Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Kiểm tra HK1 Toán 8- Best2017

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lưu Quang Điệp
Ngày gửi: 16h:11' 03-12-2017
Dung lượng: 49.9 KB
Số lượt tải: 607
Số lượt thích: 0 người
KIỂM TRACHẤT LƯỢNG HKI Đề 1Môn : TOÁN 8 HọvàTên : …………………………………………………..…………..
ĐỀ BÀI
Bài1 : a) Thựchiệnphéptính : (x3 + 4x2 + 6x + 4) : ( x + 2 )
b) Xácđịnhgiátrịcủa x đểthươngtrongphép chia trênđạt GTNN?
Bài2 :Phântích đa thứcthànhnhântử
12bx2 - 3b - 3a2b + 6ab b) 2x8 - 12x4 + 18 c) x4 – 10x2 + 9
Bài3 :Xác địnhhằngsố a 10x2 - 7x + a chia 2x – 3.
Bài4 :Xácđịnhgiátrịnguyêncủa m đểgiátrịcủađathức 4m2 - 4m - 2 chia hếtchogiátrịcủađathức 2m – 3 ?
Bài5 :Cho hìnhchữnhật ABCD, gọi H làtrungđiểmcủa BC, AH cắt CD tại P.
a/ Chứng minh : tứgiác ABPC làhìnhbìnhhành. b/ Chứng minh : C làtrungđiểmcủa DP
c/ Qua D vẽđườngthẳng song songvới BP, đườngnàycắt BC tại Q. C/minh tứgiác BPQD làhìnhthoi.
d/ Gọi O làgiaođiểmcủa AC và BD; MlàtrungđiểmcủaQP. C/minh C làtrungđiểmcủa OM.
Bài6 :Cho 
Rútgọn P. b) Tìm x để P = 5KIỂM TRACHẤT LƯỢNG HKI Đề2Môn : TOÁN 8 HọvàTên : …………………………………………………..…………..
ĐỀ BÀI
Bài1 :a) Thựchiệnphéptính : ( 7x2 – 3x3 – 5 + 13x ) : ( 3x – 1 )
b)Xácđịnhgiátrịcủa x đểthươngtrongphép chia câu a đạtgiátrịlớnnhất.
Bài2 :Phântích đa thứcthànhnhântử
a)27ay2 - 3a - 3ab2 + 6ab b) a4b + 6a2b3 + 9b5 c) x3 - 7x - 6
Bài3 :Rútgọncácbiểuthức
 b)  c) 
Bài4 :Tìm x biết:
a)3x( 2x – 5 ) – 6x + 15 = 0 b) ( 2x – 1 )2 = x2 – 6x + 9
Bài5 :Cho tam giác ABC cântại A, trungtuyến AD, gọi I làtrungđiểmcủa AC, E làđiểmđốixứngcủa D qua I
a/ Chứng minh tứgiác AECD làhìnhchữnhật. b/ Tứgiác AEDB làhìnhgì?
c/ Tínhdiệntíchhìnhchữnhật AECD biết AB = 5cm, AD = 4cm
d/ Tìmđiềukiệncủa tam giác ABC đểtứgiác ADCE làhìnhvuông?
Bài6 :Chứng minh cácbiểuthứcsaukhôngphụthuộcvàobiến x.
a) ; b) ;

KIỂM TRACHẤT LƯỢNG HKI Đề 3Môn : TOÁN 8 HọvàTên : …………………………………………………..…………..
ĐỀ BÀI
Bài1 : Xác địnhhằngsố a 2x2 + ax + 1 chia cho x - 3 dư 4;
Bài2 :Phântích đa thứcthànhnhântử
-2a6 - 8a3b - 8b2 b) x4 + x2 -2 c) x3 - x2 - 4
Bài3 :Rútgọncácbiểuthức
 b)  c) 
Bài4 :Tìm x :
( 3x – 5 )2 + 7= 23 b) ( 2x – 1)2 – 3( x + 5)( 5 – x) - 7x( x + 2 ) = 4
Bài5 :Chohìnhvuông ABCD qua BkẻhaiđườngthẳngvuônggócvớinhauchúngcắtDC tại M và N , cắt AD tại E và F .
Chứngminh :là tam giáccân.
MF cắt EN tạiH ,P, Q EN và MF. Chứng minh tứgiácBQHPlàhìnhchữnhật.
Chứng minh : PQlàđườngtrungtrựccủaBD
Bài6 :Tímgiátrịnhỏnhấtcủabiểuthức : M = 8x2 + 20y2 + 20xy + 6x - 7


KIỂM TRACHẤT LƯỢNG HKI Đề 4Môn : TOÁN 8 HọvàTên : …………………………………………………..…………..
ĐỀ BÀI
Bài1 :Thựchiệnphéptính :
( 7x + 3)( 3 – 7x ) – 2( x + 3)2 b) 3( 3x – 1 )2 – 5( x – 2)( 3x – 1)
Bài2 :Phântích đa thứcthànhnhântử
12bx2 - 3b - 3a2b + 6ab b) 2x8 - 12x4 + 18 c) x4 – 9x2 + 20
Bài3 :Tìm x :
9x2 – 18x + 9 – ( x + 2 )2 = 0 b) 8x( 3x – 5 ) – 3x + 5 = 0
Bài4 :Rútgọncácbiểuthức
 b)  c) 
Bài5 :Cho hìnhthangcân ABCD ( AB // CD ). Gọi E, I, K, M lầnlượtlàtrungđiểmcủacáccạnh AB, BC, CD, DA.
a/ Tứgiác EIKM làhìnhgì? b/ C/Minh : cân
c/ Hìnhthang ABCD cầndiềukiệngìđểtứgíácIKMlàhìnhvuông ?
d/ Trongđiềukiệncủacâu c, nếu BD = 8cm. Tính SEIKM = ?
Bài6 :Cho biểuthức: 
a) Rútgọn A. b) Tìmgiátrịnguyêncủa x đểAnhậngiátrịnguyên. 
Gửi ý kiến