Violet
Dethi
8tuoilaptrinh

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CUỐI KY I

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lại Văn Toàn
Ngày gửi: 19h:01' 13-12-2020
Dung lượng: 154.1 KB
Số lượt tải: 1560
Số lượt thích: 4 người (Nguyễn Thủy Tiên, Nguyễn Thị Hiếu, Mai Thị Ngọc, ...)

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NAM
TRƯỜNG THPT B THANH LIÊM
XÂY DỰNG ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ MÔN HÓA LỚP 11


Họ và tên giáo viên ra đề: ĐỖ THỊ THOAN
Gmail: dothoansp2@gmail.com
Điện thoại liên lạc: 0915081914

I. MA TRẬN THEO ĐỀ KIỂM TRA


CHƯƠNG

Nội dung
Các mức độ nhận thức

TổngNhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Vận dụng caoChương 1:
Sự điện li
Sự điện li

11


Axit – Bazơ – Muối

2
1


3


Sự điện li của nước-PH – Chất chỉ thị axit – bazơ
1
1


2


Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li
2
1
1
1
5Chương 2:

Nitơ- Photpho
Nitơ

11


Amoniac- Muối amoni

2
2


4


Axit nitric và muối nitrat

3
2
2
1
8


Photpho

1
1


2


Axit photphoric và muối photphat
1

1

2


Phân bón hóa học
1
1


 2

Chương 3:
Cacbon - Silic
Cacbon

11


Hợp chất của Cacbon

3
1
1
1
6


Silic và hợp chất của Silic

11

Tổng hợp1
1
2

Tổng
20
(50%)
10
(25%)
6
(15%)
4
(10%)
40


II. ĐỀ

SỞ GD& ĐT HÀ NAM
TRƯỜNG THPT B THANH LIÊM
------------------
ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG KÌ I
Môn: Hóa Học 11
Năm học : 2020 – 2021
Thời gian: 50 phút
( Không kể thời gian phát đề )Họ, tên thí sinh:.....................................................................SBD ………..
* Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố:
H = 1; He = 4; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Mn = 55; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag = 108; Ba = 137.
* Các thể tích khí đều đo ở điều kiện tiêu chuẩn, giả thiết các khí sinh ra không tan trong nước.

Câu 41. (1.1_NB) Chất nào sau đây thuộc loại chất điện li yếu?
A. KCl. B. HF. C. HNO3. D. NH4Cl.
Câu 42. (1.2_NB) Dung dịch chất nào sau đây không làm đổi màu quỳ tím?
A. HCl. B. Na2SO4. C. Ba(OH)2. D.HClO4.
Câu 43. (1.2_NB) Chất nào sau đây là muối axit?
A. KCl. B. CaCO3. C. NaHS. D. NaNO3.
Câu 44. (1.3_NB) Dungdịch nào sau đâycó pH>7?
A. NaCl. B.NaOH. C. HNO3. D. H2SO4.
Câu 45. (1.4_NB) Dung dịch Na2CO3 tác dụng được với dung dịch:
A. NaCl. B. KCl. C. CaCl2. D. NaNO3.
Câu 46. (1.4_NB) Cho dung dịch Na2CO3 vào dung dịch Ca(HCO3)2 thấy
A. có kết tủa trắng và bọt khí B. không có hiện tượng gì
C. có kết tủa trắng D. có bọt khí thoát ra
Câu 47. (2.1_NB) Chất nào tác dụng với N2 ở nhiệt độ thường
A. Mg. B. O2. C. Na. D. Li.
Câu 48. (2.2_NB) Nhúng 2 đũa thuỷ tinh vào 2 bình đựng dung dịch HCl đặc và NH3 đặc. Sau đó đưa 2 đũa lại gần nhau thì thấy xuất hiện
A. khói màu trắng. B. khói màu tím. C. khói màu nâu. D. khói màu vàng.
Câu 49. (2.2_NB) Để tạo độ xốp cho một số loại bánh, có thể dùng muối nào sau đây làm bột nở?
A. (NH4)
 
Gửi ý kiến