Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

KIẺM TRA HỌC KÌ 12

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hoàng Mai
Ngày gửi: 15h:58' 21-02-2012
Dung lượng: 46.0 KB
Số lượt tải: 233
Số lượt thích: 0 người
THI HỌC KỲ II
Môn: GDCD - LỚP 12
Mã đề: 3283


Phần I (Trắc nghiệm - 7 điểm)): Chọn câu trả lời đúng nhất

1/ Tổng hợp các quy phạm pháp luật điều chỉnh một loạt các quan hệ xã hội thuộc một lĩnh vực nhất định của đời sống xã hội được gọi là:
a Ngành luật b Chế định luật c Quy phạm pháp luật
d Hệ thống pháp luật
2/ Chủ tịch nước có thẩm quyền ban hành:
a Chỉ thị, Thông tư b Lệnh, Quyết định
c Lệnh, Quyết định, Chỉ thị, Thông tư d Nghị quyết, Nghị định
3/ Trong các dân sự của công dân, quyền nào là quan trọng nhất?
a Tài sản b Nhân thân c Sở hữu d Định đoạt
4/ Đối tượng nào sau đây phải chịu mọi trách nhiệm về mọi vi phạm hành chính do mình gây ra?
a Cá nhân từ đủ 18 tuổi trở lên
b Tổ chức hoặc cá nhân từ đủ 16 tuổi trở lên
c Cá nhân từ đủ 16 tuổi trở lên
d Tổ chức, cá nhân trong nước; tổ chức, cá nhân người nước ngoài
5/ Cơ quan nào sau đây có thẩm quyền xử lí vi phạm hành chính?
a Cơ quan hành chính b Cơ quan thi hành án dân sự c Cơ quan chuyên trách
d Viện kiểm sát nhân dân
6/ Vị trí pháp lí của Mặt trận TQVN và các thành viên của mặt trận được xác định:là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân
a là cơ sở chính trị của các tổ chức Đảng
b là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân
c là cơ sở của Đảng, Nhà nước và các tổ chức xã hội
d là cơ sở chính trị của Đảng và Nhà nước
7/ Tội phạm là gì?
a Người gây ra hành vi nguy hểm cho xã hội b Hành vi gây hậu quả nghiêm trọng
c Hành vi nguy hiểm cho xã hội d Người hành động nguy hiểm cho xã hội
8/ Người sử dụng lao động ít nhất phải:
a đủ 16 tuổi b từ 18 tuổi trở lên c đủ 18 tuổi d trên 18 tuổi
9/ Điều kiện kết hôn:
a Nam từ 20 tuổi, nữ từ 18 tuổi trở lên
b Nam từ 20 tuổi trở lên, nữ từ 18 tuổi trở lên
c Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên
d Nam từ 18 tuổi trở lên, nữ từ 20 tuổi trở lên
10/ Hôn nhân kết thúc khi nào?
a Vợ chồng bỏ nhau b Một bên chết, mất tích hoặc li hôn
c Hai người li hôn d Một trong hai người chết hoặc mất tích
11/ Không áp dụng các biện pháp xử lí vi phạm hành chính đối với đối tượng nào sau đây ?
a Người từ 16 tuổi trở lên b Người từ trên 18 tuổi c Người nước ngoài
d Người từ 18 tuổi trở lên
12/ Pháp nhân có nghĩa là:
a cơ quan đại diện pháp luật b người thay mặt Nhà nước c được thành lập hợp pháp
d người đại diện cho pháp luật
13/ Khi công dân đến cơ quan nhà nước làm thủ tục xin phép và đăng ký mở cơ sở sản xuất kinh doanh, quan hệ pháp luật nào sẽ xuất hiện?
a Hành chính b Lao động c Dân sự d Hình sự
14/ Điểm khác nhau cơ bản giữa vi phạm hành chính và vi phạm hình sự là?
a Hành vi vi phạm b Biện pháp xử lí c Mức độ nghiêm trọng d Tính chất vi phạm
15/ Giai đoạn nào là quan trọng nhất trong trình tự giải quyết vụ án dân sự?
a Xét xử b Thi hành án c Điều tra d Khởi kiện, khởi tố
16/ Nhiệm vụ của Hiến pháp 1992 là:
a tạo cơ sỉơ pháp lí cho hoạt động của Nhà nước và mỗi công dân
b quy định những vấn đề cơ bản nhất của nhà nước và xã hội
c thể chế hóa đường lối cách mạng do Đảng Cộng sản Việt Nam đề ra
d thể chế hóa quan hệ Đảng - Nhà nước- Nhân dân
17/ So với các biện pháp xử lí, cưỡng chế khác trong Luật Dân sự, Hành chính... thì hình phạt hình sự là:
a Biện pháp
 
Gửi ý kiến