Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

KIỂM TRA HINH 7 TUẦN 25

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Hữu Hùng
Ngày gửi: 16h:55' 11-02-2018
Dung lượng: 188.5 KB
Số lượt tải: 1490
Số lượt thích: 0 người
Trường: THCS
LỚP: . . . . . . . . . .
TÊN HS:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KIỂM TRA 1 TIẾT – HÌNH 7 (Tiết 46)
Năm học 2017 – 2018

ĐIỂM:

I. TRẮC NGHIỆM: (9 phút - 3 điểm)
Câu 1: Bộ 3 nào là ba góc của một tam giác:
A. 330; 570; 800 B. 760; 640; 800 C. 1000; 800; 00 D. 1150; 250; 400
Câu 2: Phát biểu nào sau đây là đúng ?
A. Góc ngoài của tam giác là góc kề với một góc của tam giác ấy.
B. Nếu ba cạnh của tam giác này lần lượt bằng ba cạnh của tam giác kia thì hai tam giác đó bằng nhau.
C. Nếu cạnh góc vuông và góc nhọn của tam giác vuông này bằng cạnh góc vuông và góc nhọn của tam giác vuông kia thì hai tam giác vuông đó bằng nhau.
D. Tam giác có một góc bằng 600 là tam giác đều.
Câu 3: Cho tam giác MNQ cân tại M. Biết  = 300, tính  =?
A. 600 B. 750 C. 1200 D. 1500
Câu 4: Tam giác KHM có  = 2 : 3 : 4 . Góc M bằng:
A. 400 B. 600 C. 800 D. 200
Câu 5: Biết cạnh huyền và một cạnh góc vuông của một tam giác vuông lần lượt bằng 25 và 20. Hỏi cạnh góc vuông còn lại bằng bao nhiêu?
A. 45 B. 5 C. 15 D. 30
Câu 6: Tam giác nào là tam giác vuông trong các tam giác có độ dài ba cạnh sau đây?
A. 10cm; 6cm; 9cm B. 6cm; 10cm; 8cm C. 6cm; 7cm; 9cm D. 4cm; 9cm; 5cmTrường: THCS
LỚP: . . . . . . . . . .
TÊN HS:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KIỂM TRA 1 TIẾT – HÌNH 7 (Tiết 46)
Năm học 2017 – 2018

ĐIỂM:

I. TRẮC NGHIỆM: (9 phút - 3 điểm)
Câu 1: Bộ 3 nào là ba góc của một tam giác:
A. 330; 570; 800 B. 760; 640; 800 C. 1000; 800; 00 D. 1150; 250; 400
Câu 2: Phát biểu nào sau đây là đúng ?
A. Góc ngoài của tam giác là góc kề với một góc của tam giác ấy.
B. Nếu ba cạnh của tam giác này lần lượt bằng ba cạnh của tam giác kia thì hai tam giác đó bằng nhau.
C. Nếu cạnh góc vuông và góc nhọn của tam giác vuông này bằng cạnh góc vuông và góc nhọn của tam giác vuông kia thì hai tam giác vuông đó bằng nhau.
D. Tam giác có một góc bằng 600 là tam giác đều.
Câu 3: Cho tam giác MNQ cân tại M. Biết  = 300, tính  =?
A. 600 B. 750 C. 1200 D. 1500
Câu 4: Tam giác KHM có  = 2 : 3 : 4 . Góc M bằng:
A. 400 B. 600 C. 800 D. 200
Câu 5: Biết cạnh huyền và một cạnh góc vuông của một tam giác vuông lần lượt bằng 25 và 20. Hỏi cạnh góc vuông còn lại bằng bao nhiêu?
A. 45 B. 5 C. 15 D. 30
Câu 6: Tam giác nào là tam giác vuông trong các tam giác có độ dài ba cạnh sau đây?
A. 10cm; 6cm; 9cm B. 9cm; 10cm; 8cm C. 6cm; 7cm; 9cm D. 4cm; 3cm; 5cm
Trường THCS
LỚP: . . . . . . . . . .
TÊN HS:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KIỂM TRA 1 TIẾT – HÌNH 7 (Tiết 46)
Năm học: 2017- 2018

ĐIỂM:

Lời phê: …………………………………..…………...……………………………………………………
………………………………………………..………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………
GV chấm KT ký tên: ……..………
GV coi KT
ký tên

II. TỰ LUẬN: (36 phút - 7 điểm)
Bài 1: (2.0 điểm) Cho góc nhọn xOy và A là một điểm thuộc
 
Gửi ý kiến