Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

KIEM TRA HOC KY I

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phuong Huynh
Ngày gửi: 23h:15' 13-12-2012
Dung lượng: 62.5 KB
Số lượt tải: 412
Số lượt thích: 0 người

ĐỀ THI HỌC KỲ I
Câu 1: a- Định nghĩa liên kết ion
b- Cho nguyên tố K ( Z =19) , O ( Z=8 ), N( Z=7) , H(Z=1)
Xác định tên liên kết hóa học và trình bày quá trình tạo thành liên kết trong phân tử K2O, NH3
c-Viết công thức cấu tạo cho chúng.
Câu 2: Cân bằng phản ứng oxi hóa – khử sau bằng phương pháp thăng bằng electron. Xác định chất khử và chất oxi hóa.
a- Al + H2SO4 → Al2(SO4)3 + S + H2O
b- Zn + HNO3 ( Zn(NO3)2 + NH4NO3 + H2O
Câu 3: Xác định số hiệu nguyên tử của nguyên tố X trong những hợp sau:
a- Nguyên tử X có tổng cộng 8 electron ở các phân lớp p.
b- Nguyên tử X có tổng số hạt là 54 và có số khối là 37 .
Câu 4: Nguyên tử nguyên tố X có tổng số hạt bằng 40, trong đó số n và số p khác nhau không quá 1 đơn vị.
Tính số khối, số p, n, e và viết kí hiệu X?
Viết cấu hình e và xác định vị trí của X trong bảng tuần hoàn (có giải thích).
Câu 5: Hòa tan 2,4 (g) một kim loại R thuộc PNC nhóm II vào 300ml dd HCl 1M (d = 1,2 g/ml) thu được 2,24 (l) khí (đktc) và dung dịch X.
Xác định nguyên tử khối và tên của kim loại R.
Tính C% các chất trong dd X.
Kết tủa hoàn toàn ion kim loại trong X bằng dd KOH 2M. Tính Vdd KOH đã dùng?
Câu 6: Cho các kim loại Cs,Ca,Mg,K,Be.Hãy sắp theo thứ tự :
( Tính kim loại giảm dần.
( Tính Baz tăng dần của các oxit và hydroxyt của các kim loại trên ?
Câu 7: Nguyên tố R có oxit cao nhất là R2O5.Trong hợp chất khí với hidro có 82,35% khối của R .
a- Định tên R.
b- Hoà tan 16,2g Oxit cao nhất của R vào 192g H2O thu được dung dịch B. Tính C% của dd B.
c- Trung hoà dd B bằng dd KOH 60% thì khối dd cần là bao nhiêu ? Biết rằng dùng dư 10% so với nhu cầu.
Câu 8: Cation X2- có cấu hình electron lớp ngoài cùng là 3p6.
Xác định tên, vị trí của X trong BTH
Viết công thức oxit cao nhất và công thức khí với hidro của X (nếu có)?
So sánh tính chất của X với nguyên tố Y (Z=9) và Z (Z=17). Giải thích
Câu 9: Nguyên tử của nguyên tố X có 4 e ở lớp ngoài cùng, tạo được hợp chất khí với hidro, trong đó phần trăm về khối lượng của hidro là 12,5%. Tên của X là ?
Câu 10: Hòa tan hoàn toàn 2,24g oxit kim loại nhóm IIA vào 400ml dd H2SO4 0,1M. Xác định công thức oxit trên
Câu 11: Hóa trị cao nhất trong hợp chất oxit của nguyên tố R bằng hóa trị trong hợp chất khí với H. Trong CT khí với H có 75% H về khối lượng. a. Xác định tên của R.
b. So sánh tính chất của R với nguyên tố M biết rằng M cách R 1 nhóm A và cùng CK với R. Giải thích
Câu 12: Hòa tan hoàn toàn 2,925g muối clorua kim loại nhóm IA vào 100 ml dd AgNO3 0,5M. Sau phản ứng thu được kết tủa .
Xác định tên clorua kim loại. Tính khối lượng kết tủa sau phản ứng
Câu 13: Hai nguyên tố X,Y cùng nhóm A. X và Y đứng kế tiếp nhau. Tổng số e của X và Y là 26. Xác định tên, vị trí của X, Y trong BTH. Viết công thức oxit, công thức khí với H của X và Y (nếu có)
Câu 14: Hòa tan hoàn toàn 0,54g kim loại nhóm IIIA vào dd H2SO4 0,1M. Sau phản ứng thu được 0,672 lit khí (đktc).
Xác định tên kim loại
Tính V của H2SO4 tham gia phản ứng
Câu 15: Nguyên tố R thuộc nhóm VIIA, trong hợp chất khí với H có 98,76% R về khối lượng. Xác định tên của R.
Bài 16. Trong tự nhiên Clo có 2 đồng vị là 35Cl và 37Cl. Lấy 100ml dung dịch HCl 1M cho tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH thì thu được dung dịch A có chứa 5,85 gam muối Clorua. Tính % khối lượng của 35Cl có trong hỗn hợp? (Cho Na = 23
 
Gửi ý kiến