Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

kiểm tra chương 2 đại số 7

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đồng Hoàng Nhung
Ngày gửi: 19h:57' 17-12-2012
Dung lượng: 88.0 KB
Số lượt tải: 1756
Số lượt thích: 1 người (Phạm Thanh Hải)
Tiết 54: KIỂM TRA 45 PHÚT

1. Mục tiêu
a. Về kiến thức: Thông qua tiết kt, đánh giá chính xác khả năng lĩnh hội kiến thức trong chương của hs về: đại lượng tỉ lệ thuận, đại lượng tỉ lệ nghịch, hàm số và đồ thị.
b. Về kỹ năng: Có kĩ năng vận dụng được kiến thức vào bài tập
c. Thái độ: Rèn tính cẩn thận, chính xác.
2/ Hình thức đề tra
- Hình thức: Kết hợp TL + TNKQ
- HS làm bài 45 phút trên lớp.
3. Ma trận kiểm tra:
Cấp độ

Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng
Cấp độ thấp
Cấp độ caoTNKQ
TNTL
TNKQ
TNTL
TNKQ
TNTL
TNKQ
TNTL


1. Đại lượng tỉ lệ thuận
Biết công thức của đại lượng lệ thuận

tính chất của đại lượng lệ thuận

Giải bài toán chia số phần
Thành các phần tỉ lệ


Giải thành thạo bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận


Số câu
1

1

1


1
4

Số điểm
tỉ lệ% :
0,5
5%

0,25
2,5%

0,25
2,5%


2,5
25%
 3,5 điểm
35%

2. Đại lượng tỉ lệ nghịch
Biết công thức của đại lượng lệ nghịch

Biết tính chất của đại lượng lệ nghịch
Biết tính chất của đại lượng lệ nghịch
Giải thành thạo bài toán về đại lượng tỉ lệ nghịch

Số câu
1

1
1
14

Số điểm
tỉ lệ% :
0,5
5%

0,25
2,5%
2,5
25%
0,25
2,5% 3,5 điểm
35%

3. Khái niệm hàm số và đồ thị
Biết khai niệm đồ thị hàm sốtìm giá trị ham số khi biết trước giá trị của biến số


Vẽ thành thạo đồ thị hàm số y=ax.
Biết xác định một điểm trên mặt phẳng tọa độ
Số câu
2


1
3

Số điểm
tỉ lệ% :
1
10%


2
20% 3 điểm
30 %

Tổng số câu
4
4
3
11

Tổng số điểm
2
5
3
10 điểm


4. Đề bài
I/ Phần TNKQ(3đ).
Khoanh tròn vào chữ các trước câu trả lời đúng.

Câu1(0,5đ): Đại lượng y tỉ lệ thuận với đại lượng x được liên hệ theo công thức :
A . xy = k B .  C . y = kx D . A , B , C đều đúng
Câu 2(0,5đ): x và y tỉ lệ nghịch , khi x = 10 thì y = 6 . Hệ số a là :
A .  B .  C . 60 D . Kết quả khác
Câu 3(0,5đ): cho y = f(x) = - 2x2 - 3 . Tính f() bằng :
A . 3 B .  C .  D .  .

Câu 4(0,5đ): Cho hình vẽ bên, toạ độ của điểm Q là :

A . Q(0 ;-2) B . Q(-2 ;0)
C . Q(-2 ;-2) D . Kết quả khác

Câu 5:(1 đ). Điền từ thích hợp vào chỗ trống
Cho y tỉ lệ thuận đối với x khi y = - 3 thì x = 9. Hệ số tỉ lệ là: .............
Số 135 chia làm 3 phần tỉ lệ với 2; 3; 4. Mỗi phần đó lần lượt là.................
x và y tỉ lệ nghịch, hệ số tỉ lệ là -5, khi x = 5 thì y = .................................
Biết 5 người làm cỏ một cánh đồng hết 8 giờ. Với 8 người ( cùng năng suất) làm cỏ cánh đồng đó hết................

Phần II: TNTL (7 điểm)
Câu 10
 
Gửi ý kiến