Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

KIỂM TRA HỌC KÌ I TOÁN 7

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Bùi Thị Thanh Lan
Ngày gửi: 15h:28' 26-12-2017
Dung lượng: 241.5 KB
Số lượt tải: 1837
Số lượt thích: 1 người (Đào Nhật Tân)
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
MÔN: TOÁN 7
Cấp độ
Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng
Vận dụng thấp
Vận dụng cao


1. Số thực. Số hữu tỉ.
TN
TL
TN
TL
TN
TL
TN
TLNắm được qui tắc thực hiện các phép tính trên tập hợp R, nắm được định nghĩa tỉ lệ thức, tính chất của tỉ lệ thức


Hiểu qui tắc thực hiện phép tính trên tập hợp R để làm bài tập tính giá trị biểu thức, tìm x.


Số câu:
Số điểm:
2
1,0


4
2,0
6
3,0

2. Hàm số và đồ thị.
Nhận biết 2 đại lượng tỉ lệ thuận, 2đại lượng tỉ lệ nghịch, hệ số tỉ lệ.Nắm được khái niệm hàm số và đồ thị.
Vận dụng tính chất của đại lượng tỉ lệ thuận, đại lượng tỉ lệ nghịch để giải các dạng bài tập.

Vận dụng linh hoạt, tính chất của tỉ lệ thức, dãy tỉ số bằng nhau để làm các bài tập khó.
Số câu:
Số điểm:
2
1,0
1
1,0

1
1,0
4
3,0

3. Đường thẳng vuông góc, đường thẳng song song.
Nhận biết các góc tạo bởi 1 đường thẳng cắt 2 đương thẳng.


Biết cách vẽ hình, ghi GT-KL. Biết chứng minh hai đường thẳng vuông góc, song song dựa vào quan hệ giữa vuông góc và song song.
Số câu:
Số điểm:
1
0,5


1
1,0
2
1,5

4. Tam giác.
Nắm được tổng 3 góc của một tam giác, góc ngoài tam giác.
Vận dụng các trường hợp bằng nhau của 2 tam giác để chứng minh 2 tam giác bằng nhau từ đó suy ra 2 đoạn thẳng bằng nhau, 2 góc bằng nhau.

Vận dụng tổng hợp các kiến thức để chứng minh 2 đoạn thẳng bằng nhau, 2 góc bằng nhau.Số câu:
Số điểm:
1
0,5
1
1,0

1
1,0
3
2,5

Tổng số câu:
Tổng số điểm:
Tỉ lệ:
6

3,0
30%
5

3,0đ
30%
2

2,0đ
20%
2

2,0đ
20%
15

10

100%
PHÒNG GD & ĐT TP BUÔN MA THUỘT

ĐỀ CHÍNH THỨC


ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2017 – 2018
MÔN: TOÁN 7
Thời gian làm bài 90 phút (không kể thời gian giao đề)
Đề này gồm 01 trang

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: (3,0 điểm).
Hãy viết vào bài thi chỉ một chữ cái in hoa đứng trước đáp số đúng.
Câu 1. Khẳng định nào sau đây đúng:
A.  B.  C.  D. 
Câu 2. Cách viết nào sau đây là đúng:
A. B.   C. = D. = 0,25
Câu 3. Cho đường thẳng c cắt hai đường thẳng a và b và trong các góc tạo thành có một cặp góc so le trong bằng nhau thì:
A. a // b B. a cắt b C. ab D. a trùng với b
Câu 4. Điểm thuộc đồ thị hàm số y = -2x là:
A. (-1; -2) B. (-1;2) C. (0;2) D.(;-4)
Câu 5. Cho x và y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch và hai cặp giá trị tương ứng của chúng được cho trong bảng
x
 -2


 y
 10
 -4

 Giá trị ở ô trống trong bảng là:
A.-5 B. 0,8 C.-0,8 D.Một kết quả khác
Câu 6. Cho HIK và MNP biết ; . Để HIK =MNP theo trường hợp góc - cạnh - góc thì cần thêm điều kiện nào sau đây:
A. HI = MN B
 
Gửi ý kiến