Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Kiểm Tra Nitơ và hợp chất

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Vãn Duy
Ngày gửi: 16h:18' 14-10-2009
Dung lượng: 71.5 KB
Số lượt tải: 272
Số lượt thích: 0 người
đề kiểm tra nitơ và hợp chất của nitơ

1.Trong phản ứng: 2NO2+ H2O ( HNO3 + HNO2. Khí NO2 đóng vai trò nào sau đây?
A. Chất oxi hoá B. Chất khử C. Vừa là chất oxi hoá, vừa là chất khử D. Không là chất oxi hoá và chất khử.
2.Từ phản ứng khử độc một lượng nhỏ khí clo trong phòng thí nghiệm: 2NH3 + 3Cl2 ( 6HCl + N2.
Kết luận nào sau đây đúng?
A. NH3 là chất khử B. NH3 là chất oxi hoá C. Cl2 vừa oxi hoá vừa khử D. Cl2 là chất khử
3.Có thể dùng chất nào sau đây làm thuốc thử để nhận biết hai dung dịch AlCl3 và ZnCl2 ?
A. dung dịch NaOH B. dung dịch HCl C. dung dịch NH3 D. dung dịch H2SO4
4..Phân biệt dung dịch (NH4)2SO4, dung dịch NH4Cl, dung dịch Na2SO4 mà chỉ được dùng 1 hoá chất thì dùng chất nào sau đây ?
A. BaCl2 B. Ba(OH)2 C. NaOH D. AgNO3
5..Hòa tan 4,59g Al bằng dung dịch HNO3 thu được hỗn hợp khí NO và N2O có tỉ khối hơi đối với hiđro bằng 16,75. Thể tích NO và N2O (đktc) thu được là: A. 2,24 lít và 6,72 lít B. 2,016 lít và 0,672 lít C. 0,672 lít và 2,016 lít D. 1,972 lít và 0,448 lít
6..Hoà tan hoàn toàn 15,9g hỗn hợp gồm 3 kim loại Al, Mg và Cu bằng dung dịch HNO3 thu được 6,72 lit khí NO và dung dịch X. Đem cô cạn dung dịch X thì thu được bao nhiêu gam muối khan? A. 77,1g B. 71,7g C. 17,7g D. 53,1g
7..Đem nung một khối lượng Cu(NO3)2 sau một thời gian dừng lại, làm nguội, rồi cân thấy khối lượng giảm 0,54g. Khối lượng muối Cu(NO3)2 đã bị nhiệt phân là: A. 0,5g B. 0,49g C. 9,4g D. 0,94g.
8.Để nhận biết ion NO3- người ta thường dùng Cu và dung dịch H2SO4 loãng và đun nóng, bởi vì:
A.Tạo ra khí có màu nâu. B.Tạo ra dung dịch có màu vàng.
C.Tạo ra kết tủa có màu vàng. D.Tạo ra khí không màu, hoá nâu trong không khí
9.Để tạo độ xốp cho một số loại bánh, có thể dùng muối nào sau đây làm bột nở?
A. (NH4)2SO4 B. NH4HCO3 C. CaCO3 D. NH4NO2.
10.Trong phòng thí nghiệm người ta điều chế nitơ bằng cách nhiệt phân amoni nitrit. Tính khối lượng amoni nitrit cần nhiệt phân để thu được 5,6 lit N2 (đktc). A. 8g B. 32g C. 20g D. 16g
11. Nguyên tử N trong NH3 ở trạng thái lai hóa nào ? A. Sp B. Sp2 C. Sp3 D. Không xác định được
12. Cho phương trình hoá học sau:

Cân bằng trên sẽ chuyển dịch theo chiều thuận khi nào?
A. Tăng nhiệt độ B. Giảm áp suất của hệ C. Thêm chất xúc tác D. Hoá lỏng amoniac để tách ra khỏi hỗn hợp phản ứng
13. Nhiệt phân hoàn toàn hỗn hợp gồm : (NH4)2CO3 , NH4HCO3 thu được 13,44 lit khì NH3 và 11,2 lit khí CO2(đktc).Tổng số mol muối là : A.0,1 mol B.0,4 mol C.0,5 mol D.0,6 mol
14. Có 6 lọ mất nhãn chứa 6 dung dịch sau: NH4Cl, NaNO3, (NH4)2SO4, CuSO4, MgCl2, ZnCl2. Chỉ dùng hoá chất nào sau đây có thể nhận ra cả 6 chất trên. A. Quỳ tím B. dung dịch NaOH C.dung dịch Ba(
 
Gửi ý kiến