Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Kiem tra trắc nghiệm PTĐT

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Thị Hướng (trang riêng)
Ngày gửi: 09h:54' 26-02-2017
Dung lượng: 171.0 KB
Số lượt tải: 2524
Số lượt thích: 2 người (Huyen Tran, Nguyễn Văn Cảnh)
KIỂM TRA ĐỊNH KÌ - TRẮC NGHIỆM HÌNH HỌC 10
Thời gian: 25’ (16 câu trắc nghiệm)


Phương trình đường thẳng đi qua có vectơ pháp tuyến là:
A. 
B. 
C. 
D. 

Phương trình đường thẳng qua và song song với đường thẳng là:
A. 
B. 
C. 
D. 

Phương trình đường trung trực của đoạn AB biết là:
A. 
B. 
C. 
D. Một đáp số khác

Cho đường thẳng đi qua và có một vectơ chỉ phương là . Hãy chỉ ra khẳng định sai trong các khẳng định sau:
A. Phương trình tham số của : 
B. Phương trình chính tắc của : 
C. Phương trình tổng quát của : 
D. Phương trình tổng quát của : 
Cho : . Phương trình tổng quát của là:
A. 
B. 
C. 
D. Một đáp số khác

Cho đường thẳng : . Phương trình tham số của là:
A. 
B. 

C. 

D. Một đáp số khác


Cho đường thẳng : và điểm M(3;3). Tìm tọa độ hình chiếu vuông góc của M xuống đường thẳng . Đáp số là:
A. 
B. 
C. 
D. 

Viết phương trình chính tắc của đường thẳng đi qua và song song với đường thẳng . Phương trình đúng là:
A. 
B. 

C. 

D. Không tồn tạiKhoảng cách từ điểm M(3;5) đến đường thẳng : là:
A. 
B. 
C. 
D. Một đáp án khác

Tìm góc tạo bởi hai đường thẳng 
A. 
B. 
C. 
D. 

 Cho tam giác ABC có . Phương trình nào sau đây là phương trình đường cao của tam giác ABC vẽ từ B?
A. 
B. 
C. 
D. 

Bán kính của đường tròn tâm và tiếp xúc với đường thẳng là:
A. 
B. 
C. 
D. 

Cho đường thẳng d có phương trình tổng quát . Tìm mệnh đề sai trong cách mệnh đề sau:
A. d có vectơ pháp tuyến là 
B. d có vectơ chỉ phương là 
C. Hệ số góc của đường thẳng d là 
D. d song song với đường thẳng d’: 
Cho hai đường thẳng và . Tìm m để song song với .
A. 
B. 
C. 
D. 

Phương trình chính tắc của đường thẳng đi qua và vuông góc với đường thẳng là:
A. 
B. 

C. 
D. 


 Đường thẳng đi qua và tạo với đường thẳng một góc có phương trình là:
A. và 
B. và 

C. và 
D. và  
Gửi ý kiến