Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Đề thi học kì 2

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Bùi Thị Hồng Hạnh (trang riêng)
Ngày gửi: 21h:38' 16-04-2018
Dung lượng: 44.0 KB
Số lượt tải: 383
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD& ĐT KRONG BUK KIỂM TRA HỌC KÌ II-NĂM 2016-2017
TRƯỜNG THCS LÊ HỒNG PHONG MÔN HÓA 8
(Thời gian làm bài 45/)
ĐỀ CHÍNH THỨC:
A/MA TRẬN:

Nội dung kiểm tra
Mức độ đánh giá
Tổng


Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng thấp
Vận dụng caoTN
TL
TN
TL
TN
TL
TN
TL


1/Chương 5
Hiđrô- Nước
2 câu (1,0đ)
2,6


1câu
(2,0đ)
4
3câu
(3,0đ)

2/chương 6:
Dung dịch
1 câu (0,5đ)
4
1Câu
(2,0đ)
1
1 câu (0,5đ)
1,
1Câu
(2,0đ)
2
2câu
(1,0đ)
3,56câu (6,0đ)

3/ Kiến thức tổng hợp

1câu
(2,0đ)
3


1câu
(1,0đ)


Tổng số câu
Tỉ lệ:
3câu
(1,5đ)
= 15%
1câu
(2,0đ)
= 20%
1câu
(0,5đ)
= 5%
1câu
(2,0đ)
= 20%
2 câu
(1,0đ)
=10%
1 câu
(2,0đ)
= 20%

1câu
(1,0đ)
= 10%
10 câu (10,0đ)

PHÒNG GD&ĐT KRÔNGBUK KIỂM TRA HỌC KÌ II-NĂM HỌC 2016-2017
TRƯỜNG THCS LÊ HỒNG PHONG Môn :HÓA HỌC-LỚP 8
(Thời gian làm bài :45 phút)

A/ Phần trắc nghiệm : ( 3đ ) Em hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng .
Câu 1. Khối lượng NaOH có trong 150g dd NaOH,có nồng độ 10 % là:
A. 10g B. 15g C. 20g D. 25g
Câu 2: Khí Hidro được bơm vào khinh khí cầu, bóng thám không vì Hidro là khí :
A. Không màu. B.Có tác dụng với Oxi trong không khí.
C. Nhẹ nhất trong các loại khí D. Ít tan trong nước.
Câu 3. Cho 12,8g một kim loại R hóa trị II tác dụng với khí clo(Cl)2 vừa đủ thì thu được 27g muối clorua (RCl2) . Hãy xác định kim loại R?
A. Fe B. Ca C. Cu D. Mg
Câu 4. Dung dịch là:
A. Hỗn hợp đồng nhất gồm dung môi và chất tan
B. Hỗn hợp gồm dung môi và chất tan
C. Hỗn hợp đồng nhất gồm nước và chất tan
D. Hỗn hợp không đồng nhất giữa dung môi và chất tan
Câu 5. Làm bay hơi 500ml dung dịch HNO3 20% ( D=1,2g/ml) để chỉ còn 300g dung dịch. Nồng độ % của dd này là:
A. 30% B. 40% C. 50% D. 60%
Câu 6. Dãy chất nào sau đây đều tác dụng với nước ở nhiệt độ thường :
A. K , BaO, SO2 B. K ,CaO , ZnO C. Na , Cu ,SO3 D. CaO, CuO, P2O5
II. PHẦN TỰ LUẬN:(7,0đ)
Câu 1 (2,0đ): Viết PTHH của các cặp chất sau: ( ghi đk phản ứng nếu có)
a/ Mg và HCl c/ H2 và O2
b/ CaO và H2O d/ H2 và CuO
Câu 2:(2,0đ) Hãy tính toán và trình bày cách pha chế để có được các dung dịch sau:
a/ 40g dd NaCl có nồng độ 10%.
b/ 100ml dd NaOH, có nồng độ 0,4M từ dung dịch NaOH có nồng độ 2M
Câu 3: (2,0đ): Hòa tan 13 gam kẽm Zn vào 300 gam dung dịch HCl thì vừa đủ.
a/ Viết PTHH và tính khối lượng của HCl tham gia phản ứng.
b/Tính nồng độ phần % của dung dịch muối thu được sau phản ứng.
Câu 4:(1,0đ):
Có 3 lọ mất nhãn đựng các chất : Na2O; P2O5 ; NaCl (ở thể rắn) và nước cất
Làm thế nào để nhận biết từng lọ trên ? 
Gửi ý kiến