Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

KIỂM TRA ĐỊNH KÌ

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Mai Đinh
Ngày gửi: 13h:59' 27-10-2021
Dung lượng: 207.5 KB
Số lượt tải: 418
Số lượt thích: 0 người
ĐỀ KIỂM TRA ĐÌNH KÌ VẬT LÝ 12
Thời gian : 50 phút. LẦN 4
Câu 1: Một sóng cơ lan truyền dọc theo trục Ox có phương trình , trong đó x tính bằng cm, t tính bằng giây. Bước sóng của sóng cơ này là:
A. 10 cm B. 10 m C. 0,1 cm D. 0,4 m
Câu 2: Con lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng , dao động điều hòa với biên độ A = 4cm. Động năng của vật tại vị trí cách biên 3cm là:
A. 0,035 J B. 350 J C. 750 J D. 0,075 J
Câu 3: Hợp lực tác dụng lên một vật dao động điều hòa có biểu thức (N). Biết khối lượng của vật là 400g. Gia tốc của vật tại thời điểm ban đầu là:
A. 5.10-3 m/s2 B. 3,2( m/s2 C. 5 m/s2 D. 8( m/s2
Câu 4: Công thức tính chu kì dao động điều hòa của con lắc đơn có chiều dài tại nơi có gia tốc trọng trường g là:
A. B. C. D. 
Câu 5: Để đo gia tốc trọng trường, một học sinh đã làm như sau: treo vào sợi chỉ mảnh một vật nhỏ có khối lượng m để làm thành con lắc đơn có chiều dài 99 cm; kích thích cho con lắc dao động với biên độ góc nhỏ thì thấy nó thực hiện được 10 dao động toàn phần trong 20 giây. Hỏi gia tốc trọng trường tính được từ phép đo trên, chưa kể sai số, gần nhất với kết quả nào dưới đây?
A. 9,81 m/s2 B. 9,9 m/s2 C. 9,77 m/s2 D. 10 m/s2
Câu 6: Một sóng cơ học có tần số f lan truyền trong môi trường vật chất đàn hồi với vận tốc v, khi đó bước sóng được tính theo công thức:
A. B. C. D. 
Câu 7: Sóng âm truyền được trong môi trường nào?
A. Chỉ trong chất lỏng và chất rắn B. Trong chất rắn, chất lỏng và chất khí
C. Chỉ trong chất khí D. Trong mọi chất, kể cả chân không
Câu 8: Một sợi dây đàn có hai đầu cố định, chiều dài l. Khi gảy đàn, nếu trên dây có sóng dừng với k bụng sóng thì liên hệ giữa chiều dài dây và bước sóng ( lan truyền trên dây là:
A. l = k(. B. l = (2k+1)(/2. C. l = k(/2. D. l = (2k+1)(/4
Câu 9: Phát biểu nào sau đây sai khi nói về sóng âm?
A. Trong cùng một môi trường, sóng siêu âm lan truyền nhanh hơn sóng hạ âm.
B. Với các âm nghe được thì âm nghe càng cao nếu tần số âm càng lớn.
C. Tai người có thể nghe được sóng âm có tần số từ 16Hz đến 20000 Hz (khi có cường độ đủ lớn).
D. Sóng âm là sóng cơ lan truyền trong môi trường vật chất.
Câu 10: Trong hiện tượng giao thoa sóng nước với hai nguồn cùng pha, những điểm trên mặt nước trong vùng giao thoa dao động với biên độ cực đại khi hiệu đường đi thỏa mãn:
A. B. C. D. 
Câu 11: Sóng cơ học lan truyền từ nguồn O dọc theo trục Ox với vận tốc v = 150 cm/s. Phương trình dao động của nguồn O là (cm). Coi biên độ sóng không đổi khi lan truyền. Phương trình sóng tại điểm M trên trục Ox cách O một đoạn 25cm là:
A. cm B. cm
C. cm D. cm
Câu 12: Phát biểu nào sau đây khi nói về sóng cơ là sai ?
A. Sóng cơ là quá trình lan truyền dao động cơ trong một môi trường.
B. Sóng ngang là sóng có các phần tử dao động theo phương ngang.
C. Bước sóng là quãng đường sóng truyền đi được trong một chu kì.
D. Sóng dọc là sóng có phương dao động trùng với phương truyền sóng.
Câu 13: Một con lắc đơn dao động điều hòa với chu kì 1s ở nơi có gia tốc trọng trường g = m/s2. Chiều dài con lắc là
A. 100 cm. B. 25 cm. C. 50 cm. D. 75 cm
Câu 14: Chọn phát biểu sai khi nói về dao động điều hòa:
A. Chu kì của dao động điều hòa
 
Gửi ý kiến