Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

KIỂM TRA TN ĐẠI 10 C3

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Thị Xuân
Ngày gửi: 21h:07' 22-11-2017
Dung lượng: 136.5 KB
Số lượt tải: 999
Số lượt thích: 0 người
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG 3 ĐẠI SỐ 10
Thời gian làm bài: 45 phút;
Điểm

Họ, tên thí sinh:..........................................................................
Lớp:...............................................................................
Câu 1: Nghiệm của hệ phương trình là:
A. B. C. D. 
Câu 2: Giải phương trình |x + 3| + |7 – x| = 10
A. x ≤ –3 ; x ≥ 7 B. –3 ≤ x ≤ 7 C. x = 0 ; x = 1 D. x = 3 ; x = 7
Câu 3: Nghiệm của phương trình là
A. x = 3 B. C. x = 4 D. x = 2
Câu 4: Tìm giá trị của m sao cho phương trình x² + 2x + m – 1 = 0 có nghiệm
A. m ≥ 2 B. m ≤ 2 C. m ≥ 5 D. m ≤ 5

Câu 5: Cho phương trình x2 – 2(m + 1)x + m - 3 = 0. Với giá trị nào của m thì phương trình có hai nghiệm trái dấu?
A. m > 3 B. m ≥ 3 C. m < 3 D. m ≤ 3
Câu 6: Các nghiệm hệ phương trình là
A. (2; 1) B. (1; –2); (2; 0) C. (1; 2) D. (2; 1), (1; 2)
Câu 7: Tìm m để phương trình: (m2 – 4)x = m(m + 2) (1) có nghiệm với mọi x thực
A. m = –2 B. m ≠ ± 2 C. m = 2 D. m = 0
Câu 8: Gọi là nghiệm của hệ phương trình Tính 
A. 0 B. 2 C. 4 D. -2
Câu 9: Tìm m để hệ phương trình có nghiệm duy nhất
A. m ≠ 0 B. m ≠ 1 C. m ≠ 1; m ≠ 0 D. với mọi m
Câu 10: Tập xác định của phương trình – 5 = là :
A. B. C. D. D = R
Câu 11: Phương trình x4 - 8x2 - 9 = 0 có số nghiệm là :
A. 3 B. 1 C. 4 D. 2
Câu 12: Phương trình tương đương với phương trình nào sau đây?
A. B. 
C. D. 
Câu 13: Giải phương trình 
A. x = 0 ; x = 2 B. x = –2 ; x = 0 C. x = ±2 D. x = 2 ; x = –1
Câu 14: Cho phương trình: . Cặp số (x; y) nào sau đây là một nghiệm của phương trình?
A. (x; y) = (-4; 0) B. (x; y) = (1; 2) C. (x; y) = (4; 1) D. (x; y) = (1; -2)
Câu 15: Nghiệm của phương trình là:
A. B. C. D. 5
Câu 16: Tính tích P của hai nghiệm của phương trình ?
A. P = - 193/5 B. P =151/5 C. P = D. P =

-----------------------------------------------
Tự luận
Bài 1 Giải phương trình 
Bài 2. Cho phương trình 2x² + 2(m – 1)x + m² – 1 = 0. Tìm m để phương trình có hai nghiệm phân biệt x1, x2 thỏa mãn biểu thức A = (x1 – x2)² đạt giá trị lớn nhất.

Trả lời

1
5
9
13

2
6
10
14

3
7
11
15

4
8
12
16 
Gửi ý kiến