Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Kiểm tra 1 tiết

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nghiem Quang Thuan
Ngày gửi: 21h:06' 22-04-2019
Dung lượng: 145.5 KB
Số lượt tải: 480
Số lượt thích: 1 người (Cao Quang Minh)

KIỂM TRA HỌC KÌ II – NĂM HỌC 2018-2019
Môn: TIN HỌC - LỚP: 6 (Lí thuyết)
Thời gian làm bài: 45 phút


I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM (4 điểm):
* Khoanh tròn phương án đúng
Câu 1: Đâu là phần mềm hỗ trợ gõ chữ Việt:
 B.  C. D. 

Câu 2: Để căn thẳng hai lề cho đoạn văn bản, em thực hiện:
A. Lựa chọn đoạn văn bản, nhấn tổ hợp phím Ctrl+J; B. Lựa chọn đoạn văn bản, nhấn nút lệnh ; C. Lựa chọn đoạn văn bản, nhấn nút lệnh  ; D. Lựa chọn đoạn văn bản, nhấn tổ hợp phím Ctrl+H.
Câu 3: Để xóa kí tự ngay sau con trỏ, dùng phím:
A. Backspace B.Shift C. Delete D. Ctrl
Câu 4: Các nút lệnh  lần lượt có chức năng:
A. In đậm, In nghiêng và gạch chân. B. In đậm, gạch chân và in nghiêng;
C. In nghiêng, in đậm và gạch chân; D. Gạch chân, In nghiêng và in đậm.
Câu 5: Khi in văn bản thì:
A. Phải in nhiều trang; B. Chỉ in được một trang;
C. Phải in ra nhiều bản; D. Có thể in riêng trang trang chẵn hoặc trang lẻ.
Câu 6: Để tìm phần văn bản, ta thực hiện lệnh:
A. Edit→Find…; B. Format→Find…;
C. View→Find…; D. Cả A, B, C đều đúng.
Câu 7: Để tạo bảng trong Word, ta dùng nút lệnh nào sau đây?
A. ; B. ; C. ; D. .
Câu 8: Đối với cột của bảng em có thể:
A. Xóa bớt một cột; B. Chèn thêm một cột;
C. Cả A và B đúng; D. Không thể chèn thêm hoặc xóa cột của bảng.
II/ PHẦN TỰ LUẬN (6 điểm):
Câu 1 (2.0 điểm): Điền vào bảng sau ý nghĩa cảu các nút lệnh tương ứng:

Nút lệnh
Tên
Sử dụng để


NewOpenSavePrintCâu 2 (2.0 điểm): Nêu các bước cơ bản để chèn hình ảnh từ một tệp đồ họa vào văn bản.?
Câu 3 (2.0 điểm): Em hãy nêu các bước để tạo một bảng ? Nếu em muốn chèn thêm một cột ở bên trái em làm thế nào?No_avatar


KIỂM TRA HỌC KÌ II – NĂM HỌC 2018-2019
Môn: TIN HỌC - LỚP: 6 (Lí thuyết)
Thời gian làm bài: 45 phút


I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM (4 điểm):
* Khoanh tròn phương án đúng 
Câu 1: Đâu là phần mềm hỗ trợ gõ chữ Việt:
B. C. D.

Câu 2: Để căn thẳng hai lề cho đoạn văn bản, em thực hiện:
A. Lựa chọn đoạn văn bản, nhấn tổ hợp phím Ctrl+J; B. Lựa chọn đoạn văn bản, nhấn nút lệnh ; C. Lựa chọn đoạn văn bản, nhấn nút lệnh ; D. Lựa chọn đoạn văn bản, nhấn tổ hợp phím Ctrl+H.
Câu 3: Để xóa kí tự ngay sau con trỏ, dùng phím:
A. Backspace B.Shift C. Delete D. Ctrl
Câu 4: Các nút lệnh lần lượt có chức năng:
A. In đậm, In nghiêng và gạch chân. B. In đậm, gạch chân và in nghiêng; 
C. In nghiêng, in đậm và gạch chân; D. Gạch chân, In nghiêng và in đậm. 
Câu 5: Khi in văn bản thì:
A. Phải in nhiều trang; B. Chỉ in được một trang;
C. Phải in ra nhiều bản; D. Có thể in riêng trang trang chẵn hoặc trang lẻ.
Câu 6: Để tìm phần văn bản, ta thực hiện lệnh:
A. Edit→Find…; B. Format→Find…;
C. View→Find…; D. Cả A, B, C đều đúng.
Câu 7: Để tạo bảng trong Word, ta dùng nút lệnh nào sau đây?
A. ; B. ; C. ; D. .
Câu 8: Đối với cột của bảng em có thể:
A. Xóa bớt một cột; B. Chèn thêm một cột;
C. Cả A và B đúng; D. Không thể chèn thêm hoặc xóa cột của bảng.
II/ PHẦN TỰ LUẬN (6 điểm):
Câu 1 (2.0 điểm): Điền vào bảng sau ý nghĩa cảu các nút lệnh tương ứng:

Nút lệnh
Tên
Sử dụng để


NewOpenSavePrintCâu 2 (2.0 điểm): Nêu các bước cơ bản để chèn hình ảnh từ một tệp đồ họa vào văn bản.?
Câu 3 (2.0 điểm): Em hãy nêu các bước để tạo một bảng ? Nếu em muốn chèn thêm một cột ở bên trái em làm thế nào?


No_avatar

full copy

 
Gửi ý kiến