Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Kiểm tra chương I đại số 8 có ma trận và đáp án

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Vi Ha Linh
Ngày gửi: 22h:46' 19-09-2012
Dung lượng: 156.5 KB
Số lượt tải: 5181
Số lượt thích: 0 người
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG I - ĐẠI SỐ LỚP 8

Cấp độ

Chủ đề
Nhận biêt
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng
Thấp
CaoTNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL


1. Nhân đa thức.


- Hiểu được phép nhân đơn thức với đa thức, nhân đa thức với đa thức.
- Vận dụng được phép nhân đơn thức với đa thức, nhân đa thức với đa thức.Số câu hỏi


1


1/2


1,5

Số điểm


0,5


1


1,5 (15%)

2. Những hằng đẳng thức đáng nhớ.
- Nhận biết được các hằng đẳng thức.

- Vận dụng được các hằng đẳng thức.
- Vận dụng được các hằng đẳng thức.


Số câu hỏi
12
1/2

1
4,5

Số điểm
0.51
1

1
3,5 (35%)

3. Phân tích đa thức thành nhân tử.


- Vận dụng được các phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử.Số câu hỏi
1
2


3

Số điểm
0.5
4


4,5 (45%)

4. Chia đa thức.


- Vận dụng được phép chia đơn thức cho đơn thức, chia đa thức cho đơn thức.
- Vận dụng được phép chia hai đa thức một biến đã sắp xếp.
Số câu hỏi
11

Số điểm
0.50,5 (5%)

TS câu hỏi
1
1
5
7

TS điểm
0,5
0,5
9
10.0


Tổ trưởng

Ban giám hiệu


TRƯỜNG: ……………………...
MÃ ĐỀ 01
KIỂM TRA: 45 phút
Môn: Đại số lớp 8 - TPPCT: 21


Họ và tên: ............................................. Lớp: ................ Điểm: .................

Điểm

Lời phê của các thầy cô giáo

Đề bài:
I. Trắc nghiệm: (3 điểm) Hãy khoanh tròn vào đáp án đúng.
Câu 1: Kết quả của phép nhân 2xy(3x2 + 4x – 3y) là:
A. 5x3y + 6x2y – 5xy2
C. 6x3y + 8x2y – 6xy2

B. 5x3y + 6x2y + 5xy2
D. 6x3y + 8x2y + 6xy2

Câu 2: Chọn đẳng thức đúng trong các đẳng thức sau:
A. (x + y)2 = x2 – 2xy + y2
C. x2 + y2 = (x – y)(x + y)

B. (x – y)3 = x3 – 3x2y + 3xy2 – y3
D. (x + y)3 = x3 – 3x2y + 3xy2 – y3

Câu 3: Giá trị của biểu thức x3 + 3x2 + 3x + 1 tại x = -2 là:
A. -1
B. 1
C. 8
D. - 8

Câu 4: Kết quả phép tính (a + b)(a2 - ab + b2) + (a - b)(a2 + ab + b2) là:
A. 2a3
B. 2b3
C. 2ab
D. - 2ab

Câu 5: Phân tích đa thức 3x2 – 2x thành nhân tử ta được kết quả là:
A. 3(x – 2)
B. x(3x – 2)
C. 3x(x – 2)
D. 3(x + 2)

Câu 6: Kết quả của phép chia: (5x2y – 10xy2) : 5xy là:
A. 2x – y
B. x + 2y
C. 2y – x
D. x – 2y

II. Tự luận: (7 điểm)
Bài 1: (2 điểm) Rút gọn các biểu thức sau:
a/ (4x – 3)(x – 5) – 2x(2x – 11)
b/ 2(x - y)(x + y) + (x + y)2 + (x - y)2
Bài 2: (2 điểm) Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:
a/ x – xy + y – y2
b/ x2 – 4x – y2 + 4
c/ x2 – 2x – 3
Bài 3: (2 điểm) Tìm
 
Gửi ý kiến