-03-2017
Dung lượng: 168.5 KB
Số lượt tải: 2867
Số lượt thích: 0 ngườiTRƯỜNG THPT PHAN BỘI CHÂU TỔ: TOÁN - TIN

ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT CHƯƠNG III
Môn : HÌNH HỌC 11


ĐỀ

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM
Câu 1: Cho tứ diện ABC, biết và là hai tam giác cân có chung cạnh đáy BC. Gọi I là trung điểm của cạnh BC. Khẳng định nào đúng trong các khẳng định sau ?
A. . B. . C. . D. .
Câu 2: Cho hình hộp ABCD.EFGH. Các vectơ có điểm đầu và điểm cuối là các đỉnh của hình hộp và bằng vectơ là:
A. . B. . C. . D. .
Câu 3: Cho hình tứ diện ABCD. Các vectơ có điểm đầu là A và điểm cuối là các đỉnh còn lại của hình tứ diện là:
A. . B. . C. . D. .
Câu 4: Cho hai đường thẳng phân biệt a, b và mặt phẳng . Mệnh đề nào là mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau ?
A. Nếu và thì . B. Nếu và thì .
C. Nếu và thì . D. Nếu và thì .
Câu 5: Cho hình lập phương ABCD.A`B`C`D`. Các đường thẳng đi qua 2 đỉnh của hình lập phương đã cho và vuông góc với đường thẳng AC là:
A. AD và A`D`. B. AD và C`D`. C. BD và A`D`. D. BD và B`D`.
Câu 6: Cho hình lập phương ABCD.EFGH. Góc giữa cặp vectơ và bằng:
A. . B. . C. . D. .
Câu 7: Cho tứ diện ABCD. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của các cạnh AD, BC. Mệnh đề nào đúng trong các mệnh đề sau ?
A. . B. .
C. . D. .
Câu 8: Mệnh đề nào là mệnh đề sai trong các mệnh đề sau ?
A. Hai đường thẳng song song với nhau khi và chỉ khi chúng là hai đường thẳng phân biệt và có hai vectơ chỉ phương cùng phương.
B. Hai đường thẳng không có điểm chung thì song song với nhau.
C. Nếu là vectơ chỉ phương của đường thẳng d thì vectơ cũng là vectơ chỉ phương của d.
D. Một đường thẳng d trong không gian được hoàn toàn xác định nếu biết một điểm A thuộc d và một vectơ chỉ phương của nó.
Câu 9: Cho tứ diện ABCD. Gọi G là trọng tâm của tam giác BCD. Mệnh đề nào đúng trong các mệnh đề sau ?
A. . B. .
C. . D. .
Câu 10: Mệnh đề nào là mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau ?
A. Nếu một đường thẳng không vuông góc với hai đường thẳng cắt nhau cùng thuộc một mặt phẳng thì nó vuông góc với mặt phẳng ấy.
B. Nếu một đường thẳng vuông góc với hai đường thẳng cắt nhau cùng thuộc một mặt phẳng thì nó không vuông góc với mặt phẳng ấy.
C. Nếu một đường thẳng vuông góc với một đường thẳng thuộc một mặt phẳng thì nó vuông góc với mặt phẳng ấy.
D. Nếu một đường thẳng vuông góc với hai đường thẳng cắt nhau cùng thuộc một mặt phẳng thì nó vuông góc với mặt phẳng ấy.
Câu 11: Cho hình hộp ABCD.EFGH. Kết qủa của phép toán là:
A. B. C. D. 
Câu 12: Cho hình lập phương ABCD.A`B`C`D`. Góc giữa cặp đường thẳng AB và B`C` bằng:
A. . B. . C. . D. .
Câu 13: Cho đoạn thẳng AB trong không gian. Nếu ta chọn điểm đầu là A, điểm cuối là B ta có một vectơ, được kí hiệu là:
A. . B. . C. . D. .
Câu 14: Mệnh đề nào là mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau ?
A. Vectơ trong không gian là một đoạn thẳng có hướng.
B. Vectơ trong không gian là một đoạn thẳng không có hướng.
C. Vectơ trong không gian là một điểm.
D. Vectơ trong không gian là một đoạn thẳng.
Câu 15: Mệnh đề nào là mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau ?
A. Đường thẳng d được gọi là vuông góc với mặt phẳng ( ( ) nếu d vuông góc với mọi đường thẳng a nằm trong mặt phẳng ( ( ). Kí hiệu : d = ( ( ).
B. Đường thẳng d được gọi là vuông góc với mặt phẳng ( ( ) nếu d vuông góc với một đường thẳng a nằm trong mặt phẳng ( ( ). Kí hiệu : d ( ( ( ).
C. Đường thẳng
 
Gửi ý kiến