Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Kiểm tra HKII-02(MinhKim)

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Van Minh Kim
Ngày gửi: 06h:19' 25-04-2018
Dung lượng: 390.5 KB
Số lượt tải: 1166
Số lượt thích: 1 người (Van Minh Kim, Van Viet)
KIỂM TRA HKII MÔN TOÁN LỚP 11 ( Số 2 )
Năm học: 2017-2018
Thời gian: 90 phút

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (6.0 điểm)
Câu 1. Chọn mệnh đề đúng.
A. . B. .
C. . D. .
Câu 2. có kết quả bằng
A. . B. .
C. . D. .
Câu 3. Cho biết và .. Tính .
A. . B. . C. . D. .
Câu 4. Trong các mệnh đề sau đây, mệnh đề sai là
A. Nếu và thì .
B. Nếu và thì .
C. Nếu và thì . .
D. Nếu , và thì . .
Câu 5. có kết quả bằng
A. . B. . C. . D. .
Câu 6. Hàm số liên tục tại thì giá trị của là
A. . B. . C. . D. .
Câu 7. Hàm số có đạo hàm tại là
A. . B. .
C. . D. .
Câu 8. Cho hàm số có , số gia . Tính số gia .
A. . B. .
C. . D. .
Câu 9. Cho hàm số . Tập nghiệm của bất phương trình là
A. . B. . C. . D. .
Câu 10. Cho hàm số . Hỏi có bao nhiêu số nguyên thỏa có hai nghiệm .
A.. B. .
C.. D. .
Câu 11. Hàm số nào sau đây có ?
A. . B. .
C. . D. .
Câu 12. Tiếp tuyến của đường cong tại điểm là
A. . B. . C. . D. .
Câu 13. Cho hàm số . Tìm các giá trị của thỏa .
A. . B. .
C. . D. .
Câu 14. Hàm số có thì thuộc khoảng nào sau đây ?
A. . B. . C. . D. .
Câu 15. Cho hàm số có đồ thị (C) . Hỏi có bao nhiêu tiếp tuyến của đồ thị song song với đường thẳng ?
A. . B. . C. . D. .
Câu 16. Hình bình hành có góc bằng thì góc giữa hai véc tơ bằng
A. . B. . C. . D. .
Câu 17. Cho hình hộp . Mệnh đề nào sau đây sai ?
A. . B. .
C. . D. .
Câu 18. Hình lập phương có cạnh bằng , gọi là giao điểm của . Khoảng cách từ điểm đến mặt phẳng bằng bao nhiêu ?
A. . B. . C. . D. .
Câu 19. Tứ diện đều có cạnh bằng . Tính chiều cao của tứ diện.
A. . B. . C. . D. .
Câu 20. Hình chóp có , đáy là hình vuông và . Tính góc giữa và mặt phẳng .
A. . B. . C. . D. .
B.PHẦN TỰ LUẬN (4.0 điểm)
Bài 1. (1.0điểm) Tính .
Bài 2. (1.5điểm)
a) Tìm các giá trị của tham số để hàm số liên tục tại . Biết

b) Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số tai điểm có tung độ bằng 0.

Bài 3. (1.5điểm)
Cho hình chóp có vuông góc với đáy và . Gọi là trung điểm và là hình chiếu của điểm trên .
a/ Chứng minh rằng .
b/ Cho biết , tam giác có diện tích bằng và . Tính cosin của góc giữa 
 
Gửi ý kiến