Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

kiểm tra chương 2 Số học 6.

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Xuân Tình (trang riêng)
Ngày gửi: 06h:15' 31-01-2019
Dung lượng: 146.5 KB
Số lượt tải: 756
Số lượt thích: 1 người (I love you)
KIỂM TRA SỐ HỌC BÀI SỐ 3
THỜI GIAN: 45’

Họ và tên: …………………………………………………………………Lớp : 6B
Ngày kiểm tra …………………………..

Điểm
Lời phê của thầy giáo

ĐỀ 1:
I- TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN : (4 điểm)
Hãy khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời mà em cho là đúng nhất.
Câu 1. Tính: (–52) + 70 kết quả là:
A.18 B. (–18) C. (–122) D. 122
Câu 2. Tính: –36 – 12 kết quả là:
A. 24 B. 48 C. (–24) D. (–48)
Câu 3. Tính: (–8).(–25) kết quả là:
A. 33 B. (–33) C. 200 D. (–200)
Câu 4. Tập các ước của -8 là :
A. {-1; -2; -4; -8}
B. {1; 2; 4; 8}

C. {1; 2; 4; 8; -1; -2; -4; -8}
D. {1; 2; 4; 8; 0; -1; -2; -4; -8}

Câu 5. kết luận nào sau đây là đúng
Kí hiệu Z+, Z- thứ tự là tập hợp các số nguyên dương, nguyên âm với x Z khi đó
A. x N x Z+ B. x Z+ x N
C. x Z+ x Z- D. x Z+ x N
Câu 6. |x| = 3 thì giá trị của x là:
A. 3 B. 3 hoặc -3 C. -3 D. Không có giá trị nào.
Câu 7. Nếu x.y < 0 thì:
A. x, y cùng dấu B. x > y C. x, y khác dấu. D. x < y
Câu 8. Điền từ thích hợp vào chỗ chấm để hoàn thành câu sau:
Khi bỏ dấu ngoặc đằng trước có dấu “- ” thì ta phải.........................tất cả số hạng trong dấu ngoặc, dấu............... thành dấu...............và dấu ................ thành dấu.................
II- TỰ LUẬN : (6 điểm)
Bài 1: (3 điểm) Thực hiện phép tính ( Tính nhanh nếu có thể)
a) 5.(–8).2.(–3) b) 3.(–5)2 + 2.(–5) – 20
c) 34.(15 –10) – 15.(34 –10)
Bài 2: (2 điểm) Tìm xZ , biết:
a) 5 – (10 – x) = 7 b) 
Đề Bài 3: (1 điểm) Tìm số nguyên n sao cho 2n – 1 là bội của n + 3

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
KIỂM TRA SỐ HỌC BÀI SỐ 3
THỜI GIAN: 45’

Họ và tên: …………………………………………………………………Lớp : 6B
Ngày kiểm tra …………………………..

Điểm
Lời phê của thầy giáo

ĐỀ 2:
I- TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN : (4 điểm)
Hãy khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời mà em cho là đúng nhất.
Câu 1. Tính: 20 + (- 12) kết quả là:
A. 8 B. (–8) C. (–32) D. 32
Câu 2. Tính: –16 – 12 kết quả là:
A. 28 B. (- 4) C. 4 D. (–28)
Câu 3. Tính: (–4).(–25) kết quả là:
A. 29 B. (–29) C. 100 D. (–100)
Câu 4. Tập các ước của - 12 là :
A. {-1; -2; -3; -4 : -6 : -12}
B. {1; 2; 3 ; 4; 6 ; 12}

C. {1; 2; 3 ;4; 6;12 ;-1;-2;-3 ;-4; -6 ;12}
D. {1; 2; 3 ;4; 6 ;12; 0; -1; -2; -3 ;-4;-6;-12}

Câu 5. kết luận nào sau đây là đúng
Kí hiệu Z+, Z- thứ tự là tập hợp các số nguyên dương, nguyên âm với a Z khi đó
A. a N a Z+ B. a 
 
Gửi ý kiến