Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

kiểm tra giữa học kỳ 2 - đáp án

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Đức Phúc
Ngày gửi: 15h:29' 15-03-2019
Dung lượng: 214.5 KB
Số lượt tải: 1165
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG TIỂU HỌC
TRẦN QUANG KHẢI

Họ tên:
Lớp:


SỐ
BÁO DANH

……..
KTĐK – GIỮA KÌ II – 2018 - 2019
Môn: TOÁN - Lớp 4
Ngày: …. /… /2019
(Thời gian: 40 phút)Giám thị
(
Điểm
Nhận xét
Giám khảo
Câu 1:.../0,5đ

Câu 2:…/0,5đCâu 3:…/0.5đ

Câu 4:…/0.5đ


Câu 5:…/0.5đ


Câu 6:…/0.5đ

Câu 7:….../2đ


Câu 8:...../2đ

Câu 9:...../2đ


Câu 10:..../1đ
PHẦN LÀM BÀI CỦA HỌC S INH
Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng câu 1 và câu 2:
1. Trong các số đo dưới đây, số đo bằng 80km là:

a. 8 000 m      b. 80 000 dm    c. 800 000 m d. 80 000 000 m

2. Chu vi của hình chữ nhật là 48cm. Nếu chiều dài là 15cm thì diện tích hình chữ nhật là :
a. 24 cm     b. 126 cm    c. 135 cm d. 720 cm

3. Nối số đo ở cột A với số đo ở cột B sao cho phù hợp:
A


B

7m² 20cm²
(
(
70200cm²

7m² 2dm²
(
(
70020cm²


4. Điền số đo thích hợp vào chỗ chấm :
Một hình bình hành có diện tích m2, chiều cao là m. Cạnh đáy tương ứng của hình bình hành đó là……….
5. Ghi dấu so sánh vào ô trống:
3km2 300 000m2
7m2 7000dm2
6. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:.
- Góc nhọn lớn hơn góc tù
- Góc nhọn bé hơn góc vuông
- Góc vuông bằng  góc bẹt

7. Tính:
 +  = ………………………………………………………………………….
 - = ………………………………………………………………………….
 ×  = ………………………………………………………………………….
 :  = …………………………………………………………………………..
8. A. Tìm x: B. Xếp các số đo sau theo thứ tự tăng dần:
 =   dm; dm; dm; dm
9. Một vườn rau hình chữ nhật có chiều dài 120m, chiều rộng bằng  chiều dài. Cứ 1m2 người ta thu được 5 kg rau xanh. Hỏi người ta thu hoạch được bao nhiêu tạ rau xanh trồng tại vườn rau hình chữ nhật trên?
Giải
10. Hãy viết 5 phân số khác nhau lớn hơn và bé hơn .
Giải
UỶ BAN NHÂN DÂN QUẬN 1
TRƯỜNG TIỂU HỌC
TRẦN QUANG KHẢI


ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM KTĐK GIỮA KÌ 2 MÔN TOÁN LỚP 4
NĂM HỌC 2018 - 2019

Bài 1 và bài 2:
Học sinh thực hiện đúng mỗi câu được: 0,5 điểm.

Bài 3 và bài 4:
Học sinh ghi đúng mỗi đáp án được 0,5 điểm.
Bài 7:
Học sinh tính đúng mỗi phép tính được 0,5 điểm.

Bài 8A:
Học sinh làm đúng mỗi bước được: 0,5 điểm.
Bài 8B: Đúng hết thứ tụ được 1 điểm.

Bài 9: Mỗi bước 0.5 điểm.
- Thiếu hoặc ghi sai đáp số, tên đơn vị trừ 0,5 điểm.

Bài 10: Mỗi bước 0.5 điểm.
Bài 1: d

Bài 2: c


Bài 3:

A


B

7m
 
Gửi ý kiến