Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Đề thi học kì 2

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Hoàng Tuấn
Ngày gửi: 08h:59' 25-04-2018
Dung lượng: 56.5 KB
Số lượt tải: 420
Số lượt thích: 0 người
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II
Năm học: 2017 – 2018
Môn: Hóa học – Khối 12
Thời gian làm bài: 60 phút


Họ, tên thí sinh:.....................................................................
Số báo danh: .............................
Mã đề thi 132

Câu 1: thành phần chính của đá vôi, vôi sống, vôi tôi có công thức lần lượt là:
A. CaO, Ca(OH)2, CaCO3 B. CaO, CaCO3, Ca(OH)2
C. CaCO3, CaO, Ca(OH)2 D. CaCO3, Ca(OH)2, CaO
Câu 2: đun sôi hoàn toàn mẫu nước chứa 0,01 mol Na+, 0,02 mol Ca2+, 0,01mol Mg2+, 0,05 mol HCO3-, 0,02 mol Cl-. Loại bỏ kết tủa, phần nước còn lại:
A. nước cứng tạm thời B. nước cứng toàn phần C. nước mềm D. nước cứng vĩnh cửu
Câu 3: cho một lượng kim loại. M tác dụng hết với dung dịch H2SO4 loãng, thu được 3,42g muối sunfat và 672 ml khí H2 (đktc). Kim loại M là:
A. Mg B. Fe C. Zn D. Al
Câu 4: cho hỗn hợp hai kim loại kiềm thổ thuộc hai chu kỳ liên tiếp phản ứng với lượng dư dung dịch HCl thì thu được dung dịch chứa 17,65g hỗn hợp muối và 2,8 lít khí (đktc). Hai kim loại:
A. Mg và Ca B. Sr và Ba C. Ca và Sr D. Be và Mg
Câu 5: dãy những kim loại đều bị thụ động hóa vơi dung dịch HNO3 đặc nguội và H2SO4 đặc nguội:
A. Cu, Al, Fe B. Cu, Al, Fe, Cr C. Al, Fe, Cr D. Al,Ag, Fe
Câu 6: kim loại M phản ứng được với: dung dịch HCl, dung dịch Cu(NO3)2, dung dịch HNO3 (đặc, nguội). M là:
A. Al B. Ag C. Fe D. Zn
Câu 7: cho 19,2g kim loại M tác dụng với dung dịch HNO3 loãng, dư thu được 4,48 lít khí duy nhất NO (đktc). Kim loại M
A. Fe B. Zn C. Cu D. Mg
Câu 8: đun sôi dung dịch NaOH rồi cho vào ống nghiệm đựng dung dịch FeCl2, sau một thời gian kết tủa trong ống nghiệm:
A. có màu trắng B. chuyển từ trắng xanh sang nâu đỏ
C. chuyển từ nâu đỏ sang màu trắng xanh D. Có màu xanh lam
Câu 9: cho từng kim loại tác dụng với nước, dãy các kim loại đều tan trong nước ở điều kiện thường:
A. Be, Na, Ca B. Na, K, Ba C. Al, Ba, Na D. Mg, Na, Ba
Câu 10: cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch chứa hỗn hợp FeCl2 và CrCl3, thu được kết tủa X. Nung X trong không khí đến khối lượng không đổi thu được chất rắn Y. Vậy Y:
A. Cr2O3 B. Fe2O3 và Cr2O3 C. Fe2O3 D. FeO
Câu 11: cho 3,6g hỗn hợp CuS và FeS tác dụng với dung dịch HCl dư thu được 896 ml khí (đktc). Khối lượng muối clorua thu được sau phản ứng:
A. 6,40 B. 5,08g C. 5,40 D. 5,16
Câu 12: nhận định nào sau đây không đúng?
A. Các loại thép đều không phản ứng với các dung dịch axit
B. Chất khử dùng để luyện gang là cacbon oxit
C. Nguyên liệu thường dùng để luyện ra thép là gang
D. Hàm lượng cacbon trong gang nhiều hơn thép
Câu 13: để phân biệt dung dịch Cr2(SO4)3 và dung dịch FeCl2 người ta dùng lượng dư dung dịch :
A. NaOH B. K2SO4 C. HCl D. NaNO3
Câu 14: phát biểu nào sau đây đúng:
A. Sắt tác dụng với axit loãng H2SO4, HCl đều tạo thành hợp chất sắt III
B. Hợp chất sắt (II) có thể bị oxi hóa thành hợp chất sắt (III)
C. Hợp chất sắt (III) có thể bị oxi hóa thành sắt
D. Sắt bị oxi hóa bởi clo tạo thành hợp chất sắt (II)
Câu 15: khử hoàn toàn 8g bột oxit sắt bằng CO ở nhiệt độ cao. Sau phản ứng khối lượng khí tăng thêm 2,4g. Công thức của oxit sắt là:
A. FeO B. FeO2 C. Fe2O3 D. Fe3O4
Câu 16: cho Cu tác dụng với dung dịch sau: HCl (1
 
Gửi ý kiến