Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Kiểm tra HK2 Toán 7

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Pham Trung Hiếu - THCS Nguyen Chi Thanh, Pleiku
Người gửi: Phạm Trung Hiếu
Ngày gửi: 10h:52' 22-04-2013
Dung lượng: 127.5 KB
Số lượt tải: 1560
Số lượt thích: 1 người (Phạm Thanh Hải)
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II - MÔN TOÁN 7
Năm học : 2011 - 2012
Cấp độ

Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng
Cấp độ thấp
Cấp độcao


1. Thống kê

Hiểu và lập được bảng “tần số”
Vận dụng được công thức tính số trung bình cộng của dấu hiệu Số câu
Số điểm


1
1,0
1
1,0

2
2,0

2. Đơn thức và đa thức

Hiểu và tính được giá trị của biểu thức đại số tại x =a
+ Vận dụng được các cách cộng, trừ hai đa thức
Số câu
Số điểm


1
1,0
2
1,5

3
2,5

3. Tìm nghiệm của đa thức


+ Biết cách và tìm được nghiệm của đa thức một biến bậc nhất.Số câu
Số điểm


2
1,5

2
1,5

4. Hình học.
a) Định lí Pytago
b)Các trường hợp bằng nhau của tam giác

Tính được góc còn lại khi biết hai số đo hai góc trong một tam giác
+Vận dụng được định lí Pytago đế tính độ dài cạnh còn lại trong tam giác vuông
+Chứng minh được hai tam giác bằng nhau số câu
số điểm

1
0,75
2
2,0

3
2,75

5. Các đường đồng quy trong tam giác


Vận dụng được định lí về quan hệ giữa cạnh và góc đối diện trong một tam giác

Vận dụng và suy luận để chứng minh đường trung tuyến


Số câu
Số điểm


1
0,75
1
0,5
2
1,25

Tổng số câu
Tổngsố điểm
Tỉ lệ %

3
2,75
27,5%
8
6,75
67,5%
1
0,5
5%
12
10,0
100%PHÒNG GIÁO DUC - ĐÀO TẠO TP.PLEIKU
TRƯỜNG TH - THCS NGUYỄN CHÍ THANH
ĐỀ CHÍNH THỨC
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II - MÔN TOÁN 7
NĂM HỌC : 2010 - 2011
Thời gian: 90 phút ( Không kể phát đề)
Mã đề:


Bài 1. (2đ). Năng suất lúa đông xuân (tính theo tạ / ha ) của 20 hợp tác xã được ghi lại trong bảng sau:

45 45 40 40 35 40 30 45 35 40

35 40 35 45 45 35 45 40 30 40


a) Lập bảng “tần số”
b) Tính số trung bình cộng và tìm Mốt của dấu hiệu

Bài 2. (1đ) Tính giá trị của đa thức P(x) = 5x2 – 4x – 4. tại x = - 2

Bài 3. (1,5đ) Cho các đa thức A(x)= 5x3 – 4x2 – 3x + 2 ; B(x) = x3 + 3x2 – 4x – 4
a) Tính A(x) + B(x)
b) Tìm đa thức C(x) sao cho C(x) + A(x) = B(x)

Bài 4. (1,5đ). Tìm nghiệm của các đa thức sau:
a) 24 + 4x b) 
Bài 5. (1,5đ) Cho  có  .
a) Tính số đo góc C
b) So sánh các cạnh của 

Bài 6. (2,5đ) Cho ∆ABC vuông tại A có cạnh AB = 8cm, cạnh AC = 6cm . Trên cạnh AB lấy điểm D sao cho AD = AC ( D nằm giữa A; B). Trên tia đối của tia CA lấy điểm E sao cho AE = AB ( C nằm giữa A; E). Kẻ AH là đường cao của ∆ABC. Đường thẳng AH cắt DE tại M ( M nằm giữa D; E )
a) Tính độ dài cạnh BC
b) Chứng minh ∆ABC = ∆AED
c) Chứng minh AM là trung tuyến của ∆ADE
............. Hết ............................


ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM
NỘI DUNG
Điểm

Bài 1. (2 đ) .
a) Lập bảng “tần số”

Giá trị (x)
30
35
40
45


Tần số (n)
2
5
7
6
N = 20


b) Số trung bình cộng của dấu hiệu
 .......................................................
Mốt của dấu hiệu M0 =
 
Gửi ý kiến