Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Kiểm tra giữa kỳ 2 toán 7

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Minh Thu
Ngày gửi: 19h:33' 15-12-2017
Dung lượng: 107.0 KB
Số lượt tải: 75
Số lượt thích: 0 người
Phòng gd&đt TAM đề thi kscl giữa kỳ II năm học 2016 - 2017
Trường THCS THỊNH Môn: Toán 7
Thời gian: 45 phút

Phần I: Trắc nghiệm.(2đ) Chọn đáp án đúng nhất cho các câu sau
Câu 1.Từ tỉ lệ thức với a,b,c,d 0, ta có thể suy ra:
A. a.b = cd B. a.c = b.d C. a.d = b.c
Câu 2. Nếu = 3 thì x bằng: A. 3 B. -3 C. 9 D. 3
Câu 3. Nếu 2 thì x bằng : A. 2 B. 4 C. 8 D. 16
Câu 4.Nếu thì x bằng : A. 2 B. 3 C. -2 D. -3
Câu 5.Tích 52.53 bằng : A. 56 B. 5 C. 55 D. 54
Câu 6. 6. Điểm kiểm tra môn toán của lớp 7A được ghi lại trong bảng sau.

9
4
4
7
7
9
7
8
6
5

9
7
3
6
9
4
8
4
7
5


Tần số của điểm 8 là :
A. 7 B. 2 C. 10 D. 5
Câu 7. Cho ABC , có = 800 , 700 . Số đo C bằng:
A.700 B. 800 C. 600 D. 300
Câu 8. Cho ABC vuông tại A, C = 450 . Số đo B bằng:
A.300 B. 450 C. 600 D. 750

PhầnII:Tự luận.(8đ)
Bài1:(2đ)
Tính: a) - b) 8. 2 +
Bài 2.(2đ) Tìm hai số x và y biết = và x – y = 4
Bài 3.(3đ) Cho ABC vuông tại A, kẻ AHBC.
Kẻ đường thẳng xy qua A và song song với
đường thẳng BC (Hình1) . Cho B = 500.
1.Vẽ hình trên vào bài thi.
2.Tính số đo các góc : xAB , yAC , C .
3.Vì sao xy AH ?
Bài 4.(1đ) Cho
CMR : 3 =


(Hết)Đáp án- Biểu điểm

Phần I: Trắc nghiệm
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8

Đáp án
C
D
B
C
C
B
D
B

 8x0,25= 2đ PhầnII:Tự luận
Bài1. a. = 0,5x2=1đ b. 8. 2 + 20,5x2= 1đ

Bài 2= = 2
=> x = 3.2= 6 , y = 5.2 = 10


Bài3. 1.Vẽ hình đúng;đẹp 0,5đ
2. xAB = 500 , yAC = 400 , C = 400 0,5x3= 1.5đ
3. xy AH vì xy // BC và AH BC 0,5x2= 1đ
Bài4.
=> 3 => 3 = 0,5x2= 1đ 
Gửi ý kiến