Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Kiểm tra phần ĐC về dao động cơ

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Nguyễn Tuấn - THPT Cầm Bá Thước-Thanh Hóa
Người gửi: Nguyễn Ngọc Tuấn (trang riêng)
Ngày gửi: 11h:38' 27-10-2010
Dung lượng: 129.5 KB
Số lượt tải: 74
Số lượt thích: 0 người
LUYỆN THI ĐẠI HỌC
Lần thứ nhất

Họ Tên:……………………….
ĐỀ KIỂM TRA KIẾN THỨC PHẦN DAO ĐỘNG CƠ
MÔN THI: VẬT LÝ
Thời gian làm bài : 90 phút; (30 câu trắc nghiệm)


Câu 1: Một vật dao động điều hòa trên quỹ đạo dài 40cm. Khi ở vị trí x = 10cm vật có vận tốc . Chu kì dao động của vật có giá trị nào sau đây?
A. 1s B. 0,5s C. 0,1s D. 5s
Câu 2: Kết luận nào sau đây là đúng khi nói về năng lượng của một con lắc lò xo dao động điều hòa ?
A. tăng 9 lần khi biên độ tăng 3 lần.
B. giảm 8 lần khi biên độ giảm 2 lần và tần số tăng 2 lần.
C. giảm 16 lần khi tần số tăng 3 lần và biên độ giảm 9 lần.
D. giảm  lần khi tần số dao động tăng 5 lần và biên độ dao động giảm 3 lần.
Câu 3: Vận tốc của chất điểm dao động điều hoà có độ lớn cực đại khi:
Li độ có độ lớn cực đại B. Li độ bằng không C. Gia tốc có dộ lớn cực đại D. Pha cực đại
Câu 4: Xét dao động điều hòa của con lắc lò xo. Gọi O là vị trí cân bằng. M,N là hai vị trí biên. P là trung điểm OM, Q là trung điểm ON . Thời gian di chuyển từ O đến Q là bao nhiêu?
A. thời gian từ N đến Q B.T C. T D.T
Câu 5: Động năng của dao động điều hoà biến đổi theo thời gian:
Tuần hoàn với chu kì T C. Không đổi C. Như một hàm cosin D. Tuần hoàn với chu kì T/2
Câu 6: Một vật dao động điều hoà khi có li độ x = 3cm thì gia tốc của vật là a = - 12(2cm/s2 ứng với pha dao động là (rad). Biên độ của vật có giá trị nào sau đây?
A. 2 cm B. 4cm C. 2,5cm D.6cm
Câu 7: Một vật nặng gắn vào lò xo có độ cứng  dao động với biên độ A = 5cm. Khi vật nặng cách VTCB 4cm nó có động năng là:
A. 0,025J B. 0,0016J C. 0,009J D. 0,041J

Câu 8: Chọn câu sai khi nói về chất điểm dao động điều hoà:
Khi chất điểm chuyển động về vị trí cân bằng thì chuyển động nhanh dần đều
Khi qua vị trí cân bằng, vận tốc của chất điểm có độ lớn cực đại
Khi vật ở vị trí biên, li độ của chất điểm có giá trị cực đại
Khi qua vị trí cân bằng, gia tốc của chất điểm bằng không
Câu 9 : Một vật dao động điều hòa theo phương trình x=6cos4(t (cm), vận tốc của vật tại thời điểm t=7,5s có giá trị nào sau đây?
A.v=0 B.v=75,4cm/s C.v=-75,4cm/s D.v=6cm/s
Câu 10: Một vật dao động điều hoà có phương trình x = Acos((t + (). Biết thời gian ngắn nhất để vật đi từ vị trí cân bằng đến vị trí x =  là s, và tại vị trí vật có li độ là 2cm thì vận tốc của vật là v = 40(cm/s. Chu kì và biên độ dao động của vật có giá trị nào sau đây?
A. T = 0,1s và A = 4cm; B. T = 0,1s và A = 2cm; C. T = 0,2s và A = 4cm; D. T = 0,2s và A = 2cm;
Câu 11: Con lắc lò xo dao động điều hòa, khi tăng khối lượng của vật lên 4 lần thì tần số dao động của vật thay đổi thế nào?
A.tăng lên 4 lần B.giảm đi 4 lần C.tăng lên 2 lần D.giảm đi 2 lần
Câu 12: Con lắc lò xo dao động với biên độ 6cm. Xác định li độ của vật để thế năng của lò xo bằng  động năng.
A.  B.  C.  D. 
Câu 13: Một vật dao động điều hoà có phương trình x = 10cos2(t (cm). Vận tốc trung bình khi vật đi từ vị trí cân bằng đến vị trí có li độ x = 5cm có
 
Gửi ý kiến