Violet
Dethi
8tuoilaptrinh

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Kiểm tra 1 tiết

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Hữu Thừa
Ngày gửi: 09h:36' 01-10-2019
Dung lượng: 34.1 KB
Số lượt tải: 769
Số lượt thích: 0 người
KIỂM TRA 1 MÔN TIN HỌC LỚP 12C4
Họ và tên: ………………………………………………………………… Lớp …………………

I. Phần trắc nghiệm:
Câu 1: Trong Access, để tạo một CSDL mới, thao tác thực hiện lệnh nào sau đây là đúng:
a. Create Table in Design View.
b. File/New/Blank Database
c. File/Open/
d. Create Table by using wizard
Câu 2: Trong cửa sổ CSDL đang làm việc, muốn tạo bảng mới (tự thiết kế), thao tác thực hiện lệnh nào sau đây là đúng:
a. Table/Create Table in Design View.
b. File/New/Blank Database
c. Table/Create Table Entering data.
d. Table/Create Table by using wizard
Câu 3:Trong cửa sổ CSDL đang làm việc, để mở một Bảng đã có, thao tác thực hiện lệnh nào sau đây là đúng:
a. Create Table in Design View
b. Nháy đúp
c. Create Table by entering data
d. File/New/Blank Database
Câu 4: Để lưu cấu trúc bảng đã được thiết kế, thao tác thực hiện lệnh nào sau đây là đúng:
a. File/Save/
b. File/New/Blank Database
c. File/Open/
d. Create Table by using wizard
Câu 5: Bảng đã được hiển thị ở chế độ thiết kế, muốn thêm một trường vào bên trên trường hiện tại, thao tác nào sau đây là đúng:
a. Insert/ New Record
b. Insert
c. Insert/Rows
d. Insert/Columns
Câu 6: Bảng đã được hiển thị ở chế độ trang dữ liệu, muốn xóa bản ghi hiện tại, thao tác thực hiện lệnh nào sau đây là đúng:
a. Insert/ New Record
b. Edit/Delete Rows
c. Ấn phím Delete trên bàn phím
d. Không xóa được.
Câu 7:Trong cửa sổ CSDL đang làm việc, muốn tạo biểu mẫu (dùng thuật sĩ), thao tác thực hiện lệnh nào sau đây là đúng:
a. Form/ Create Form by using wizard//Next
b. Record/Filter/Filter By Form
c. Form/Create Form in Design View
d. Form/Create Table Entering data.
Câu 8: Biểu mẫu là một đối tượng trong Access dùng để thực hiện công việc chủ yếu nào?
a. Lập báo cáo
b. Xem, nhập và sửa dữ liệu
c. Truy vấn dữ liệu
d. Tìm kiếm thông tin
Câu 9: Phần mềm Microsoft Access (gọi tắt là Access) là:
a. Hệ soạn thảo văn bản
b. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
c. Bảng tính điện tử
d. Cơ sở dữ liệu
Câu 10: Có mấy chế độ làm việc với các đối tượng trong Access?
a. 2 chế độ
b. 3 chế độ
c. 4 chế độ
d. 5 chế độ

Câu 11: Các chức năng chính của Access
a. Lập bảng
b. Lưu trữ dữ liệu
c. Tính toán và khai thác dữ liệu
d. Cả 3 câu trên
Câu 12: Tập tin trong Access được gọi là:
a. Bảng
b. Tập tin truy cập dữ liệu (CSDL)
c. Hệ quản trị CSDL
d. Form
Câu 13: Thành phần cở sở của Access là gì?
a. Table
b. Record
c. Field
d. Field name
Câu 14: Khi khai báo một trường kiểu Text, khả năng lưu trữ tối đa của trường đó là:
a. 50 kí tự
b. 255 kí tự
c. 127 kí tự
d. 1024 kí tự
Câu 15: Bảng đang ở chế độ trang dữ liệu, muốn sắp xếp các bản ghi theo thứ tự tăng dần của trường được chọn, ta thực hiện:
a. Nháy chuột vào nút lệnh  trên thanh công cụ
b. Nháy chuột vào nút lệnh  trên thanh công cụ
c. Nháy chuột vào nút lệnh  trên thanh công cụ
d. Nháy chuột vào nút lệnh  trên thanh công cụ
Câu 16: Giả sử Email có giá trị là: 1234@yahoo.com. Cho biết email có kiểu dữ liệu gì
a. Number
b. AutoNumber
c. Text
d. Currency
Câu 17: Trong Access, nút lệnh này có ý nghĩa gì?
a. Khởi động Access
b. Cài mật khẩu cho tập tin CSDL
c. Mở tập tin CSDL
d. Xác định khoá chính
Câu 18: Trong Access, muốn tạo kiên kết giữa các bảng, ta thực hiện: ……….--> Relationship
a. Format
b. Insert
c. Tools
d. Edit
Câu 19: Liên kết giữa các bảng để:
a. Tránh
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓