Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Tiết 97:Kiểm tra đầu chương III Số học 6

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Văn Nam
Ngày gửi: 06h:43' 14-04-2012
Dung lượng: 200.5 KB
Số lượt tải: 419
Số lượt thích: 0 người
MA TRẬN:


Cấp độ
Chủ đề

Nhận biết

Thông hiểu
Vận dụng
Cộng
 Cấp độ thấp
Cấp độ cao
TNKQ


TL
TNKQTL
TNKQTL
TNKQTL1.Phân số
- Tính chất cơ bản của phân số.
- Rút gọn phân số, phân số tối giản.
- Quy đồng mẫu số nhiều phân số.
- So sánh phân số.

- Biết khái niệm phân số:  với a ( Z, b (Z (b ( 0).
- Biết khái niệm hai phân số bằng nhau :  nếu ad = bc (bd 0).

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
2
0,5 đ
5%

2
0,5 đ
5% 4
1,0đ
10%

2. Các phép tính về phân số.


- Làm đúng dãy các phép tính với phân số trong trường hợp đơn giản.

- Vận dụng được tính chất cơ bản của phân số trong tính toán với phân số.

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %


2
0,5 đ
5%
 4
4.0đ
40%

 1
1,0đ
10%

 1
1.0đ
10%
8
6,5đ
55%

3. Hỗn số. Số thập phân. Phần trăm.

- Biết các khái niệm hỗn số, số thập phân, phần trăm.- Làm đúng dãy các phép tính với phân số và số thập phân trong trường hợp đơn giản.


Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
2
0,5 đ
5%
2
2.0đ
20%


4
2,5đ
25%

Tổng Số câu
Tổng Số điểm
Tỉ lệ %
4
1.0đ
10%

 4
1.0đ
10%
 4
4.0đ
40%

 3
3.0đ
30%

 1
1.0đ
10%
16
10.0đ
100%C. ÐÁP ÁN, BIỂU ÐIỂM
I/ TRẮC NGHIỆM (2 điểm)
Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm.
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8

Đáp án
C
C
D
B
A
B
A
C

II/ TỰ LUẬN ( 8 điểm)
Câu
Nội dung
Biểu điểm

Câu 9
(3 điểm)
a) 

= 3 
= 


0,25

0, 5

0,25


b) 
= 
= 
= 


0,25

0,5

0,25


c) 
= 
= .1
=


0,5

0,25

0,25

Câu 10
(2,5 điểm)
a) = 
 = 
x = -1


0,25
0,25


b) x -  = 3
x 
x = 
x = 
x = 


0,25

0,25

0,25

0,25


c) (7,5x - 4,5x).5
3x . 
3x = 
3x = 6
x = 2


0,25

0,25
0,25
0,25

Câu 11
(1,5 điểm)

Ta có : 1 h vòi 1 chảy được 1/6 phần của bể.
1 h vòi 2 chảy được 1/9 phần của bể.
 
Gửi ý kiến