Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

KIEM TRA hoa hoc 9 HỌC KÌ II

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nhữ Văn Thành (trang riêng)
Ngày gửi: 20h:18' 04-03-2018
Dung lượng: 62.0 KB
Số lượt tải: 696
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG THCS
Họ và tên:………………………………………
Lớp………………..
KIỂM TRA 1 TIẾT
MÔN HÓA HỌC 9
HAPPY NEW YEAR 2018


Điểm
 Nhận xétĐề 1
Phần I) Trắc nghiệm ( 3đ): Khoanh tròn vào ý đúng trong các câu sau :
Câu 1(1đ) Trong các chất sau, đâu là hiđrocacbon ?
a) C2H4;CH4;C2H5Cl b) C3H6;C4H10;C2H4
c) C2H4;CH4;C3H7Cl d) C3H6; C2H5Cl; C3H7Cl
Câu 2 (0,5đ) Trong các chất sau , đâu là dẫn xuất của hiđrocacbon ?
a) CH3NO2; CH4; C2H5Cl b) C3H6;C4H10; CH3NO2
c) C2H5OH; CH4; C3H7Cl d) CH3NO2 ; C2H5OH; C3H7Cl
Câu 3 (0,5đ) Trong các chất sau , chất nào là hợp chất hữu cơ ?
a) CO2 . b) CaCO3 . c) CH4 . d) CO .
Câu 4 (1đ) Trong các công thức sau CH4 , C2H4 , C2H6 , C3H6 , những công thức nào trong phân tử có chứa nối đôi ?
a) CH4 ; C2H4 b) C2H4; C2H6 . c) C2H6 ; C3H6 d) C2H4; C3H6
Phần II Tự luận ( 7đ)
Câu 1 (2 điểm): Cân bằng phương trình sau .
a) CH4 + ?O2 CO2 + ? H2O b) C2H4 + ? Br2 (dung dịch)
c. CxHy + ?O2 CO2 + ? H2O c. CxHyNt + ?O2CO2 + ? H2O + N2
Câu 2 (1 điểm): Có 2 bình đựng 2 chất khí CH4 , C2H4 , chỉ dùng dung dịch Br2 , có thể nhận biết 2 dung dịch trên không ? nêu cách nhận biết .
Câu 3 (2 điểm): Đốt cháy hoàn toàn 5,6 lít khí etilen, tạo ra sản phẩm CO2 và H2O .
a) Viết phương trình phản ứng xảy ra .
b) Tính thể tích khí oxi cần dùng ở phản ứng trên ( Biết các thể tích khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn )
Câu 4 (2.0điểm): Đốt cháy 23 gam chất hữu cơ A thu được sản phẩm gồm 44 gam CO2 và 27 gam H2O
a. Hỏi trong A có những nguyên tố nào ?
b. Xác định công thức phân tử của A, biết tỉ khối hơi của A so với hiđro là 23.
( Cho : C = 12 ; O = 16 ; H = 1 )
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
TRƯỜNG THCS
Họ và tên:………………………………………
Lớp………………..
KIỂM TRA 1 TIẾT
MÔN HÓA HỌC 9
HAPPY NEW YEAR 2018


Điểm
 Nhận xétĐề 2
Phần I. Trắc nghiệm ( 3đ): Khoanh tròn vào ý đúng trong các câu sau :
Câu 1( 1đ) Trong các chất sau, đâu là hiđrocacbon ?
a) C2H4;CH4;C2H5Cl b) C3H6;C4H10;C2H4
c) C2H4;CH4;C3H7Cl d) C3H6; C2H5Cl; C3H7Cl
Câu 2 (0,5đ) Trong các dãy chất sau , đâu là dẫn xuất của hiđrocacbon ?
a) CH3NO2;CH4;C2H5Cl b) C3H6;C4H10; CH3NO2
c) C2H5OH;CH4;C3H7Cl d) CH3NO2 ; C2H5OH; C3H7Cl
Câu 3 (0,5đ) Trong các chất sau , chất nào là hợp chất hữu cơ ?
a) CO2 . b) CaCO3 . c) CH4 . d) CO .
Câu 4 (1đ) Trong các công thức sau CH4 , C2H4 , C2H6 , C3H6 , những công thức nào trong phân tử có chứa nối đôi ?
a) CH4 ; C2H4 b) C2H4; C2H6 . c) C2H6 ; C3H6 d) C2H4; C3H6
Phần II) Tự luận ( 7đ)
Câu 1 (2.điểm):: Cân bằng phương trình sau .
a) CH4 + ?O2 CO2 + ? H2O . b) C2H2 + ? Br2 (dung dịch) C2H2Br4 .
c. CxHy + ?O2 CO2 + ? H2O . c. CxHyOz + ?O2 CO2 + ? H2O
Câu 2 (1 điểm): Có 2 bình đựng 2 chất khí CH4 , C2H2 , chỉ dùng dung dịch Br2 , có thể nhận biết 2 dung dịch trên không ? nêu cách nhận biết .
Câu 3 (2 điểm): Đốt cháy hoàn toàn 2,8 lít hỗn hợp khí khí Metan và Etilen qua bình đựng dung dịch brom, sau phản ứng thấy có 4 gam Brom phản ứng
a) Viết phương trình phản ứng xảy ra .
b) Tính phần trăm thể tích mỗi khí có trong hỗn hợp (biết các khí đo ở đktc)
Câu 4 (2.0 điểm): Đốt cháy 2,3 gam chất hữu cơ A thu được sản phẩm gồm 4,4 gam CO2 và 2
 
Gửi ý kiến