Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

KIỂM TRA 45 PHUT: PT ĐƯỜNG THẲNG

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Binh Van Thieu
Ngày gửi: 20h:39' 30-03-2017
Dung lượng: 232.5 KB
Số lượt tải: 1583
Số lượt thích: 0 người
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HÀ NỘI
TRƯỜNG THPT TÔ HIỆU – THƯỜNG TÍN


ĐỀ THI
MÔN: HÌNH HỌC 10
Thời gian làm bài: 45 phút;
(20 câu trắc nghiệm+ 2 câu tự luận)


 HỌ VÀ TÊN :.......................................................................... Lớp: …………

Mã đề thi 1132


PHẦN I. TRẮC NGHIỆM ( 8,0 điểm).
Câu 1: Cho tam giác ABC với A(3; 1), B(0; -2), C(2, 2). Phương trình tổng quát đường trung tuyến BM của tam giác là:
A. B. C. D. 
Câu 2: Phương trình đường thẳng đi qua O( 0; 0) và song song với d: là:
A. B. C. D. 
Câu 3: Cho đường thẳng và điểm M(-2;3). Hình chiếu vuông góc của M trên d là:
A. B. C. D. 
Câu 4: Cho ba điểm A(3;2), B(-1;1) và C(1;3). Phương trình đường thẳng d qua A và cách đều hai điểm B,C là:
A. B. 
C. D. 
Câu 5: Cho hai điểm A(3 ; 1), B(0 ; −4). Điểm M thuộc tia Ox sao cho △MAB vuông tại M là:
A. (1 ; 0) B. (5 ; 0) C. (4 ; 0) D. (3 ; 0).
Câu 6: Đường thẳng đi qua điểm M(3;-2) và có hệ số góc có phương trình là:
A. B. C. D. 
Câu 7: Cho hai điểm A(0;1) và điểm B(1; - 4). Đường thẳng đi qua A và cách B một khoảng bằng . Khi đó, a + b bằng:
A. 11 B. -32 C. 5 D. 4
Câu 8: Một vectơ pháp tuyến của đường thẳng là:
A. B. C. D. 
Câu 9: Phương trình tham số của đường thẳng đi qua và có vectơ chỉ phương là:
A. B. C. D. 
Câu 10: Đường thẳng đi qua điểm M(1;0) khi giá trị c bằng:
A. c = 0 B. c = -2 C. c = 17 D. c = 1
Câu 11: Đường thẳng vuông góc với đường thẳng:
A. B. C. D. 
Câu 12: Một vectơ chỉ phương của đường thẳng là:
A. B. C. D. 
Câu 13: Hệ số góc của đường thẳng là:
A. B. C. D. 
Câu 14: Khoảng cách từ điểm đến đường thẳng được xác định theo công thức:
A. B. 
C. D. 
Câu 15: Cho đường thẳng . Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai:
A. d có vectơ chỉ phương B. d có vectơ pháp tuyến 
C. d có hệ số góc k = - 2 D. d đi qua điểm 
Câu 16: Hai đường thẳng vuông góc với nhau khi giá trị m bằng:
A. B. C. D. 
Câu 17: Góc giữa hai đường thẳng bằng:
A. B. C. D. 
Câu 18: Phương trình đường thẳng đi qua hai điểm A(0;2) và B(3;0) là:
A. B. C. D. 
Câu 19: Phương trình tổng quát đường thẳng đi qua điểm M(1; -2 ) và song song với là:
A. B. C. D. –x + 2y +3 = 0
Câu 20: Gọi M(a;b) là giao điểm của hai đường thẳng và . Khi đó, a + 2b bằng:
A. -15 B. 12 C. 11 D. -7

----PHẦN II. TỰ LUẬN ( 2 điểm)

Câu 1: Cho tam giác ABC có a = 13cm, b = 14cm, c = 15cm.
Tính diện tích tam giác ABC.

Câu 2: Trong hệ tọa độ Oxy,
 
Gửi ý kiến