Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Kiểm tra giữa kì 1 toán 11 (cả ĐS+HH)

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Thị Tươi
Ngày gửi: 09h:31' 20-10-2017
Dung lượng: 103.8 KB
Số lượt tải: 3140
Số lượt thích: 3 người (Lê Ngân, Nghiêm Văn Tới, Nguyễn Văn Cảnh)
Đề 1
I. Trắc nghiệm
Câu 1: Trong mp(Oxy) chovà điểm A(4;5). Hỏi A là ảnh của điểm nào trong các điểm sau đây qua phép tịnh tiến ?
A. (1;6) B. (2;4) C. (4;7) D. (3;1)
Câu 2: Hàm số nào sau đây là không chẵn không lẻ?
A. B. y= sin2x+cos2x C. y=tanx+cotx D. 
Câu 3: Cho hình vuông ABCD, gọi E, F, G, H lần lượt là trung điểm của các cạnh AB, CD, AD và BC. Tam giác AEG biến thành tam giác FOC qua phép dời hình được thực hiện bởi liên tiếp hai phépA. Phép tịnh tiến theo vecto và phép quay 
B. Phép tịnh tiến theo vecto và phép quay 
C. Phép tịnh tiến theo vecto và phép quay 
D. Phép tịnh tiến theo vecto và phép quay 
Câu 4: Tìm tất cả các giá trị của m để phương trình có nghiệm.
A. B. C. D. 
Câu 5: Trong mặt phẳng Oxy, cho đường tròn (C): (x – 1)² + (y + 2)² = 4. Phép quay tâm O góc –90° sẽ biến (C) thành đường tròn có phương trình là
A. (x + 2)² + (y + 4)² = 16 B. (x + 2)² + (y + 1)² = 4
C. (x –1)² + (y – 2)² = 16. D. (x – 2)² + (y – 1)² = 4.
Câu 6: Số nghiệm của phương trình lượng giác : thỏa điều kiện là
A. 4. B. 1. C. 3. D. 2.
Câu 7:Tất cả các nghiệm của phương trình: sin2x + sin2x – 3cos2x = 1 là
A. B. 
C. D. 
Câu 8: Tìm tập giá trị của hàm số
A. [0; 2]. B. [0; ]. C. []. D. [-1; 1].
Câu 9: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng ?
A. Phép quay biến mỗi đường thẳng thành đường thẳng cắt .
B. Phép vị tự biến mỗi đường thẳng thành đường thẳng song song với .
C. Phép tịnh tiến biến mỗi đường thẳng thành chính nó.
D. Phép quay với góc quay 1800 biến mỗi đt thành đường thẳng // hoặc trùng với .
Câu 10: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào SAI ?
A. Phép tịnh tiến biến đoạn thẳng thành đoạn thẳng bằng nó.
B. Phép vị tự tỉ số k > 0 biến đoạn thẳng thành đoạn thẳng bằng nó.
C. Phép quay biến đoạn thẳng thành đoạn thẳng bằng nó.
D. Phép vị tự tỉ số k = - 1 biến đoạn thẳng thành đoạn thẳng bằng nó.
Câu 11: Trong buổi văn nghệ giao lưu giữa các trường, đội văn nghệ trường A có 6 tiết mục , trường B có 7 tiết mục, trường C có 3 tiết mục và trường D có 4 tiết mục. Hỏi có bao nhiêu cách chọn một tiết mục để biểu diễn mở màn (biết các tiết mục có chất lượng như nhau)?
A. 216. B. 20. C. 504. D. 100.
Câu 12: Tìm tập xác định của hàm số
A. B. C. D. 
Câu 13: Từ các chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, có thể tạo nên bao nhiêu số tự nhiên là số chia hết cho 5 có ba chữ số khác nhau và không có mặt chữ số 6?
A. 30. B. 19. C. 32. D. 36.
Câu 14: Tìm các giá trị thực của tham số m để pt có nghiệm.
A. 0≤m≤1 B. -1≤m≤1 C. m≥0 D. 0≤m≤2
Câu 15: Họ các nghiệm của phương trình là
A. B.
C. D.

II. Tự luận

Câu 1: Giải các phương trình sau:
a. b. 
c. 2sin22x + sinx – sinx.cos4x = 0 d. .
Câu 2: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đường tròn (C): x2+ y2 – 4x + 6y – 2 = 0. Viết phương
 
Gửi ý kiến