Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Kiểm tra đa diện

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đào Mẫn Lan
Ngày gửi: 06h:56' 19-11-2016
Dung lượng: 323.0 KB
Số lượt tải: 15
Số lượt thích: 0 người
SỞ GD&ĐT LONG AN
TRƯỜNG THPT ĐỨC HÒA
Gv : ĐÀO NGỌC TRAI

ĐỀ KIỀM TRA THỬ
MÔN HÌNH HỌC 12- ĐA DIỆN
Thời gian làm bài: 90 phút;
(40 câu trắc nghiệm)Mã đề thi 134

Mã Số Học Sinh:...............................................................................

Câu 1: Cho mặt phẳng (P) và đường thẳng d không vuông góc nhau.
Góc giữa đường thẳng d mặt phẳng (P) là ?
A. Góc giữa đường thẳng d và một đường thẳng tùy ý nằm trong mặt phẳng (P).
B. Góc giữa đường thẳng d và một đường thẳng song song với mặt phẳng (P).
C. Góc giữa đường thẳng d và một đường thẳng vuông góc với mặt phẳng (P).
D. Góc giữa đường thẳng d và hình chiếu của nó lên mặt phẳng (P).

Câu 2: Cho lăng trụ tứ giác đều. Trong các khẳng định sau , khẳng định nào sai?
A. Đáy của lăng trụ là hình thoi. B. Hai đáy của lăng trụ là hình vuông.
C. Các mặt bên của lăng trụ là hình chữ nhật. D. Cạnh bên của lăng trụ vuông góc với mặt đáy.
Câu 3: Trong các khẳng định sau , khẳng định nào sai?
A. Khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau a và b là khoảng cách giữa đường thẳng a với mặt phẳng (Q) trong đó (Q) || a và (Q) chứa b
B. Khoảng cách từ M đến (P) là độ dài đoạn MH với H là hình chiếu của M lên mặt phẳng (P).
C. Đường vuông góc chung của hai đường thẳng a và b chéo nhau là đường thẳng tùy ý lần lượt vuông góc với a và b
D. Khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau là độ dài đoạn vuông góc chung của 2 đường thẳng đó

Câu 3: Trong các khẳng định sau , khẳng định nào sai? Góc giữa hai mặt phẳng cắt nhau (P) và (Q) là
A. Góc giữa hai đường thẳng lần lượt nằm trong hai mặt phẳng (P), (Q) và cùng vuông góc với giao tuyến của hai mặt phẳng(P) và (Q).
B. Góc giữa hai đường thẳng lần lượt vuông góc với hai mặt phẳng (P) và (Q)
C. Góc giữa hai đường thẳng lần lượt là giao tuyến của (P) , (Q) và mặt phẳng (H) trong đó mp(H) cùng vuông góc với (P) và (Q).
D. Góc giữa hai đường thẳng lần lượt song song với hai mặt phẳng (P) và (Q).

Câu 4: Cho lăng trụ tam giác. Trong các khẳng định sau , khẳng định nào sai?
A. Các mặt bên hình lăng trụ là hình bình hành
B. Các cạnh bên song song và bằng nhau
C. Khoảng cách hai mặt đáy là độ dài cạnh bên
D. Hai đáy là hai tam giác bằng nhau và nằm trong hai mặt phẳng song song

Câu 5: Trong các khẳng định sau , khẳng định nào sai?
Góc giữa hai đường thẳng chéo nhau a và b là ?
A. Góc giữa hai đường thẳng m và n trong đó m || a và n || b
B. Góc giữa hai đường thẳng a và n trong đó n || b
C. B. Góc giữa hai đường thẳng m và b trong đó m || a .
D. Góc giữa hai đường thẳng m và n trong đó m vuông góc a và n vuông góc
Câu 6: Cho khối lăng trụ đứng ABC.A/B/C/, tam giác ABC vuông cân tại B , biết AB = A/A = 2. Trong các khẳng định sau , khẳng định nào sai?
A. Khoảng cách từ B đến mp(ACC/A/) bằng 2.
B. Góc giữa A/B và mp(ABC) bằng 450.
C. Khoảng cách giữa hai đường thẳng C/C và AB là 2.
D. Thể tích khối lăng trụ bằng 4.

Câu 7: Trong các khẳng định sau , khẳng định nào sai?
A. Lăng trụ đều có cạnh bên vuông góc mặt đáy B. Lăng trụ đều là lăng trụ có đáy là đa giác đều
C. Lăng trụ đứng có cạnh bên vuông góc mặt đáy D. Hình hộp là lăng trụ có đáy là hình bình hành

Câu 8: Cho khối chóp S.ABC có đáy là tam giác đều cạnh AB = 5, SA = 5 và SA vuông góc mp(ABC).
A.  B. Góc giữa SB và mp(ABC) bằng 450.
C. Khoảng cách từ S đến mp(ABC) là 5. D. 

Câu 9: Cho khối chóp S.ABCD có đáy là hình vuông , AB = 4,
 
Gửi ý kiến