Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

kiểm tra học kì 2 11

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đậu Văn Lương (trang riêng)
Ngày gửi: 18h:47' 09-05-2018
Dung lượng: 353.8 KB
Số lượt tải: 249
Số lượt thích: 0 người

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II
MÔN: TOÁN11_CT NC
Thời gian: 90 phút (50 câu trắc nghiệm)

Câu 1: Dãy số nào sau đây là dãy số giảm, nếu biết công thức số hạng tổng quát của nó là:
A. 
B. 
C . 
D. 


Câu 2: Cho dãy biết (, khi đó là dãy số:
A. Tăng
B. Giảm
D. Không tăng
C. Không giảm


Câu 3:Cho dãy số với (, khi đó là dãy số:
A. Vừa bị chặn trên vừa bị chặn dưới
B. Không bị chặn trên và không bị chặn dưới
C. Chỉ bị chặn trên
D. Chỉ bị chặn dưới


Câu4: Cho cấp số cộng có các số hạng lần lượt là 5,9,13,17…khi đó có thể được tính theo biểu thức nào sau đây?
A.
B. 
C. 
D. 


Câu 5: Cho cấp số cộng có và thì bằng:
A. 30
B.25
C.28
D.35


Câu 6: Tổng của n số nguyên dương đầu tiên bằng:
A. 
B . 
C. 
D. 


Câu 7: Cho cấp số nhân biết . Tính ?
A. 48
B. -48
C. 24
D. -24


Câu 8: Cho cấp số nhân biết , tính ?
A. 512
B. 243
C. 486
D. 325


Câu 9: Các số theo thứ tự đó lập thành cấp số cộng . Đồng thời theo thứ tự đó lập thành cấp số nhân .Tìm x,y?
A. -6;-2
B. 6; 2
C. 9; 3
D. -9;-3


Câu 10: nếu thì tích ab bằng :
A. -6
B. 5
C. -2
D. -1


Câu 11: thì tổng a+b là:

A. 3
B.-3
C. 2
D. 1


Câu 12: 
A. 0
B. 
C.
D.


Câu 13: lim là :
A. 2
B.0
C. 1
D. 


Câu 14: Trong các giới hạn sau, giới hạn nào có kết quả là 0?
A. 
B.
C. 
D.


Câu 15: Trong bốn giới hạn sau đây, giới hạn nào là ?
A. 
B. 
C. 
D. 


Câu 16: Giới hạn bằng:
A. 
B. m.n
C. 1
D. 


Câu 17:Giới hạn bằng:
A.
B.1
C.0
D. 


Câu 18: Cho hàm số . Hàm số f(x) liên tục tại điểm thì a nhận giá trị bằng?
A. 
B.1
C.3
D.2


Câu 19: Cho hàm số Tìm khẳng định sai trong các khẳng định sau:
A. Hàm số đã cho liên tục trên R
B. Hàm số đã cho liên tục trên khoảng 
C. Hàm số đã cho liên tục trên khoảng 
D. Hàm số gián đoạn tại 


Câu 20: Cho hàm số . Khẳng định nào sau đây là sai?
A. Vì , nên suy ra phương trình có ít nhất một nghiệm thuộc .
B. Hàm số liên tục tại điểm 
C. Hàm số không liên tục tại điểm 
D. hàm số xác định trên 


Câu 21: Đạo hàm của hàm số là:
A. 
B. 
C. 
D. 


Câu 22: Cho . Tính ?
A. -3
B. 1
C. 3
D. 4


Câu 23: Tìm đạo hàm của hàm số
A. 
B. 

C. 
D. Không tồn tại đạo hàm
Câu 24: Cho . Tính ?
A. 0
B. 1
C. 2
D.3
 
Gửi ý kiến