Violet
Dethi

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Các ý kiến mới nhất

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tin tức thư viện

  Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

  12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
  Xem tiếp

  Quảng cáo

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

  Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

  kiểm tra chương 2 số học lớp 6 có ma trận trắc nghiêm

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Xuân Tình (trang riêng)
  Ngày gửi: 06h:45' 27-01-2019
  Dung lượng: 146.0 KB
  Số lượt tải: 2901
  Số lượt thích: 0 người
  MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG II
  MÔN : SỐ HỌC LỚP 6 Năm học: 2018 – 2019
  Cấp độ

  Chủ đề
  Nhận biêt
  Thông hiểu
  Vận dung
  Cộng
  
  
  
  
  Cấp độ Thấp
  Cấp độ Cao
  
  
  
  TNKQ
  TL
  TNKQ
  TL
  TNKQ
  TL
  TNKQ
  TL
  
  
  Chủ đề 1:
  Số nguyên và các khái niệm số đối, giá trị tuyệt đối.
  Biết được tập hợp số nguyên
  Hiểu được tập hợp số nguyên và các khái niệm số đối, giá trị tuyệt đối.
  Vận dụng khi thực hiện phép tính có giá trị tuyệt đối
  
  
  
  Số câu hỏi
  Số điểm
  Tỉ lệ %
  2
  1
  10%
  
  2
  1
  10%
  
  
  1
  1
  10%
  
  
  5
  3,0
  30%
  
  Chủ đề 2:
  Thứ tự trong Z, Các quy tắc: bỏ dấu ngoặc, chuyển vế
  Biết bỏ dấu ngoặc; đổi dấu khi chuyển vế.
  Hiểu và thực hiện khi bỏ dấu ngoặc; đổi dấu khi chuyển vế.
  Vận dụng qui tắc bỏ dấu ngoặc; chuyển vế để giải các bài tập tìm x, hoặc y,...
  
  
  
  Số câu hỏi
  Số điểm
  Tỉ lệ %
  
  1
  1
  10%
  
  1
  1
  10%
  
  1
  1
  10%
  
  
  3
  3,0
  30%
  
  Chủ đề 3:
  Các phép tính trên tập hợp số nguyên và các tính chất.
  Nắm được các qui tắc cộng , trừ , nhân các số nguyên
  Thực hiện được các phép tính: cộng , trừ , nhân các số nguyên
  
  Phối hợp các phép tính trong Z
  
  
  Số câu hỏi
  Số điểm
  Tỉ lệ %
  2
  1
  10%
  
  2
  1
  10%
  1
  1
  10%
  
  
  
  1
  1
  10%
  6
  4,0
  40%
  
  Tổng số câu
  Tổng số điểm
  Tỉ lệ %
  5
  3
  30%
  6
  4
  40%
  2
  2
  20%
  1
  1
  10%
  14
  10
  100%
  
  Bảng mô tả
  Câu 1: Biết cộng hai số nguyên trái dấu
  Câu 2: Biết cộng hai số nguyên âm
  Câu 3: Biết nhân hai số nguyên âm
  Câu 4: Hiểu được cách tìm ước trong số nguyên âm
  Câu 5: Hiểu được các thành phần trong tập hợp số nguyên
  Câu 6: Hiểu được giá trị tuyệt đối của một số nguyên
  Câu 7:Hiểu được tích của hai số nguyên trái dấu luôn là số âm
  Câu 8: Biết thực hiện quy tắc bỏ dấu ngoặc đằng trước có dấu trừ
  Câu 9: Vận dụng tính chất phép nhân để tính nhanh
  Câu 10: Vận dụng các phép tính cộng trừ nhân chia số nguyên
  Câu 11: Vận dụng tính chất phân phối đẻ tính nhanh
  Câu 12: Biết bỏ dấu ngoặc và áp dụng quy tắc chuyển vế
  Câu 13: Vận dụng phép tính có chứa dấu giá trị tuyệt đối
  Câu 14: Vận dụng thành thạo tính chất của phép nhân, tính chất phân phối của phép nhân và phép cộng
  ĐỀ 1:
  I- TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN : (4 điểm)
  Hãy khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời mà em cho là đúng nhất.
  Câu 1. Tính: (–52) + 70 kết quả là:
  A.18 B. (–18) C. (–122) D. 122
  Câu 2. Tính: –36 – 12 kết quả là:
  A. 24 B. 48 C. (–24) D. (–48)
  Câu 3. Tính: (–8).(–25) kết quả là:
  A. 33 B. (–33) C. 200 D. (–200)
  Câu 4. Tập các ước của -8 là :
  A. {-1; -2; -4; -8}
  B. {1; 2; 4; 8}
  
  C. {1; 2; 4; 8; -1; -2; -4; -8}
  D. {1; 2; 4; 8; 0; -1; -2; -4; -8}
  
  Câu 5. kết luận nào sau đây là đúng
  Kí hiệu Z+, Z- thứ tự là tập hợp các số nguyên dương, nguyên âm với x Z khi đó
  A. x N x Z+ B. x Z+ x N
  C. x Z+ x Z- D. x Z+ x N
  Câu 6. |
   
  Gửi ý kiến