Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Kiểm tra giữa kì 2 môn hóa học 11

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Phượng
Ngày gửi: 16h:10' 24-03-2022
Dung lượng: 141.0 KB
Số lượt tải: 35
Số lượt thích: 0 người
KIỂM TRA GIỮA KÌ II
MÔN: HÓA HỌC LỚP 11
(Mã Đề 132)
Họ và tên:……………………………
Lớp: ……..
Điểm
Lời phê của cô giáoA. TRẮC NGHỆM (4 điểm)
Chọn câu trả lời đúng
Câu 1: Có bao nhiêu đồng phân cấu tạo có công thức phân tử C5H12 ?
A. 3 đồng phân. B. 4 đồng phân. C. 5 đồng phân. D. 6 đồng phân
Câu 2: Anken nào sau đây có công thức phân tử C4H8?
A. pent-1-en B. metypropen C. etilen D. 3-metylbut-1-en
Câu 3: Dẫn hỗn hợp khí A gồm propan và but-1-en hấp thụ vào dung dịch brom sẽ quan sát được hiện tượng nào sau đây :
A. Màu của dung dịch nhạt dần, không có khí thoát ra.
B. Màu của dung dịch nhạt dần, và có khí thoát ra.
C. Màu của dung dịch mất hẳn, không còn khí thoát ra.
D. Màu của dung dịch không đổi.
Câu 4: Khi cho but-1-en tác dụng với dung dịch HBr, theo qui tắc Maccopnhicop sản phẩm nào sau đây là sản phẩm chính ?
A. CH3-CH2-CHBr-CH2Br. C. CH3-CH2-CHBr-CH3.
B. CH2Br-CH2-CH2-CH2Br . D. CH3-CH2-CH2-CH2Br
Câu 5:Các chất trong câu nào sau đây đều làm mất màu dung dịch brom?
A. Metan, etilen, propan B. Etilen, butadien,axetilen.
C. Propan, propin, etilen. D. etan, metan, axetilen
Câu 6: Ankan có công thức tổng quát là
A. CnH2n B. CnH2n+2 C. CnH2n-2. D. CnH2n-6.
Câu 7 : Có 4 chất: metan, etilen, but-1-in, but-2-in. Trong 4 chất đó, có mấy chất tác dụng được với dung dịch AgNO3 trong dung dịch NH3 tạo thành kết tủa ?
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
Câu 8: Khi đốt cháy hoàn toàn ankin thì:
A. = C. =2 B. > D.< 
B. TỰ LUẬN (6điểm)
Câu 1 (2 điểm): Hoàn thành các phương trình phản ứng (viết sản phẩm chính, ghi rõ điều kiện nếu có )
a) Propilen + HCl → b) toluen + Br2 → (ánh sáng)
c) etilen + Br2 → d) propen + H2 →
Câu 2 (2 điểm): Dẫn 8,96 (đkc) lít hổn hợp khí X gồm etan, etilen, axetilen đi qua dung dịch Br2 dư thấy thoát ra 4,48 lít khí (đkc), đồng thời bình đựng dung dịch nước Br2 tăng thêm 5,4 g .
a. Xác định thành phần phần trăm thể tích từng khí trong X.
b. Nếu cũng dẩn lượng X nói trên qua bình đựng dung dịch AgNO3/NH3 dư thì thu được m g kết tủa. Tính m.
Câu 3 (2điểm) ): Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp 2 hidrocacbon là đồng đẳng kế tiếp thu được 7,7 gam CO2 và 4,95 gam nước. Tìm công thức phân tử của 2 hidrocacbon và tính % thể tích mỗi hidrocacbon trong hỗn hợp ban đầu?
................HẾT.................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................

KIỂM TRA GIỮA KÌ II
MÔN: HÓA HỌC LỚP 11
(Mã đề 209)
Họ và tên:……………………………
Lớp: ……..
Điểm
Lời phê của cô giáo


A. TRẮC NGHỆM (4 điểm)
Chọn câu trả lời đúng
Câu 1: Có bao nhiêu đồng phân thơm có công thức phân tử C8H10?
A. 2 đồng phân. B. 4 đồng phân. C. 5 đồng phân. D. 3 đồng phân
Câu 2: Axetilen có CTPT là
A. C2H2 B. C2H4 C.C2H6 D. CH4
Câu 3: Để phân biệt các chất khí sau: etilen, axtilen, metan người ta dùng các chất nào sau đây ?
A. Br2 khan B. dung dịch Br2
C. dd Br2, dd AgNO3/NH3 D. dd AgNO3/NH3
Câu 4: Ankadien có công thức tổng quát là
A. CnH2n B. CnH2n+2 C. CnH2n-2. D. CnH2n-6.
Câu 5: Ankin X có công thức cấu tạo: tên thay thế của
 
Gửi ý kiến