Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

KIỂM TRA CHUONG LUONG GIÁC 10

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Võ Văn Nghiệp
Ngày gửi: 14h:09' 22-03-2019
Dung lượng: 533.5 KB
Số lượt tải: 1382
Số lượt thích: 0 người
ĐỀ KIỂM TRA 1 tiết
Thời Gian 60 Phút
Trắc Nghiệm
Câu 1: Cho là góc tù. Điều khẳng định nào sau đây là đúng?
A. B. C. D. 
Câu 2: Cho . Tính 
A. B. C. D. .
Câu 3: Rút gọn biểu thức sau 
A. B. C. D. 
Câu 4: Cho với . Tính giá trị của biểu thức : 
A. . B. . C. . D. 
Câu 5: Cho .Ta có:
A. B. Hai câu A. và C. C. D. 
Câu 6: Cho và , khẳng định nào sau đây là đúng ?
A. B. C. D. 
Câu 7: Đơn giản biểu thức 
A. B. C. cosx D. 
Câu 8: Tính các giá trị lượng giác của góc 
A. 
B. 
C. 
D. 
Câu 9: Nếu thì bằng bao nhiêu ?
A. . B. . C. . D. .
Câu 10: Cho . Khi đó bằng:
A. . B. . C. . D. .


TỰ LUẬN
Câu 1: Cho biết một giá trị lượng giác, tính các giá trị lượng giác còn lại.
a. cos a = 4/5; với 270° < a < 360°. Tính sin a, tan a, cot a
b. tan a = 3; với π < a < 3π/2. Tính sin a, cos a, cot a.
Câu 2. Cho 0° < α < 90°. Xét dấu của các biểu thức sau:

a. sin (α + π/2) b. cos (α – 45°) c. cos (270° – α)
d. cos (2α + 90°) e. sin (α + 270°)
Câu 3: Tính với cot a = –3
Câu 4. Cho tam giác ABC. Chứng minh:
a. b. cos (A + B – C) = –cos 2C
c. d. 
KIỂM TRA 1 TIẾT
MÔN ĐẠI SỐ 10
I. Trắc nghiệm
Câu 1: Góc 180 có số đo bằng rađian là
A. B. C. D. 
Câu 2. Góc có số đo bằng độ là:
A. 180 B. 360 C. 100 D. 120
Câu 3. Chọn điểm A(1;0) làm điểm đầu của cung lượng giác trên đường tròn lượng giác. Tìm điểm cuối M của cung lượng giác có số đo .
A. M là điểm chính giữa của cung phần tư thứ I.
B. M là điểm chính giữa của cung phần tư thứ II.
C. M là điểm chính giữa của cung phần tư thứ III.
D. M là điểm chính giữa của cung phần tư thứ IV.
Câu 4. Trong các giá trị sau, nhận giá trị nào?
A. -0.7 B. C. D. 
Câu 5. Trong các công thức sau, công thức nào sai?
A. B. 
C. D. 
Câu 6. Các cặp đẳng thức nào sau đây đồng thời xảy ra?
A. và B. và 
C. và D. và 
Câu 7. Cho biết . Tính 
A. B. C. D. 
Câu 8. Cho với . Tính 
A. B. C. D. 
Câu 9. Tính biết 
A. B. C. D.
Câu 10: Cho tam giác . Giá trị lớn nhất của biểu thức bằng
A. . B. . C. . D. .
Câu 11: Cho . Mệnh đề nào dưới đây là sai?
A. . B. . C. . D. .
Câu 12: Cho và . Tính .
A. . B. . C. . D. .
Câu 13: Cho . Tính .
A. . B. . C. . D. .
Câu 14
 
Gửi ý kiến