Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Kiểm tra Toán 6 học kỳ I

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
Nguồn:
Người gửi: Ninh Văn Long
Ngày gửi: 11h:08' 28-04-2008
Dung lượng: 39.5 KB
Số lượt tải: 785
Số lượt thích: 0 người
Hä vµ tªn: ……………………. Thø ……... ngµy …….. th¸ng ….. n¨m 2007.
Líp: …….
BÀI KIỂM TRA HỌC KỲ I
M«n: Toán 6
(Thêi gian: 90phót)
§iÓm Lêi phª cña c« gi¸oPHẦN I: TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (3 điểm)
Câu 1: Hãy khoanh tròn chữ cái đứng trước đáp án đúng.
a/ Cho tập hợp M = {8; 12; 14}. Cách viết nào sau đây là sai?
A. 14(M B. {8; 12; 14}(M C. 21(M D. {8}(M
b/ Kết quả của phép tính 53.54 là:
A. 2512 B. 57 C. 512 D. 257
c/ Trong khoảng từ 131 đến 259 có bao nhiêu số là bội của 3?
A. 41 B. 42 C. 43 D. 44 E. 45
d/ Kết quả phân tích ra thừa số nguyên tố nào sau đây là đúng?
A. 2280 = 23.5.57 C. 546 = 2.3.7.13
B. 1530 = 2.3.5.51 D. 270 = 2.3.7.9
e/ Cho hai số có tổng là 270 và ƯCLN của chúng là 18. Hãy chỉ ra đáp án sai trong các cặp số sau:
A. 126 và 144 C. 72 và 198 E. 18 và 252
B. 54 và 216 D. 36 và 234

Câu 2: Hãy điền đúng (Đ) hoặc sai (S) vào ô trống thích hợp.

Câu
Đúng
Sai

1. Số nguyên âm nhỏ hơn số nguyên dương2. Số tự nhiên là số nguyên dương3. Tổng của hai số nguyên âm là một số nguyên âm.
Câu 3: Điền vào chỗ trống để được câu đúng.
a/ Nếu . . . . . . . nằm giữa hai điểm . . . . . . . . . . . . . . . thì hai tia AB và AC là hai tia đối nhau.
b/ Nếu điểm O . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . hai điểm M, N và OM = ON thì O là . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . của đoạn thẳng MN.

PHẦN II: TỰ LUẬN (7 điểm)
Bài 1:
1/ Thực hiện phép tính:
a/ 75 – (3.52 – 4.23) b/ 5871 : {928 - [(-82) + 247) ].5}
2/ Tìm x biết:
a/ x – 5 = -13 + (-8) b/ (12x – 43) . 83 = 4.84
Bài 2:
Ba xe ô tô cùng chở vật liệu xây dựng cho một công trường. Xe thứ nhất chở 20 phút một chuyến, xe thứ hai chở 30 phút một chuyến, xe thứ 3 chở 40 phút một chuyến. Lần đầu 3 xe khởi hành cùng một lúc. Tính khoảng thời gian ngắn nhất để 3 xe cùng khởi hành lần thứ hai. Khi đó mỗi xe trở được bao nhiêu chuyến?
Bài 3:
Vẽ đoạn thẳng AB = 8cm. trên tia AB lấy hai điểm C và D sao cho AC = 3cm, AD = 6cm.
a/ Tính độ dài các đoạn thẳng CB và DB.
b/ Điểm C có là trung điểm của đoạn thẳng AD không? Vì sao?
No_avatar
MONG THẦY CÔ CHO ĐÁP ÁN
No_avatar

có đáp án chúng em sẽ đối chiếu bài của mình với bài đáp án để sửa sai

No_avatar
cho dap an chung em se dua vao lam cac bai kiem tra tiep theo
 
Gửi ý kiến