Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

kiẻm tra sinh 8 t57 có ma trận

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thi Lan Anh
Ngày gửi: 15h:36' 23-03-2012
Dung lượng: 1.7 MB
Số lượt tải: 38
Số lượt thích: 0 người
1 Hoàn thành các sơ đồ hoá học sau:
a/ Na + H2O ---> ? + ? b/ KMnO4 ---> ? + ? + ? c/? + H2O ---> H2SO3
d/ Al + ? ---> ? + H2 c/Ca2O + H2O ---> ? + ? e/CuO + ? ---> ? + Cu
f/ ? + H2O ---> H2SO4 g/. Zn + ? ---> ? + H2 h/ Fe + ? → FeSO4 + H2.
k/Fe3O4 + ? → Fe + H2O. i/ KClO3 → ? + ? j/ P2O5 + H2O → ?
l/K2O + H2O → ? . n/Fe2O3 + ? → Fe2(SO4)3+H2O m/Al+ ? → AlCl3 +H2
o/SO3 +H2O → ? p/ Fe + Cl2 → FeCl3 s/ H2 + Fe2O3 → Fe + H2O
t/KClO3 → KCl + O2↑ p/Al + HCl → AlCl3 + H2 u/ K + O2 K2O
v/Al + Br2 AlBr3 x/BaCl2 + AgNO3Ba(NO3)2 + AgCl
2/ Hoàn thành các phương trình hóa học sau :
a/ Mg + HCl (............... + H2 b/ .................. + H2O ( NaOH c/ H2 +........ H2O
d/Cu + O2 →............ e/….?.... + H2O → ….?.... + H2 f/…. ? …. + H2O → Ba(OH)2
g/…. ? …. + H2O → H3PO4 h/ …. ? …. + H2 → Cu + H2O k/ Zn + HCl → ZnCl2 + ………..
i/ Al + Fe2(SO4)3 →… + ….. j/Cr + ? Cr2O3 l/? + ? CuO
m/Ca + O2 ? n/ Al + O2 ? o/P + O2 → ?
s/CuCl2 + NaOH → NaCl + ………….. t/ Zn + HCl → ZnCl2 + ………..
u/ Al + Fe2(SO4)3 →………. + ……….. V/ P + O2 ? X/ Mg + ? MgCl2 + ?
Y/H2 + ? Cu + ? Z+ Al2O3
3/ Hoàn thành các phương trình hóa học sau
(I) (II ) 
(III) (IV) 
4/Lập phương trình hoá học của những phản ứng có sơ đồ dưới đây:
a)Na2O + H2O ( NaOH ; CaO + H2O ( Ca(OH)2
b)SO3 + H2O ( H2SO4 ; P2O5 + H2O ( H3PO4
c)Na + H2O ( NaOH + H2 ; Ba + H2O ( Ba(OH)2+ H2
Chỉ ra sản phẩm ở a) và b) thuộc loại hợp chất nào? Gọi tên.Nguyên nhân dẫn đến sự khác nhau về loại hợp chất
5/Cho 2,4 g Mg tác dụng với dd HCl 20%.
a/Tính thể tích khí thu được b/Tính khối lượng dd HCl tahm gia PƯ.
c/Tính nồng độ % dd sau phản ứng. (Cho Mg=24; H=1; Cl=35,5)
6/Cho 4,8 g Mg tác dụng với dd HCl 20%.
a/Tính thể tích khí thu được ở đkc b/Tính khối lượng dd HCl tahm gia PƯ.
c/Tính nồng độ % dd sau phản ứng. (Cho Mg=24; H=1; Cl=35,5)
7/Tính khối lượng muối NaCl có thể tan hết trong 750g nước ở 250C. Biết rằng ở nhiệt độ này độ tan của NaCl trong nước là 36g. Tính nồng độ phần trăm của dung dịch NaCl ở trên.
8/Cho 13g kẽm tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl 2M.
a. Viết phương trình hoá học. b. Tính thể tích HCl cần dùng?c. Tính thể tích H2 thoát ra (đktc) ?
9/ Đốt cháy hoàn toàn 6,2 gam phốt pho trong không khí người ta thu được một lượng điphốt pho penta oxít.
a/ Tính thể tích không khí ở (đktc) cần dùng cho phản ứng trên Biết rằng oxi chiếm 1/5 thể tích không khí
b/Tính khối lựơng sản phẩm tạo ra sau phản ứng
10/Trong phòng thí nghiệm người ta điều chế khí H2 bằng cách cho Zn tác dụng với dd HCl theo sơ đồ sau: .
Zn + HCl --> ZnCl2 + H2
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓