Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

KIEM TRA CHUONG 4 DS 8

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Anh
Ngày gửi: 05h:50' 07-04-2018
Dung lượng: 530.0 KB
Số lượt tải: 1187
Số lượt thích: 1 người (Bùi Thị Hải Yến)
KIỂM TRA CHƯƠNG IV
ĐỀ 1:
I TRẮC NGHIỆM: (3 điểm).
Câu 1: Giá trị x = 3 là nghiệm của bất phương trình nào trong các bất phương trình sau ?
A. B. C. D. 
Câu 2: Trong các bất phương trình sau bất phương trình nào trong các bất phương trình bậc nhất một ẩn.
A. B. C. D. 
Câu 3: Nghiệm của bất phương trình: -2x > 10 là :
A. x > 5 B. x < -5 C. x > -5 D. x < 10
Câu 4: Bất phương trình nào sau đây không tương đương với bất phương trình 3 – x < 7
A. 6 – x < 10 B. x – 3 < 7 C. 6 – 2x < 14 D. x > – 4
Câu 5: Cho a > b. Đánh dấu x vào ô tương ứng trong các câu sau:
STT
Câu
Đúng
Sai

a,
> b,
-15 a > -15 bc,
4 – 2a < 4 – 2bd,
3a – 5 < 3b - 5Câu 6: Nối câu A với câu B sao cho phù hợp.
A
Nối
B

1,

2,

3,

4,1 + …

2 + …

3 + …

4 + …

a, 

b, 

c, 

d, 

e, 

f, 

II. TỰ LUẬN (7 điểm)
Câu 1: (2 điểm): Tìm x sao cho:
a) Giá trị của biểu thức 3x - 2 không âm?
b) Giá trị của biểu thức lớn hơn giá trị biểu thức 
Câu 2: (3 điểm) Giải các bất phương trình sau và biểu diễn tập hợp nghiệm trên trục số.
a) b) 
Câu 3: (1điểm): Giải các phương trình sau
a) |-2x| = x +6 b) |x-2| - 3x + 4=0
Câu 4: (0,5điểm): Chứng minh bất đẳng thức: a2 + b2 +2 2(a + b ) .
ĐỀ 2:
I. Trắc nghiệm (3đ)
Câu 1: Bất phương trình nào sau đây là bất phương trình bậc nhất một ẩn:
A. 0x + 3 > 0
B. x2 + 1 > 0
C. x + y < 0
D. 2x –5 > 1

Câu 2: Hình vẽ dưới đây biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình nào ?

A. x - 5 0
B. x - 5 0
C. x – 5
D. x –5

Câu 3: Cho bất phương trình: - 5x+10 > 0. Phép biến đổi đúng là:
A. 5x > 10
B. 5x > -10
C. 5x < 10
D. x < -10

Câu 4: : Nghiệm của bất phương trình - 2x > 10 là:
A. x > 5
B. x < -5
C. x > -5
D. x < 10

Câu 5: Cho với a < 0 thì:
A. a = 3
B. a = –3
C. a = 3
D. 3 hoặc – 3

Câu 6: Cho a > b. Bất đẳng thức tương đương với nó là:
A. a + 2 > b + 2
B. – 3a – 4 > - 3b – 4
C. 3a + 1 < 3b + 1
D. 5a + 3 < 5b + 3

II. Tự luận: (7đ )
Câu 1: (3,0 đ ) Giải các bất phương trình sau và biểu diễn tập nghiệm trên trục số :
a) 3x + 5 < 14 ; b) 3x – 3 < x + 9
Câu 2: (1,0 đ ) Giải bất phương trình sau: 
Câu 3: (2,0 đ ) Giải phương trình:
a) = 7 ; b) = 3
Câu 4: (1,0 đ) Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức sau:
A = – x2 – 3y2 – 2xy +10x +14y – 18 ; Lúc đó giá trị của x , y là bao nhiêu?
 
Gửi ý kiến