Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Kiểm tra chương I Số tự nhiên (Đề, Ma trân)

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Đình Phú (trang riêng)
Ngày gửi: 10h:24' 21-11-2016
Dung lượng: 75.0 KB
Số lượt tải: 987
Số lượt thích: 0 người
KIỂM TRA 45 PHÚT – TIẾT 36

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA


Cấp độ

Chủ đề

Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng
Cấp độ thấp
Cấp độ caoTNKQ
TL
TN
TL
TN
TL
TN
TL


1. Dấu hiệu chia hết cho 2, 5, 3, 9
HS nhận biết được dấu hiệu chia hết cho 1 số Biết tìm điều kiện 1 số chia hết cho 1 số.


Biết sử dụng kiến thức về dấu hiệu chia hết để tìm 1 số thỏa điều kiện
5


2


 2
0,5

2
0,5
1
1
20 %

2. Số nguyên tố, Bảng số nguyên tố
- Phân tích một số ra thừa số nguyên tố .

-Nhận biết được số nguyên tố, hợp số.
- Nhận biết nhận ra một số nguyên tố trong trường hợp đơn giản .
-HS hiểu nhận biết phân tích một số ra thừa số nguyên tố trong trường hợp đơn giản

3
1,5

Tỉ lệ %:10%
1
0,25

1
0,25


1
1


15%

3. Ước chung, ƯCLN;
BC; BCNN.
Nhận ra tất cả các ước của một số.
Nhận ra BCNN của các số
- Tìm được ƯCLN của các số
-Vận dụng cách tìm BCNN để giải một bài toán đố có liên quan
6

6

Tỉ lệ %: 55%
2
0,5

2
0,5


1
2,5

1
2,5

60,%

4. Tính chất chia hết của 1 tổng
Nhận biết ; biết xác định 1 tổng có chia hết cho 1 số không.

2
0,5


1
0,25

1
0,25

5%

Tổng
6
1,5

6
1,5


2
3,5

2
3,5
16
10
I/ TRẮC NGHIỆM (3đ)
Câu 1 (1đ) : Các câu sau đúng hay sai
Câu
Đúng / Sai

a/ Nếu a m và bm thì (a+b) m


b/ Số 240 chia hết cho 2; 3; 5 không chia hết cho 9


c/ 60 BC(2,3,5,6)


d/ Nếu một số chia hết cho 9 thì số đó cũng chia hết cho 3


Câu 2 (0,5đ): Điền vào chỗ trống
a. Ư(20) =
b. Tổng 18 + 15 …………………………cho 3
Câu 3(1,5 đ) Chọn câu trả lời đúng
1/ Số 17820 chia hết cho:
A. 2 B.3 và 9 C.5 D. Cả 2;3;5; 9.
2/ Phân tích số 120 ra thừa số nguyên tố ta dược kết quả là:
A. 23.3.5 B. 8.3.5 C. 23.15 D.22.32.5
3/ BCNN (10,28,140 ) là:
A. 280 B. 140 C. 28 D. 10
4/ Các số sau đây số nào là số nguyên tố?
A. 2 B. 17 C. 97 D. Cả ba số trên
5/ Trong các số sau số nào chia hết cho cả 2, 3, 5 và 9
A. 1089 B. 2430 C. 1830 D. 1035
6/ ƯCLN(12,60,72) là
A.72 B.60 C.12 D.6
Trả lời:
Bài
Câu 1
Câu 2
Câu 3

Câu
1
2
3
4
1
2
1
2
3
4
5
6

Kết quả
S


S
1 ;2 ;3 ;4 ;5 ;10 ;20
Chia hết

D

A
A
D
A
C


II/ TỰ LUẬN (7đ)
Câu 1 (2,5đ) : Tìm ƯCLN rồi tìm các ước chung của 48 và 60
Câu 3 (2,5đ) : Học sinh của lớp
 
Gửi ý kiến