Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

kiểm tra chương 1

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Văn Công Thành (trang riêng)
Ngày gửi: 05h:14' 23-09-2017
Dung lượng: 118.0 KB
Số lượt tải: 768
Số lượt thích: 0 người
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT
TRƯỜNG THPT CẦN ĐƯỚC


Kiểm tra môn toán khối 12, chương 1
Thời gian :Mã đề thi
đề chính thức

Họ, tên học sinh:..................................................................... lớp .............................


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

A

B

C

D

Câu 1 : Cho hàm số y = x3 – 6x2 + 2 . Tìm khẳng định sai .
A. Hàm số nghịch biến trên khoảng (0;4) B. Hàm số đồng biến trên khoảng (4;+)
C. Điểm cực đại của hàm số là x = 4 D. Điểm cực đại của hàm số là x = 0
Câu 2 :Trong các hàm số sau , hàm số nào đồng biến trên R ?
A. y= x3 +3x2 + 3x + 1 B. y = x3 + 3x2 + 1 C. y = x4 + 2x2 +1 D. y =x3 +2x2 – x +1
Câu 3 : Cho hàm số y = f(x) có đồ thị như hình bên . Tìm khẳng định sai
A. Hàm số đồng biến trên khoảng ( 0;+ )
B. Hàm số nghịch biến trên khoảng (-2;0)
C. Hàm số có điểm cực đại x = 0 và điểm cực tiểu x = - 2
D. Hàm số có điểm cực đại x = -2 và điểm cực tiểu x = 0
Câu 4 : Trong các hàm số sau , hàm số nào có 3 cực trị
A. y = x4 + x2 – 1 B. y = x3 – 3x2 – 3x – 1
C. y = - x4 + 4x2 + 1 D. y = -x4 – 4x2 + 1
Câu 5 :Cho hàm số y = . Tìm khẳng định đúng .
A. Hàm số nghịch biến trên các khoảng xác định B. Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang x = 2
C. Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng y = 2 D. Đồ thi không cắt trục hoành
Câu 6 : Cho hàm số y = . Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị nguyên của m để hàm số đồng biến trên các khoảng xác định . Tìm số phần tử của S.
A. 1 B. 2 C. vô số D. 3
Câu 7 : Gọi A , B là hai điểm cực trị của đồ thị hàm số y = x3 – 6x2 +9x -1 . Tính độ dài đoạn AB
A. AB =4 B. AB = C. 1 D. 
Câu 8 : Cho hàm số y = f(x) có bảng biến thiên như hình bên .
.Số điểm cực trị của hàm số là
A. 2 B. 4 C. 1 D. 0Câu 9 : Trong các hàm số sau , hàm số nào không có cực trị ?
A. y = x2 +1 B . y = x3 + 1 C. y = x4 + 1 D. y = 
Câu 10 : Tìm khoảng đồng biến của .
A. (-∞; -1) B.(3;4) C.(0;1) D. (-∞; -1) , (0; 1).
Câu 11 : Hàm số nghịch biến trên khoảng:
A. (0;1) B. C. (1;2) D. (0;2).
Câu 12 : Điểm cực đại của đồ thị hàm số y = 
A. B. (-1 ;0) C. (0;1) D. ()
Câu 13 : Cho hàm số y = có . Tìm khẳng định đúng .
A. m < 1 B. -1Câu 14:Trong các hàm số sau , hàm số nào mà đồ thị không có tiệm cận đứng ?
A. y = 1+ B. y = C. D. y = 


Câu 15 : Cho bảng biến thiên của hàm số y = f(x)
Tìm khẳng
 
Gửi ý kiến