Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

kiểm tra hóa 9 lần 2

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Duy Công
Ngày gửi: 09h:30' 06-11-2017
Dung lượng: 57.6 KB
Số lượt tải: 1927
Số lượt thích: 1 người (trần thanh thủy)
Phòng GD-ĐT Huyện Krông năng Kiểm tra một tiết số 2 - Năm học 2017-2018
Trường THCS Phú Lộc Môn: Hóa Học 9Thời gian: 45 phút
Họ tên học sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .Lớp: 9. . .

ĐIỂM
 LỜI NHẬN XÉT

Mã đề: 158


Câu 1. Để điều chế 5,6g canxi oxit, cần nhiệt phân bao nhiêu gam CaCO3 ?
A. 50g B. 10g C. 5g D. 100g
Câu 2.Dãy các chất đều là muối:
A.Na2O ; FeO; NaCl B. Na2O; Fe(OH)2, Fe2O3C.NaCl ; FeCl2 ; FeCl3 D. HCl, KCl; Al(OH)3
Câu 3. Hòa tan hoàn toàn 15,5g Natri oxit vào nước để được 500ml dung dịch. Nồng độ mol của dung dịch này là?
A. 1.5M B. 0.5M C. 1M D. 2M
Câu 4. Để phân biệt được 2 dung dịch NaCl, Na2SO4 người ta có thể dùng dung dịch
A. H2SO4 B. HCl C. K2CO3 D. BaCl2
Câu 5.Đất kiềm có độ pH?
A. B. >7 B.<7 C.>=7 D. 7
Câu 6. Cặp chất nào sau đây có thể cùng tồn tại trong một dung dịch ?
A. KCl và NaNO3 B. BaCl2 và CuSO4 C. NaOH và H2SO4 D. Na2CO3 và HCl.
Câu 7. Chất làm quỳ tím hóa xanh là?
A.NaCl B. Na2SO4 C. NaOH D. HCl
Câu 8. Cho dung dịch BaCl2 vào dung dịch Na2SO4. Phản ứng này thuộc loại:
A. Phản ứng trao đổi B. Phản ứng hoá hợpC. Phản ứng trung hoà D. Phản ứng thế
Câu 9. Đồng Nitrat tác dụng được với?
A. FeCl2 B. ZnSO4 C. NaOH D. KCl
Câu 10. Nhận biết: Na2SO4 ; H2SO4 ; NaNO3.
A. Natri clorua; quỳ tím B. Quỳ tím; natri cloruaC. Quỳ tím; bari nitrat D. Quỳ tím, kali nitrat
Câu 11. Cho dung dịch chứa 0,1 mol BaCl2 tác dụng hoàn toàn với 0,2 mol Na2SO4 thu được bao nhiêu gam kết tủa?
A. 233g B. 0,233g C. 23,3g D. 2,33g
Câu 12. Cho dung dịch chứa 20g NaOH vào dung dịch chứa 36,5g HCl, nếu thử môi trường sau phản ứng thì giấy quỳ tím sẽ
A. Xanh B. Đỏ C. Trắng D. ko màu
Câu 13.Trung hòa 0.2 mol NaOH = 0.1 mol H2SO4 thì dd có tính?
A.Kiềm B.ko xác định C. Trung tính D. Axit
Câu 14.Nước chanh ép có tính axit vậy nước chanh ép có pH?
A. pH > 7 B. 7 < pH < 9 C. pH = 7 D. pH < 7
Câu 15.Muối nào sau đây tác dụng được với dung dịch NaOH?
A. CaCl2 B. CuSO4 C. BaCl2 D. K2CO3
Câu 16. Điện phân NaCl có màn ngăn, cực âm thu được?
A. NaCl B. NaOH C. H2 D. Cl2
Câu 17. Dung dịch làm giấy quỳ tím chuyển xanh là?
A. HNO3, Ba(OH)2 B. H2S, KOH C. HCl, NaCl, NaOH D. NaOH, Ca(OH)2
Câu 18.Muối ăn có công thức hoá học là:
A. NaCl B. Na2SO4 C. Na2S D. Na2CO3
Câu 19. Cho 10g dung dịch HCl 36,5% vào hỗn hợp bột nhôm và đồng, người ta thu được a gam khí H2. Giá trị của
A. 2 B. 1.5 C.0.5 D. 0,1
Câu 20. Muối nào sau đây có thể tác dụng được với dung dịch Ba(OH)2
A. AgCl B. CaCO3 C. KCl D. Na2CO3


II. TỰ LUẬN
Câu 1(2 điểm): Hoàn thành sơ đồ phản ứng sau( ghi rõ điều kiện nếu có).
Fe(OH)3Fe2O3
 
Gửi ý kiến