Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Kiểm tra học kì II-Toán 8

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hoàng Thị Thanh
Ngày gửi: 13h:54' 01-05-2008
Dung lượng: 232.5 KB
Số lượt tải: 169
Số lượt thích: 0 người
KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ II
MÔN : TOÁN 8
Thời gian : 90 phút
I.TRẮC NGHIỆM : Hãy chọn kết quả đúng
Câu 1: Tập xác định của phương trình : là :
A/ x≠0 B/ x≠ C/ x≠0 và x≠ D/ Kết quả khác
Câu 2: Phương trình : x2 +3 =0 có ;
A/ 1 nghiệm B/ Hai nghiệm C/ Vô nghiệm D/ cà A,B,C đều sai
Câu 3 : x = 4 là nghiệm của phương trình
A/3x-1=x-5 B/ 2x-1=x+3 C/x-3=x-2 D/ 3x+5 =-x-2
Câu 4 : Cho biết 2x- 4=0.Tính 3x - 4 bằng: A/ 0 B/ 2 C/ 17 D/ 11
Câu 5 :Tập nghiệm của phương trình : ( 2x-1)(x+3) =0 là
A/ {0,5} B/ {0,5; 3} C/ {0,5;-3} D/ Kết quả khác
Câu 6 : Với x < y ta có :
A/ x-5 > y-5 B/ 5-2x < 5-2y C/ 5-x < 5-y D/ 2x-5 < 2y-5
Câu 7 :x=-2 là một nghiệm của bất phương trình :
A/ 3x+1>5 B/ -2x+1<-1 C/ x+5>3,5 D/ 1-2x<-3
Câu 8: Bất phương trình : 2x-3> 4+3x có nghiệm là :
A/ x>7 B/x> 1 C/ x< -1 D/ x<-7
Câu 9 :Để biểu thức 2(x-1)+4 âm giá trị của x phải là :
A/ -x>-1 B/ x<1 C/ x<-1 D/ x>-1
Câu 10 :Cho ∆ABC ;MN//BC với M nằm giữa A và B ; N nằm giữa A vàC. Biết AN=2cm ; AB=3 AM .Kết quả nào sau đây đúng :
A/ AC=6cm B/CN=3cm C/ AC=9cm D/ CN=1,5 cm
Câu 11 :Cho ∆ABC ;AB=14cm ; AC=21 cm .AD là phân giác của góc A.Biết BD=8cm .Độ dài cạnh BC là :
A/ 15cm B/ 18cm C/ 20 cm D/22 cm
Câu 12: Nếu tam giác cân có 1 góc bằng nhau thì hai tam giác cân đó đồng dạng
A/ Đúng B/ Sai
Câu 13: Tam giác ABC đồng dạng với tam giác A’B’C’ theo tỉ số đồng dạng k= .Biết chu vi của ∆ ABC bằng 20cm . Chu vi của tam giác A’B’C’ bằng :
A/ 10cm B/ 20cm C/ 30cm D/ 40cm
Câu 14: Cho lăng trụ đứng có các mặt bên là hình chữ nhật có diện tích bằng nhau. Chiều cao của lăng trụ là 6cm , độ dài một cạnh đáy của hình lăng trụ là 4cm .
Diện tích xung quanh của hình lăng trụ là :
A/ 96 cm 2 B/ 136cm2 C/ 72cm2  D/ 144cm2
Câu 15 : Một hình hộp chữ nhật có chiều rộng ; chiều dài ;diện tích xung quanh lần lượt bằng : 4cm; 5 cm và 54 cm2. Chiều cao của hình hộp chữ nhật là :
A/ 5 cm B/ 6cm C/ 4 cm D/ 3 cm
Câu 16: Một hình hộp chữ nhật có :
A/ 6 mặt ; 8 cạnh ; 8 đỉnh B/ 6 mặt ; 12 cạnh ; 12 đỉnh
C/ 6 mặt ; 12 cạnh ;8 đỉnh D/ 6 mặt ; 8 cạnh ; 12 đỉnh
II. Tự luận
Bài 1 :
1/ Giải phương trình sau :
a/ 
2/ Giải bất phương trình sau và biểu diễn tập nghiệm trên trục số :

Bài 2 : Một người đi xe máy từ A đến B với vân tốc 50 km/h , rồi quay trở về A với vận tốc 40 km/h .Tính quãng đường AB ; biết thời gian cả đi về và nghỉ là 5 giờ 24 phút?
Bài 3 :Cho ∆ABC vuông ở A, trung tuyến BD .Phân giác của góc BAD và góc BDC lần lượt cắt AB; BC ở M và N. Biết AB= 8cm ; AD =6cm .
a/ Tính độ dài các đoạn BD ; BM
b/ Chứng minh MN//AC
c/ Tứ giác MNCA là hình gì ?Tính diện tích của tứ giác đó . KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ II
MÔN : TOÁN 8
Thời gian : 90 phút
ĐÁP ÁN
A/ TRẮC NGHIỆM :
MỖI CÂU ĐÚNG : 0,25 Đ
!-C ; 2- C ; 3- B 4- B 5- C 6-D 7- C 8-D
9- C 10-A 11-C 12-B 13-D 14-C 15-D 16-C
B/ TỰ LUẬN : Bài 1 : 1/ Giải phương trình

ĐKXĐ của phương trình : x≠3 và x≠-1 0,25 đ
 0,25đ

 x=0 hoặc x= -2 . Tập nghiệm của phương trình là :S= {0;-2} 0,25đ
2/Giải bất phương trình
 0,25đ
-13x ≥ 2 x ≤  0,25 đ
Biểu diễn tập nghiệm trên trục số : 0,25 đ
Bài 2 :
Goi chiều dài quãng đường AB là x km ( x>0) 0,25đ
+=5 0,25 đ
Giải phương trình được x=120 0,75đ
Trả lời : vậy quãng đường AB dài 120km 0,25đ
Bài 3 :


1/ Tính BD=10 cm (0,25 d) MB=5 cm (0,5đ)
2/MN//AC (0,75đ)
3/ C/m tứ giác MNCA là hình thang vuông (0,25đ)
Tính Diện tích tứ giác MNCA =29,25 cm2 (0,75đ)
Chú ý : HS làm cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa

KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ II
MÔN : TOÁN 8
Thời gian : 90 phút
I.TRẮC NGHIỆM : Hãy chọn kết quả đúng
Câu 1:Tập xác định của phương trình : là :
A/ x≠3 B/ x≠ C/ x≠3 và x≠ D/ Kết quả khác
Câu 2 : Phương trình : x2 - 1 = 0 có ;
A/ 1 nghiệm B/ Hai nghiệm C/ Vô nghiệm D/ cà A,B,C đều sai
Câu 3 : Phương trình : 2x- 5x + 5 = 7 có nghiệm là :
A/ x= B/ x= C/ x=4 D/ Kết quả khác
Câu 4 : Giá trị của b để phương trình 3x+b =0 có nghiệm x=-2 là ; A/ 4 B/ 5 C/6 D/ KQ khác
Câu 5 :Phương trình : x2 - 4 = 0 có nghiệm là :
A/ {2} B/{-2;2} C/ {-2} D/ kq khác
Câu 6 :Hình vẽ sau biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình nào :


A/ 2x -5 < -3 B/-2 x≤ 2 C/ x-4≤ -3 D/ x≥ 3

Câu 7 : x =1 là một nghiệm của bất phương trình
A/ x+5<-13 B/ +1>5x C/ 4x-1>3+x D/ +1>-x
Câu 8 :Tập nghiệm chung của hai bất phương trình : x2≥0 và x-1>0 là :
A/ xR B/ x C/ x<1 D/ x>1
Câu 9 :Để biểu thức 2(x-1)+4 âm giá trị của x phải là :
A/ -x>-1 B/ x<1 C/ x<-1 D/ x>-1
Câu 10: Bất phương trình : -2x-3> 4-3x có nghiệm là :
A/ x>7 B/x> 1 C/ x< -1 D/ x<-7
Câu 11 : Phương trình  có nghiệm là :
A/ 4 B/-4 C/ 4 và -4 D/ Vô nghiệm
Câu 12:Tỉ số chu vi của hai tam giác đồng dạng bằng bình phương tỉ số đồng dạng
A/ Đúng B/ Sai
Câu 13: Tam giác ABC đồng dạng với tam giác A’B’C’ theo tỉ số đồng dạng
k= .Biết chu vi của ∆ ABC bằng 20cm . Chu vi của tam giác A’B’C’ bằng :
A/ 10cm B/ 20cm C/ 30cm D/ 40cm
Câu 14: Cho các đoạn thẳng AB=8cm ;CD=6cm ; MN=12mm.PQ=x.Tìm x để AB và CD tỉ lệ với MN;PQ
A/ x= 18cm B/ x=9cm C/ x=0,9cm D/ Cả ba đều sai
Câu 15 : Thể tích hình hộp chữ nhật có ba kích thước là : 3 cm;4 cm ;6 cm bằng :
A/ 84cm3 B/ 30cm3 C/ 144cm3 D/ 72cm3
Câu 16: Hình lăng trụ đứng đáy là tam giác vuông có kích thước (như hình vẽ)

*Diện tích toàn phần là :
A/120cm2 B/123cm2 C/ 132cm2 D/ 126cm2
II. TỰ LUẬN
Bài 1 :
1/ Giải các phương trình sau :
a/
2/ Tìm các giá trị x nguyên âm thoả mãn bất phương trình sau :

Bài 2 :Một tổ sán xuất định hoàn thành kế hoạch trong 20 ngày với năng suất định trước .Nhưng do năng suất tăng thêm 5 sản phẩm mỗi ngày nên tổ đã hoàn thành trước thời hạn một ngày mà còn vượt mức kế hoạch 60 sản phẩm .Tính số sản phẩm mà tổ làm theo kế hoạch
Bài 3 ; Cho hình vuông ABCD có độ dài cạnh bằng 12cm.Trên cạnh AB lấy điểm E sao cho BE= 3cm .Đường thẳng DE cắt CB kéo dài tại K
a/ Tính DE
b/ Chứng minh  đồng dạng với ;tính tỉ số k? DK?
c/ Chứng minh AD2 =KC.AE
d/ Tính SCDK?

KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ II
MÔN : TOÁN 8
Thời gian : 90 phút
Đáp án
A/ TRẮC NGHIỆM :
MỖI CÂU ĐÚNG : 0,25 Đ
1- C 2 -B 3-A 4-C 5-B 6-B 7-D 8-D
9-B 10-A 11-D 12-B 13-C 14-C 15-D 16-C B/ TỰ LUẬN :
Bài 1 : 1/Giải phương trình
 Đkxđ của phương trình :x≠0 và x≠3 0,25 đ

x2 +4x=0 0,25đ
x(x+4) =0  x =0 (loại ) hoặc x=-4
Tập nghiệm của phương trình : S={-4} 0,25 đ
2/Tìm các giá trị x nguyên âm thoả mãn bất phương trình
 0,25đ
 50x +30 -72x -16 < 35 -15x -7x <21  x > -3 0,25đ
Tập hợp các số nguyên âm thoả mãn bất phương trình là {-2;-1} 0,25 đ
Bài 2 :
Gọi số sản phẩm tổ làm theo kế hoạch trong một ngày là x sản phẩm ( x nguyên dương ). Số sản phẩm mà tổ làm được trong 20 ngày là : 20.x 0,25đ
Thực tế mỗi ngày tổ làm được : x+5 sản phẩm và làm trong 19 ngày
Theo bài toán ta có phương trình : 0,5d
x.20 + 60 = (x+5).19
Giải phương trình tìm được x = 35 sản phẩm 0,5 đ
Trả lời : Số sản phẩm tổ phải làm theo kế hoạch là :700 sản phẩm 0,25đ
Bài 3
Vẽ hình “ 0,5 đ

Tính DE =15 cm (0,5 đ )
b/
 
Gửi ý kiến