Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Kiểm tra 1 tiết

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Diễm Nhân (trang riêng)
Ngày gửi: 22h:37' 18-03-2021
Dung lượng: 30.4 KB
Số lượt tải: 454
Số lượt thích: 0 người
Tuần 28 tiết 36 Ngày soạn: 17/ 3 /2021

KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ 2
NĂM HỌC 2020-2021
I/ Mục tiêu đề kiểm tra
- Nhằm kiểm tra khả năng tiếp thu kiến thức trong chương II =>V so với yêu cầu của chương trình. Từ kết quả kiểm tra các em tự đánh giá mình trong việc học tập nội dung trên, từ đó điều chỉnh hoạt động học tập trong các nội dung sau.
- Thự hiện yêu cầu trong phân phối chương trình của Bộ giáo dục và đào tạo.
- Đánh giá quá trình giảng dạy của giáo viên, từ đó có thể điều chỉnh phương pháp hình thức dạy học nếu thấy cần thiết.
- Kiểm tra ở 3 cấp độ kiến thức: nhận biết, thông hiểu và vận dụng.
1/ Kiến thức
- Trình bày nội dung luận cương tháng 10/1930
- Trình bày ý nghĩa lịch sử của việc thành lập Đảng
- Vận dụng những kiến thức để hiểu cương lĩnh chính trị của Bác và luận cương của Trần Phú
- Các sự kiện của cách mạng tháng 8
- Tại sao nói cuộc cách mạng tháng 8 là sự kiện vĩ đại của dân tộc
- Tại sao cuộc cách mạng tháng tám thắng lợi
- Phân tích đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp của ta
- Các sự kiện trong những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thự dân Pháp (1946-1950)
- Nguyên nhân mở chiến dịch Biên giới Thu – Đông 1950
2/ Về kỹ năng
- Rèn luyện cho học sinh các kỹ năng: Trình bày vấn đề, viết bài, kỹ năng vận dụng kiến thức để phân tích, so sánh và giải thích.
3/ Về tư tưởng
- Giáo dục cho học sinh tinh thần yêu đất nước, kính trọng các vị lãnh tụ và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng
II/ Hình thức đề kiểm tra
- Trắc nghiệm 40%
- Tự luận 60%
III/ Thiết lập ma trận
1/ Đề 1:


Tên chủ đề
(Nội dung, chương…)
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng
Vận dụng
Vận dụng caoTNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL


Chủ điề 1: Đảng cộng sản Việt Nam ra đờiTrình bày nội dung luận cương tháng 10/1930Vận dụng những kiến thức để hiểu cương lĩnh chính trị của Bác

Số câu:2
Số điểm:4
Tỉ lệ: 40%

Số câu: 1
Số điểm: 3Số câu: 1
Số điểm: 1
Số câu: 2
4 đ= 40 %

Chủ đề 2: Tổng khởi nghĩa tháng 8 năm 1945 và sự thành lập nước VNDCCH

Các sự kiện của cách mạng tháng 8


Tại sao cuộc cách mạng tháng tám thắng lợi


Số câu:2
Số điểm:3
Tỉ lệ: 30%
Số câu: 1
Số điểm: 1Số câu: 1
Số điểm: 2

Số câu: 2
3đ= 30%

Chủ đề 3: Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946-1950)Các sự kiện, nội dung của Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946-1950)Phân tích đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp của
Số câu:5
Số điểm:3
Tỉ lệ: 30%


Số câu: 4
Số điểm: 1


Số câu: 1
Số điểm: 2Số câu: 5
3đ=30%

Tổng số câu:8
Tổng số điểm:10
Tỉ lệ:100%
Số câu: 2
Số điểm: 4
40%
Số câu: 5
Số điểm: 3
30%
Số câu: 2
Số điểm: 3
30%
Số câu: 9
Số điểm: 10
100%

2/ Đề 2:
Tên chủ đề
(Nội dung, chương…)
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng
Vận dụng
Vận dụng caoTNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL


Chủ điề 1: Đảng cộng sản Việt Nam ra đờiTrình bày ý nghĩa lịch sử của việc thành lập Đảng


Vận dụng những kiến thức để hiểu luận cương chính trị của Trần Phú

Số câu:2
Số điểm:4
 
Gửi ý kiến