Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Kiểm tra Đại số 7 - Học kì I - 15 phút - Lần 1

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đinh Trí Mạnh
Ngày gửi: 20h:11' 06-10-2017
Dung lượng: 24.5 KB
Số lượt tải: 261
Số lượt thích: 0 người
Trường THCS Lộc Bổn
Họ và tên: ……………………………….
Lớp: ……………………………………..
Kiểm tra: Đại số 7 – Học kì I
Thời gian: 15 phút
Lần thứ: 1
Ngày ….. tháng ….. năm 2017


Điểm
Nhận xét của giáo viên

ĐỀ SỐ 1
Bài 1.( 4 điểm) Tìm 𝑥, biết:
a. |2𝑥 – 1| =3 b.
1
3
𝑥
1
27
c.
𝑥+1
12−5
4
d
4
7−𝑥=1
1
3

Bài 2.(3 điểm) Tính
a. (−0,125
5
8
5
b. −39
4
13
4
c1,25
1
2−0,25

Bài 3.(2 điểm) Tìm 2 số 𝑦, biết:
𝑥
5
𝑦
8
– 𝑥 = 15
Bài 4.(1 điểm) So sánh
3
3000 𝑣à
5
2000

BÀI LÀM
Trường THCS Lộc Bổn
Họ và tên: ……………………………….
Lớp: ……………………………………..
Kiểm tra: Đại số 7
Thời gian: 15 phút
Lần thứ: 1
Ngày ….. tháng ….. năm 2017


Điểm
Nhận xét của giáo viên

ĐỀ SỐ 2
Bài 1.( 4 điểm) Tìm 𝑥, biết:
a. |3𝑥 –2| =1 b.
1
2
𝑥
1
32
c.
𝑥−2
18−7
9
d.2
1
5−𝑥
2
3

Bài 2. (3 điểm) Tính
a. (−1,25
5(−8
5
b.
63
3
21
3
c
5
4
1
1
2−1,25

Bài 3. (2 điểm) Tìm 2 số 𝑦, biết:
𝑥
3
𝑦
8
– 𝑥 = 15
Bài 4. (1 điểm) So sánh
2
3000 𝑣à
3
2000

BÀI LÀM
Đáp án – Thang điểm
Đề số 1
Bài
Đáp án
Điểm

1.a

2𝑥 – 1=3
2𝑥−1=3
2𝑥−1=−3
2𝑥=4
2𝑥=−2
𝑥=2
𝑥=−1

0,5 – 0,25-0,25

1.b

1
2
𝑥
1
32
1
2
𝑥
1
2
5⇒𝑥=5
0,5-0,5

1.c

𝑥−2
18−7
9⇒𝑥−2−7.18:9=−14⇒𝑥=−12
0,5-0,5

1.d
2
1
5−𝑥
2
3⇒𝑥
11
5
2
3⇒𝑥
23
15

0,5-0,5

2.a
(−1,25
5(−8
5
0,125.8
5
1
5=1
0,5-0,25-0,25

2.b
−39
4
13
4−39:13
4−3
4=81
0,5-0,25-0,25

2.c
−1,25
1
2−0,25−5
4
1
2
1
4−5
4
1
4−5
4
4
1=−5
0,25-0,25-0,25-0,25

3
Ta có:

𝑥
5
𝑦
8
𝑦−𝑥
8−5
15
3=5
⇒𝑥=5.5=25
⇒𝑦=5.8=40

1,0-0,5-0,5

4
Ta có:

3
3000
3
3.1000
3
3
1000
27
1000


5
2000
5
2.1000
5
2
1000
25
1000

Vì 27 > 25 nên
27
1000
25
1000

Vậy
3
3000
5
2000
 
Gửi ý kiến