Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

KIỂM TRA GIỮA KÌ 1 TOÁN 8

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: chu bá quỳnh
Ngày gửi: 18h:02' 05-10-2022
Dung lượng: 247.0 KB
Số lượt tải: 2624
Số lượt thích: 2 người (Nguyễn Tiến Dũng, Lê Thị Hồng Văn)
TT: 365 EDUCATION

THẦY: CHU BÁ QUỲNH - 0343.305.135

ĐỀ KIỂM TRA TOÁN 8

A/ TRẮC NGHIỆM (4 ĐIỂM)
I/ Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng (Mỗi câu đúng được 0.25 điểm)
Câu 1: Kết quả phép tính
A.

bằng?

B.

Câu 2: Kết quả phép tính

C.

D.

bằng?

A.
B.
C.
D.
Câu 3: Đa thức 3x + 9y được phân tích thành nhân tử là?
A. 3(x + y)
B. 3(x + 6y)
C. 3xy
D. 3(x + 3y)
Câu 4: Hình thang có độ dài hai đáy là 6cm và 14cm. Vậy độ dài đường đường trung bình
của hình thang đó là?
A. 20cm
B. 3cm
C. 7cm
D. 10cm
Câu 5: Hình nào sau đây vừa có tâm đối xứng, vừa có trục đối xứng?
A. Hình bình hành
B. Hình thoi
C. Hình thang vuông
D. Hình thang cân
Câu 6: Tứ giác có bốn góc bằng nhau thì mỗi góc bằng?
A.

B.

Câu 7: Đa thức

C.

D.

được phân tích thành nhân tử là?

A.

B.

B.

D.

Câu 8: Đa thức
có nhân tử chung là?
A. 2y
B. 2xy
C. y
D. xy
II/ Nối cột A với B để được một hằng đẳng thức (Mỗi câu đúng được 0.25 điểm)
CỘT A
Câu 1.

A NỐI VỚI B
Câu 1 --Câu 2 ---

Câu 2.

Câu 3 ---

Câu 3.
Câu 4.
B/ TỰ LUẬN (6 ĐIỂM)
Câu 1: (1,5 điểm) Thực hiện phép tính

Câu 4 ---

CỘT B
a.
b.
c.
d.

a/
SỰ HỌC NHƯ CON THUYỀN NGƯỢC NƯỚC – KHÔNG TIẾN ẮT PHẢI LÙI

TT: 365 EDUCATION

THẦY: CHU BÁ QUỲNH - 0343.305.135

b/
c/
Câu 2: (2 điểm) Phân tích các đa thức sau thành nhân tử
a/
b/ 2xy + 2x + yz + z
c/
d/ - x2 + 7x – 6
Câu 18: (2 điểm) Cho hình bình hành ABCD. Gọi O là giao điểm hai đường chéo AC và
BD. Đường thẳng qua O không song song với AD cắt AB tại M và CD tại N.
a) Chứng minh M đối xứng với N qua O.
b) Chứng tỏ rằng tứ giác AMCN là hình bình hành.
Câu 3:(0.5 điểm)Tìm m để đa thức

chia hết cho đa thức

SỰ HỌC NHƯ CON THUYỀN NGƯỢC NƯỚC – KHÔNG TIẾN ẮT PHẢI LÙI

TT: 365 EDUCATION

THẦY: CHU BÁ QUỲNH - 0343.305.135

BÀI LÀM

ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM
A/ TRẮC NGHIỆM
I/ (2 điểm) Mỗi câu đúng được 0.25 điểm
Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

Đáp án

C

B

D

D

B

A

C

A

II/ (1 điểm) Mỗi câu đúng được 0.25 điểm
1c; 2b; 3d; 4a

III/ (1 điểm) Mỗi câu đúng được 0.25 điểm
Câu 1: Hình bình hành có hai đường chéo vuông góc với nhau là hình thoi........................
Câu 2: Tứ giác có các góc đối bằng nhau là hình.thang..........................................
Câu 3: Tứ giác có ba góc vuông là hình chữ nhật......................................................................
Câu 4: Hình thang có hai đường chéo bằng nhau là hình thang cân....................................
B/ TỰ LUẬN

Bài 1:

Điểm

Ta có:
MA = MC (gt)

0.25đ

NA = NB (gt)

0.25đ

SỰ HỌC NHƯ CON THUYỀN NGƯỢC NƯỚC – KHÔNG TIẾN ẮT PHẢI LÙI

TT: 365 EDUCATION

THẦY: CHU BÁ QUỲNH - 0343.305.135

Nên MN là đường trung bình của tam giác ABC

0.25đ

Þ MN // BC và MN = BC : 2 = 8 : 2 = 4 (cm). Vậy MN = 4cm

0.25đ

Bài 2:

Điểm

GT

ABCD là hình bình hành
O là giao điểm của AC và BD
Đường thẳng qua O cắt AB và CD lần lượt tại M và N

Vẽ hình ,Ghi
GT và KL
đúng 0.25đ

KL a/ M và N đối xứng nhau qua O
b/ AMCN là hình bình hành
a/ Xét ΔAOM và ΔCON có:
∠A1 = ∠C1 (so le trong)
OA = OC (tính chất đường chéo hình bình hành)
∠O1 = ∠O1 (đối đỉnh)

0.25đ

Nên ΔAOM = ΔCON (g.c.g)

0.25đ

⇒ OM = ON (hai cạnh tương ứng)

0.25đ

Vậy M và N đối xứng nhau qua O

0.25đ

b/ Xét tứ giác AMCN có:
OM = ON (chứng minh ở câu a),
OA = OC (chứng minh ở câu a)
Vậy AMCN là hình bình hành (theo dấu hiệu nhận biết số 2)

0.25đ

SỰ HỌC NHƯ CON THUYỀN NGƯỢC NƯỚC – KHÔNG TIẾN ẮT PHẢI LÙI

TT: 365 EDUCATION

THẦY: CHU BÁ QUỲNH - 0343.305.135

Bài 3: (1,5 điểm) Thực hiện phép tính
a/
0.25đ
0.25đ

b/
0.5đ
c/

0.25đ

0.25đ

0

Bài 4: (1,5 điểm) Phân tích các đa thức sau thành nhân tử
a/

SỰ HỌC NHƯ CON THUYỀN NGƯỢC NƯỚC – KHÔNG TIẾN ẮT PHẢI LÙI

TT: 365 EDUCATION

THẦY: CHU BÁ QUỲNH - 0343.305.135

0.25đ
0.25đ
b/
2xy + 2x + yz + z
= (2xy + 2x) + (yz + z)
= 2x(y + 1) + z(y + 1)

0.25đ

=(y + 1)(2x + z)

0.25đ

c/

0.25đ
0.25đ

Bài 5: (0.5 điểm) Tìm m để đa thức

chia hết cho đa thức

0.25đ

0.25đ
Để A(x) ⁝ B(x) khi m + 22 = 0 Hay m = -22
SỰ HỌC NHƯ CON THUYỀN NGƯỢC NƯỚC – KHÔNG TIẾN ẮT PHẢI LÙI

TT: 365 EDUCATION

THẦY: CHU BÁ QUỲNH - 0343.305.135

SỰ HỌC NHƯ CON THUYỀN NGƯỢC NƯỚC – KHÔNG TIẾN ẮT PHẢI LÙI
 
Gửi ý kiến