Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

KIEM TRA HOC KI II MON ANH 7

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Vũ Trần
Ngày gửi: 21h:08' 09-05-2011
Dung lượng: 109.9 KB
Số lượt tải: 1763
Số lượt thích: 2 người (Hô Thị Tâm, Kiều Phương)

BÀI KIỂM TRA HỌC KÌ II
MÔN: TIẾNG ANH 7. Thời gian làm bài: 45 phút


Họ, tên thí sinh:..................................................................................
Lớp ......................... trường THCS ...................................................
Đề số 1


I.- Chọn và khoanh tròn câu trả lời đúng nhất A, B, C hoặc D (2đ):

Câu 1: She is a ......................... girl.
A. care B. carelessly C. carefully D. careless
Câu 2: Did Liz ................................. any gifts in Nha Trang?
A. buys B. bought C. buy D. to buy
Câu 3: How ...................... is she? She is 40 kilos.
A. heavy B. high C. weight D. height
Câu 4: We enjoy ................................. soccer.
A. played B. to play C. play D. playing
Câu 5: What kinds of ................... do you like? – I like programs about teenagers.
A. films B. programs C. books D. music
Câu 6: ....................... swimming? That’s OK.
A. Let’s B. How about C. Shall we D. Will we
Câu 7: I am a teacher and she is, ............................. .
A. either B. neither C. too D. so
Câu 8: What would you like .....................? – Cowboy movies.
A. to watch B. to play C. to listen to D. to read

* Đề số 1:
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8

Phương án đúng


II.- Cho hình thức hoặc thì đúng của động từ trong ngoặc (2đ):
1. You should (visit) ............................ your grandmother.
2. I (watch) ......................... a football match on TV last night.
3. They (play) ..................... chess at the moment.
4. She always (go) ...................... to bed late.

III.- Điền vào chỗ trống với một giới từ thích hợp (1 điểm):
1. My mother takes care ......................... the family.
2. I am busy ........................ Sunday.
3. She smiles ...................... Minh and says “Don’t worry, Minh”
4. They lived ..................... Ha Noi 2 years ago.
IV.- Đặt câu hỏi cho phần gạch chân (2 điểm):
1. He goes to Nguyen Du School.
Which ..............................................................................................................
2. Lan is one meter 50 centimeters tall.
How.................................................................................................................

3. She has a toothache.
What.................................................................................................................
4. Yesterday I went to Dong Ba market.
Where...............................................................................................................

V.- Cho hình thức đúng của từ ở trong ngoặc (1 điểm):

1. You should brush your teeth .............................. (REGULAR)
2. Hai is a .............................. boy. (HELP)

VI.- Đọc đoạn văn sau trả lời các câu hỏi (2 điểm):

....... A Frenchman, Jacques Cousteau (1910-1997) invented a deep-sea diving vessel in the early 1940s. In the vessel, he could explore the oceans of the world and study underwater life.
Now, we can explore the oceans, using special TV cameras as well. We can learn more about the undersea world thanks to this invention.
1. When did Jacques Cousteau die?
....................................................................................................................
2. When did he invent the deep-sea diving vessel?
....................................................................................................................
3. What could he study?
....................................................................................................................
4. How can we explore the oceans now?
....................................................................................................................

.......................................ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA HỌC KỲ II
NĂM HỌC 2010-2011. MÔN: Tiếng Anh 7.
–––––––––––––––––––


I. (2 điểm) Mỗi phương án đúng, chấm 0,25 điểm.
* Đề số 1:
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8

Phương án đúng
D
C
A
D
B
B
C
A

* Đề số 2:
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8

Phương án đúng
C
A
D
A
B
B
D
C

* Đề số 3:
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8

Phương án đúng
A
D
B
D
A
C
B
C

* Đề số 4:
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8

Phương án đúng
D
C
A
A
B
B
C
D


II.- 2 điểm (mỗi câu đúng 0,5 điểm. Đáp án căn
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓