Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

kiểm tra hóa 9 1 tiết lần 1

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Hoàng Hải
Ngày gửi: 18h:07' 18-09-2010
Dung lượng: 175.5 KB
Số lượt tải: 7718
Số lượt thích: 1 người (Nguyễn trần kim yến)
Trường THCS Lê Lai
Lớp:……...
Họ và tên:.………………………………
Kiểm tra 1 tiết - Tuần 5 – Tiết 10
Môn: Hóa Học
Thời gian: 45’
Đề A

 I. Trắc nghiệm khách quan: (4 điểm) (phần này HS làm ngay trên đề)
Câu 1 :
Dãy Oxit nào gồm các oxit phản ứng được với nước?

A.
SO3 , BaO , Na2O
B.
Na2O, Fe2O3 , CO2

C.
Al2O3 , SO3 , BaO
D.
SiO2 , BaO , SO3

Câu 2 :
Khí SO2 có mùi gì ?

A.
Thơm
B.
Không mùi
C.
Khai
D.
Hắc

Câu 3 :
Chất nào sau đây dùng để sản xuất vôi sống?

A.
Na2SO4
B.
Na2CO3
C.
CaCO3
D.
NaCl

Câu 4 :
Để nhận biết được ba dung dịch sau : Na2SO4 , H2SO4 , NaOH người ta dùng một thuốc thử là:

A.
Dung dịch BaCl2
B.
Quỳ tím

C.
Dung dịch Phenolphtalein
D.
Dung dịch Ba(OH)2

Câu 5 :
Hãy điền Đúng ( Đ ) vào câu đúng và điền Sai ( S ) vào câu sai trong bảng sau :
Nội dung

S

1) Cho BaO vào dung dịch H2SO4 sẽ xuất hiện kết tủa trắng.2) Cho Al2O3 vào dung dịch H2SO4 thu được dung dịch có màu xanh lam.3) Cho đinh sắt vào dung dịch axit clohiđric sẽ không có hiện tượng gì xảy ra.4) Cho Fe2O3 vào dung dịch HCl thu được dung dịch có màu vàng nâu.

Câu 6 :
Có các oxit sau: CaO,SO2,CuO,N2O5,Fe2O3,CO2 . Những oxit tác dụng với dung dịch axit là:

A.
CaO, CuO, Fe2O3.
B.
CaO,CO2,Fe2O3.

C.
N2O5, ,N2O5 , CaO.
D.
CaO,SO2, Fe2O3.

Câu 7 :
Cho dung dịch HCl vào CuO được dung dịch có màu gì?

A.
Đỏ
B.
Vàng
C.
Xanh
D.
Tím

Câu 8 :
Hãy chọn một thí nghiệm ở cột (I) sao cho phù hợp với hiện tượng ở cột (II)
Cột (I)
Cột (II)
Đáp án

1. Cho nước vào đi photphopentaoxit sau đó cho giấy quỳ tím vào.
2. Cho nước vào Canxi oxit sau đó cho giấy quỳ tím vào.
a. Quỳ tím không đổi màu
b. Quỳ tím đổi thành màu xanh
c. Quỳ tím đổi thành màu đỏ
 Câu 9 :
Cho các oxit sau : CaO, SO2, SO3, Na2O, Fe2O3, P2O5, CuO. Những oxit nào thuộc loại oxit bazơ?

A.
CaO, Na2O, Fe2O3, CuO
B.
CaO, Na2O, Fe2O3, SO2

C.
CaO, Na2O, P2O5, CuO
D.
CaO, Fe2O3, CuO, SO3

Câu 10 :
Lưu huỳnh đioxit được tạo thành từ cặp chất nào sau đây?

A.
K2SO4 và HCl
B.
K2SO3 và H2SO4

C.
Na2SO4 và CuCl2
D.
Na2SO4 và NaCl

Câu 11 :
Phản ứng giữa dung dịch H2SO4 và dung dịch NaOH là phản ứng:

A.
Thế
B.
Hóa hợp

C.
Trung hòa
D.
Phân hủy

Câu 12 :
Cho từ từ V lít dung dịch HCl 1M vào 10,6g Na2CO3 đến khi ngừng thoát khí. Gía trị của V là:

A.
0,1 lít
B.
0,3 lít

C.
0,4 lít
D.
0,2 lít

 II. Tự luận: (6 điểm) (phần này HS làm vào giấy riêng)
Câu 1: (2,5 điểm) Hoàn thành chuỗi biến hoá sau ghi rõ điều kiện phản ứng (nếu có)
( mỗi mũi tên là một phương trình hoá học )
S  SO2  SO3  H2SO4  CuSO4
(5) Na2SO3
Câu 2: (3,5 điểm) Cho 5,6 lít khí CO2 (đktc) tác dụng vừa đủ với 100 ml dung dịch Ca(OH)2
Tính nồng độ mol của dung dịch Ca(OH)2 đã dùng?
Tính khối lượng chất kết tủa thu được?
Để trung hòa hết lượng dung dịch Ca
No_avatar
]-[j× Aj Jµp ¶v¶jn|¬ ]-[ø|« †ø† £ën ]-[ø|«.|¬ø|« Ñaÿ †|¬j £am §aø ¶v¶a †|¬j |)¢.|¬j×Khóc
Avatar

Muốn học giỏi thì chủ yếu bạn phải hiểu bài

tốt nhất là nên đi học thêm để thầy cô giảng lại những kiến thức mà mình chưa hiểu Mỉm cười

No_avatar

Cười nhăn răng

 

 

No_avatarf

bài này thì học sinh trung bình làm dc cỡ mấy điểm vNgạc nhiên

 

No_avatarf

e cảm ơn ạ!

 

 
Gửi ý kiến