Violet
Dethi
8tuoilaptrinh

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Kiểm tra HK I, năm học 2020 - 2021

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Trị
Ngày gửi: 14h:04' 01-11-2021
Dung lượng: 68.0 KB
Số lượt tải: 328
Số lượt thích: 0 người
SỞ GD& ĐT KHÁNH HÒA TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ
___________________________________________
ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề thi có 04 trang)
KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2020-2021
Môn: SINH HỌC 12 - Ban cơ bản
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian giao đề.
_____________________


Họ và tên HS: ……………………………………Số báo danh………..…Phòng:…..….Mã đề: 001Câu 81: Một loài sinh vật ngẫu phối, alen A trội hoàn toàn so với alen a . Bốn quần thể của loài này đều đang ở trạng thái cân bằng di truyền và có tỉ lệ các cá thể mang kiểu hình trội như sau: Quần thể 1: 96 %; Quần thể 2: 64%; Quần thể 3: 36%; Quần thể 4: 84%. Phát biểu nào đúng?
A. Quần thể 3 có tần số kiểu gen Aa lớn nhất.
B. Quần thể 2 và quần thể 4 có tần số kiểu gen dị hợp tử bằng nhau.
C. Tần số kiểu gen Aa ở quần thể 1 bằng quần thể 2.
D. Quần thể 1 có tần số kiểu gen Aa lớn hơn tần số kiểu gen AA.
Câu 82: Tần số hoán vị gen cao hay thấp phụ thuộc vào
I. khoảng cách tương đối giữa các gen. II. số lượng gen có trong nhóm liên kết.
III. giới tính cơ thể và đặc điểm của loài. IV. đặc điểm cấu trúc của gen.
Phương án đúng:
A. I, III. B. I, IV. C. II, III. D. II, IV.
Câu 83: A (thân cao), a (thân thấp), B (hoa đỏ), b (hoa trắng). Biết tần số hoán vị gen f = 30%. Tỉ lệ kiểu hình thân cao, hoa đỏ của phép lai x  là
A. 35%. B. 15%. C. 20%. D. 30%.
Câu 84: Những tính trạng có mức phản ứng hẹp thường là những tính trạng
A. số lượng. B. trội lặn hoàn toàn. C. chất lượng. D. trội không hoàn toàn.
Câu 85: Cho các dữ kiện sau đây:
I. Tia tử ngoại, các hóa chất, virut. II. Cấu trúc của gen không bền vững.
III. Kết cặp không đúng trong nhân đôi ADN. IV. Những rối loạn sinh lý, hóa sinh của tế bào.
Tác nhân gây đột biến gen là:
A. I, IV. B. I, II, III. C. II, III, IV. D. III, IV.
Câu 86: Thế nào là gen đa hiệu ?
A. Gen tạo ra sản phẩm với hiệu quả rất cao.
B. Gen mà sản phẩm của nó ảnh hưởng đến nhiều tính trạng khác nhau.
C. Gen điều khiển sự hoạt động của các gen khác.
D. Gen tạo ra nhiều loại mARN.
Câu 87: Sự tự phối xảy ra trong quần thể giao phối sẽ làm
A. tăng tỉ lệ thể đồng hợp, giảm tỉ lệ thể dị hợp. B. tăng tốc độ tiến hoá của quẩn thể.
C. tăng sự đa dạng về kiểu gen và kiểu hình. D. tăng biến dị tổ hợp trong quần thể.
Câu 88: Xét một quần thể có 2 alen (A, a). Quần thể khởi đầu có số cá thể tương ứng với từng loại kiểu gen là: 65AA: 26Aa: 169aa. Tần số tương đối của mỗi alen trong quần thể này là:
A. A = 0,30 ; a = 0,70. B. A = 0,50 ; a = 0,50. C. A = 0,25 ; a = 0,75. D. A = 0,35 ; a = 0,65.
Câu 89: Đối với quá trình tiến hóa, yếu tố ngẫu nhiên
A. làm thay đổi tần số alen và TPKG của quần thể theo một hướng xác định.
B. chỉ đào thải các alen có hại và giữ lại các alen có lợi cho quần thể.
C. làm biến đổi mạnh tần số alen của những quần thể có kích thước nhỏ.
D. làm tăng sự đa dạng di truyền của QTSV.
Câu 90: Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, các alen trội là trội hoàn toàn và không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con có số cá thể mang kiểu hình lặn về hai tính trạng chiếm 12,5%? A. AaBb x Aabb. B. AaBb x AaBb. C. Aabb x aaBb. D. AaBb x aaBB.
Câu 91: Định luật Hacđi-Vanbec phản ánh
A. sự mất ổn định tần số các thể đồng hợp trong quần thể ngẫu phối.
B.
 
Gửi ý kiến