Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Kiểm tra toán 10 hay

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hồ Khoa
Ngày gửi: 22h:48' 12-11-2021
Dung lượng: 266.4 KB
Số lượt tải: 164
Số lượt thích: 0 người
KIỂM TRA THỬ
Câu 1. Khẳng định nào sai khi nói về hàm số 
A. Hàm số nghịch biến trên /.
B. Đồ thị là đường thẳng cắt trục Ox và Oy.
C. Đồ thị của hàm số song song với trục hoành.
D. Đường thẳng có hệ số góc bằng -1
Câu 2. Tập bằng
A. . B. . C. . D. .
Câu 3. Tìmmệnh đề phủ định của mệnh đề: /.
A. /. B. /.
C. /. D. /.
Câu 4. Phần bù của / trong / là
A. /. B. /. C. /. D. /.
Câu 5. Trục đối xứng của parabol / là đường thẳng có phương trình
A. /. B. /. C. /. D. /.
Câu 6. Tìm/để hàm số /nghịch biến trên /.
A. /. B. /. C. /. D. /.
Câu 7. Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số /.
A. /. B. /. C. /. D. /.
Câu 8. Bảng biến thiên sau là của hàm số nào
/
A. /.B. /.C. /.D. /.
Câu 9. Đồ thị hàm số nào sau đây đi qua / điểm/ và /.
A. /. B. /. C. / D. /.
Câu 10. Cho hình bình hành /, đẳng thức véctơ nào sau đây đúng?
A. /. B. /.C. /. D. /.

Câu 11. Cho / đều cạnh a. Khi đó / bằng:
A. 0 B. 3a C. a D. /
Câu 12. Cho tập hợp bằng tập hợp nào sau đây
A. . B. . C. . D. .
Câu 13. Cho tập hợp: . Chọn đáp án đúng?
A. A = 0. B. A = (. C. A = (0(. D. A = (((.
Câu 14. Cho hình chữ nhật ABCD tâm O. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?
A. B. 
C. D. 
Câu 15. Trong các hàm số sau, hàm số nào là hàm số lẻ ?
A. /. B. /. C. /.D. /.
Câu 16. Phủ định của mệnh đề: là
A. . B. .
C. . D. .
Câu 17. Cho (P): . Khi đó, đồ thị nhận đường thẳng nào sau đây làm trục đối xứng?
A. . B. . C. . D. .
Câu 18. Dùng các kí hiệu khoảng, đoạn, nửa khoảng viết lại tập hợp
A. . B. . C. . D. .
Câu 19. Cho các tập hợp, . Tập bằng
A. /. B. /. C. /. D. /.
Câu 20. Đồ thị của hàm số có tọa độ đỉnh là
A. . B. . C. . D. .
Câu 21. Cho hình bình hành ABCD. Chọn khẳng định đúng
A. . B. .
C. . D. .Câu 22. Hàm số nào nghịch biến trên ?
A. . B. . C. . D. .

Câu 23. Tập xác định của hàm số là
A. . B. .
C. . D. .
Câu 29. Cho các tập hợp . Chọn phát biểu sai?
A. . B. . C. . D. .
Câu 30. Tập hợp / có bao nhiêu phần tử?
A. /. B. /. C. /. D.2
Câu 31. Trục đối xứng của parabol / là đường thẳng có phương trình
A. /. B. /. C. /. D. /.
Câu 32. Tìm/để hàm số /nghịch biến trên /.
A. /. B. /. C. /. D. /.
Câu 33. Viết phương trình trục đối xứng của đồ thị hàm số /.
A. /. B. /. C. /. D. /.
Câu 34. Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số /.
A. /. B. /. C. /. D. /.
Câu 35. Đồ thị hàm số nào sau đây đi qua / điểm/ và /.
A. /. B. /. C. /D. /.
Câu 36. Trong
 
Gửi ý kiến