Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

kiem tra chương II đại số 10

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Anh
Ngày gửi: 22h:56' 06-12-2016
Dung lượng: 92.2 KB
Số lượt tải: 201
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG THPT THUẬN CHÂU
Tổ toán - Tin
ĐỀ KIEM TRA 15 PHÚT
ĐẠI SÔ 10 - Lần 2 - Mã đề thi 209

Họ, tên thí sinh:..................................................................... Lớp: .............................
Câu 1: Đường thẳng d: vuông góc với đường thẳng nào trong các đường thẳng sau
A. B. C. D. 
Câu 2: Hàm số đồng biến trên khi và chỉ khi
A. B. C. m > 0 D. một kết quả khác
Câu 3: Cho hàm số . Giá trị của lần lượt là:
A. 0 và 8 B. 0 và 0 C. 8 và 4 D. 8 và 0
Câu 4: Cho hai đường thẳng . Khẳng định nào sau đây đúng:
A. d1 trùng d2 B. C. d1 vuông góc d2 D. d1 cắt d2
Câu 5: Tập xác định của hàm số là:
A. B. C. D. 
Câu 6: Đồ thị hàm số đi qua hai điểm . Thì a và b bằng
A. B. C. D. 
Câu 7: Khẳng định nào về hàm số là sai:
A. nghịch biến R B. cắt Ox tại C. cắt Oy tại D. đồng biến trên R
Câu 8: Cho hàm số đồng biến trên khoảng
A. B. C. D. 

TRƯỜNG THPT THUẬN CHÂU
ĐỀ KIEM TRA 15 PHÚT
ĐẠI SÔ 10 - Lần 2 - Mã đề thi 209

Họ, tên thí sinh:..................................................................... Lớp: .............................
Câu 1: Đường thẳng d: vuông góc với đường thẳng nào trong các đường thẳng sau
A. B. C. D. 
Câu 2: Hàm số đồng biến trên khi và chỉ khi
A. B. C. m > 0 D. một kết quả khác
Câu 3: Cho hàm số . Giá trị của lần lượt là:
A. 0 và 8 B. 0 và 0 C. 8 và 4 D. 8 và 0
Câu 4: Cho hai đường thẳng . Khẳng định nào sau đây đúng:
A. d1 trùng d2 B. C. d1 vuông góc d2 D. d1 cắt d2
Câu 5: Tập xác định của hàm số là:
A. B. C. D. 
Câu 6: Đồ thị hàm số đi qua hai điểm . Thì a và b bằng
A. B. C. D. 
Câu 7: Khẳng định nào về hàm số là sai:
A. nghịch biến R B. cắt Ox tại C. cắt Oy tại D. đồng biến trên R
Câu 8: Cho hàm số đồng biến trên khoảng
A. B. C. D. 
 
Gửi ý kiến