Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

kiểm tra nguyên hàm tích phân 45 phút

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phương Loan
Ngày gửi: 14h:44' 03-03-2017
Dung lượng: 352.5 KB
Số lượt tải: 716
Số lượt thích: 0 ngườiKiểm tra chương IV
Thời gian làm bài: 45 phút;

Họ tên:

ĐIỂMLớp:-------------------------Mã đề: 132
Câu 1: Tìm hàm số biết và 
A. B. 
C. D. 
Câu 2: Thể tích khối tròn xoay giới hạn bởi quay quanh trục ox có kết quả là:
A. B. C. D. 
Câu 3: Ông An có một mảnh vườn hình elip có độ dài trục lớn bằng 20m và độ dài trục bé bằng 16m. Ông muốn trồng hoa trênmột dải đất rộng 10m và nhận trục bé của elip làm trục đối xứng(như hình vẽ). Biết kinh phí để trồng hoa 100.000 đồng/1 m2. Hỏi Ông An cần bao nhiêu tiền để trồng hoa trên dải đất đó? (Số tiền được làm tròn đến hàng nghìn).
A. 15.862.000 đồng B. 15.305.000 đồng
C. 15.653.000 đồng D. 15.826.000 đồng 
Câu 4: Biết ,với a, b, c là các số nguyên. Tính 
A. B. C. D. 

Câu 5: Tính , kết quả là:
A. B. Kết quả khác C. D. 
Câu 6: Biến đổi thành , với . Khi đó f(t) là hàm nào trong các hàm số sau:
A. B. C. D. 
Câu 7: Tích phân bằng:
A. B. C. D. 


Câu 8: Cho hình phẳng (H) được giới hạn bởi đường cong , trục Ox, trục Oy và đường thẳng . Diện tích của hình phẳng (H) là :
A. B. C. D. 
Câu 9: Tích phân bằng:
A. B. C. D. 
Câu 10: Gọi là hình phẳng giới hạn bởi . Quay xung quanh trục ta được khối tròn xoay có thể tích là:
A. B. C. D. 
Câu 11: Nguyên hàm của hàm số là
A. B. 
C. D. 
Câu 12: Tính , kết quả là:
A. B. C. D. 

Câu 13: Cho hình phẳng (H) như hình vẽ


Diện tích hình phẳng (H) là
A. B. C. 1 D. 
Câu 14: Tích phân bằng:
A. B. C. D. 
Câu 15: Tích phân bằng:
A. I = ln2 B. C. I = 1 D. I = (ln2
Câu 16: Nguyên hàm của hàm số f(x) = x2 – 3x + là:
A. B. 
C. D. 

Câu 17: Cho hình phẳng (H) được giới hạn đường cong và trục Ox. Diện tích của hình phẳng (H) là :
A. B. C. D. 

Câu 18: Một vật rơi tự do với phương trình chuyển động trong đó và t tính bằng giây . Vận tốc của vật tại thời điểm bằng:
A. 49m/s. B. 25m/s C. 10m/s. D. 18m/s

Câu 19: Biết .Khi đó b nhận giá trị bằng:
A. hoặc B. hoặc C. hoặc D. hoặc 
Câu 20: Nguyên hàm của hàm số là
A. B. 
C. D. 

-----------------------------------------------
----------- HẾT ----------

ĐÁP ÁN

Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ĐA
C
B
B
A
C
C
B
D
D
D
C
C
A
D
B
D
A
A
A
B


 
Gửi ý kiến