Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Kiểm tra chương I Hình 6 có ma trận

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Hồng Ninh (trang riêng)
Ngày gửi: 14h:51' 22-11-2016
Dung lượng: 97.5 KB
Số lượt tải: 4634
Số lượt thích: 1 người (Nguyễn Văn Hoàn)
Ngày giảng: / /2016
Tiết 14

KIỂM TRA CHƯƠNG I
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: Kiểm tra việc lĩnh hội các kiến thức đã học ở trong chương I
2. Kĩ năng: Vận dụng các kiến thức cơ bản của chương I để giải bài tập. Trình bày bài khoa học.
3. Thái độ: Học sinh làm bài nghiêm túc, tự giác.
II. Chuẩn bị:
+ Gv: Đề kiểm tra kết hợp trắc nghiệm và tự luận.
+ Hs: MTBT, Ôn tập kiến thức, các dạng bài tập đã chữa.
III. Ma trận đề kiểm tra:
Cấp độ

Chủ đề
Nhận biêt
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng
Cấp độ thấp
Cấp độ caoTNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TLĐiểm, đường thẳng
Hiểu được khái niệm điểm thuộc, không thuộc đường thẳng.

Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ %:
1(C1)
0,5
5%1
0,5
5%

Ba điểm thẳng hàng. Đường thẳng đi qua hai điểm.

Hiểu ba điểm thẳng hàng, điểm nằm giữa hai điểm
Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ %:


1(C5)
0,5
5%

1
0,5
5%

Tia
Đoạn thẳng.
Độ dài đoạn thẳng

Nhận biết đoạn thẳng, Tính được độ dài đoạn thẳng
Vẽ tia, biểu diễn các điểm trên tia.

Vận dụng hệ thức AM+MB=AB để tính độ dài đoạn thẳng


Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ %:


2(C3;4)
1
10%


1(C7)
2
20%

1(C8d)
1
10%
4
4
40%

Trung điểm của đoạn thẳng

Nhận biết được trung điểm của đoạn thẳng .

Vận dụng tính chất AM+MB=AB để xác định điểm nằm giữa hai điểm còn lại; tính chất trung điểm của đoạn thẳng.Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ %:
2(C2;6)
1
10%
3(C8a,b,c)
4
40%


5
5
50%

Tổng số câu:
Tổng số điểm:
Tổng tỉ lệ: %
3
1,5
15%
3
1,5
15%
4
6
60%
1
1
10%
11
10
100%

IV. Đề bài:
A. Trắc nghiệm khách quan: ( 3 điểm )
Khoanh vào chữ cái đứng trước phương án trả lời đúng
Câu 1: (0,5đ) Nếu điểm M nằm giữa hai điểm K và L thì:
A. MK + ML = KL B. MK + KL = ML
C. ML + KL = MK D. Một kết quả khác
Câu 2: (0,5đ) Cho đoạn thẳng PQ = 8 cm.
Điểm M là trung điểm của PQ thì đoạn thẳng PM bằng:
A. 8 cm B. 4 cm C. 6 cm D. 2 cm
Câu 3 : (0,5đ) Cho đoạn thẳng AB = 6 cm .
Điểm K nằm giữa AB, biết KA = 4 cm thì đoạn thẳng KB bằng:
A. 10 cm B. 6 cm C. 4 cm D. 2 cm
Câu 4 : (0,5đ) Cho hình vẽ
Trong hình vẽ có:
A. 1 đoạn thẳng B. 2 đoạn thẳng
C. 3 đoạn thẳng D. vô số đoạn thẳng
Câu 5 : (0,5đ) Cho hai tia Ax và Ay đối nhau.
Lấy điểm M trên tia Ax, điểm N trên tia Ay. Ta có:
A. Điểm M nằm giữa A và N B. Điểm A nằm giữa M và N
C. Điểm N nằm giữa A và M D. Không có điểm nào nằm giữa 2 điểm còn lại.
Câu 6: (0,5đ) Điểm I là trung điểm của đoạn thẳng MN khi:
A. IM = IN; B. IM + IN = MN; C. IM = 2IN; D.
B. Tự luận: (7 điểm)
Câu 7: (2 đ )Vẽ hai tia đối nhau Ox và Oy
 
Gửi ý kiến