Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

kiểm tra chương III. Đại Số 8. MT, ĐA

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trương Văn Lùng (trang riêng)
Ngày gửi: 17h:46' 27-03-2012
Dung lượng: 145.5 KB
Số lượt tải: 5157
Số lượt thích: 0 người

và tên: ……………………………………………………………..
8/1
tra một tiết
Môn : Đại số chương 3
Điểm

 I.NGHIỆM (3điểm)
Câu 1. Trong các phương trình sau, phương trình nào là phương trình bậc nhất một ẩn?
A. ; B. ; C. ; D. .
Câu 2. Giá trị là nghiệm của phương trình?
A. - 2,5x = 10. B. - 2,5x = - 10; C. 3x – 8 = 0; D. 3x - 1 = x + 7.
Câu 3.Tập hợp nghiệm của phương trình là:
A. ; B. ; C.; D. .
Câu 4. Điều kiện xác định của phương trình là:
A. hoặc; B. ; C. . D. và ;
Câu 5.: Phương trình nào sau đây là tương đương với phương trình : x2 - 9 = 0
A. ( x+3 ) = 0 B. ( x – 3 ) = 0 C. ( x + 3 )( x - 3 ) = 0 D. Cả a) và b) đều đúng
Câu 6: Số tự nhiên có hai chữ số, số hàng đơn vị gấp đôi chữ số hàng chục. Biết chữ số hàng chục là 3. Vậy số đó là:
A. 23 B. 36 C. 39 D. 63
II. TỰ LUẬN. (7 điểm)
Bài 1 (4 điểm ) Giải các phương trình sau:
a. 7 + 2x = 22 – 3x
b. (2x – 1)2 + (2 – x)(2x – 1) = 0
c. 
d. 
Bài 2 (2,5 điểm) Giải bài toán sau bằng cách lập phương trình.
Một ôtô đi từ A đến B với vận tốc 60km/h và quay từ B về A với vận tốc 40km/h. Tính quãng đường AB. Biết thời gian đi lẩn thời gian về là 7giờ 30 phút.
Bài 3( 0.5 điểm) Giải phương trình sau

BÀI LÀM
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
và tên: ……………………………………………………………..
8/4
tra một tiết
Môn : Đại số chương 3
Điểm

 I.NGHIỆM (3điểm)
Câu 1. Điều kiện xác định của phương trình là:
A. hoặc; B. ; C. . D. và ;
Câu 2. Giá trị là nghiệm của phương trình?
A. - 2,5x = 10. B. - 2,5x = - 10; C. 3x – 8 = 0; D. 3x - 1 = x + 7.

Câu 3. Trong các phương trình sau, phương trình nào là phương trình bậc nhất một ẩn?
A. ; B. ; C. ; D. .
Câu 4: Số tự nhiên có hai chữ số, số hàng đơn vị gấp đôi chữ số hàng chục. Biết chữ số hàng chục là 3. Vậy số đó là:
A. 23 B. 36 C. 39 D. 63

Câu 5.Tập hợp nghiệm của phương trình là:
A. ; B. ; C.; D. .
Câu 6.: Phương trình nào sau đây là tương đương với phương trình : x2 - 9 = 0
A. ( x+3 ) = 0 B. ( x – 3 ) = 0 C. ( x + 3 )( x - 3 ) = 0 D. Cả a) và b) đều đúng
II. TỰ LUẬN. (7 điểm)
Bài 1 (4 điểm ) Giải các phương trình sau:
a. 7 + 2x = 17 - 3x
b. (2x – 1)2 + (3 – x)(2x – 1) = 0
c. 
d. 
Bài 2 (2,5 điểm) Giải bài toán sau bằng cách lập phương trình.
Một người đi xe máy từ A đến B với vận tốc
 
Gửi ý kiến